WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи конструктивної енвайронменталістики - Реферат

Основи конструктивної енвайронменталістики - Реферат

екологічними. Саме втілення на всіх етапах виробництва безвідходної технології дозволить повністю зняти проблему антропогенного забруднення біосфери.
Організаційно-технічні методи, використання яких не зв'язано з безпосереднім впливом на джерело забруднення, використовується для захисту НПС шляхом:
§ розосередження джерел забруднення; воно не захищає безпосередньо НПС від забруднень, але дозволяє знизити локальне навантаження шкідливих речовин на біосферу до допустимих концентрацій і рівнів, з нейтралізацією яких природа справляється ще сама;
§ локалізація джерел забруднення за рахунок ізоляції, герметизації, екранування, а також захоронення відходів, що дозволяє обмежити розповсюдження забруднювачів в біосфері;
§ очистки (повної чи до допустимих концентрацій) викидів, які надходять в біосферу з допомогою спеціальних технічних устаткувань і апаратів, що використовують фізичні, хімічні, фізико-хімічні і біохімічні способи очистки і обеззараження забруднювачів;
На цьому рівні розвитку технології використання організаційно-технічних методів виступають основним способом боротьби з забруднювачами НПС.
3. Джерело антропогенного забруднення біосфери - неутилізовані відходи різнихвиробництв, які утворилися в результаті обміну речовин і енергії сучасних промислових підприємств з НПС.
Класифікація, наведена на рис. 2, показує, що всі забруднювачі можуть бути об'єднані в дві основні групи: матеріальні і енергетичні.
До матеріальних забруднювачів відносять неутилізовані хімічні інертні відходи виробництва (механічні забруднення) і всі хімічні активні з'єднання і елементи, які попадають в біосферу і вступають у взаємодію з її компонентами (хімічне забруднення). Об'єднання механічних і хімічних забруднень в одну групу обумовлено тим, що велика частина цих речовин здійснює на НПС два види впливу. В основу класифікації матеріальних забруднень покладено їх агрегатний стан, токсичність і вплив на живі організми.
За характером впливу на живі організми забруднення поділяються на п'ять груп:
§ загальносоматичні, які викликають отруєння всього організму (оксид вуглецю, ціаністі сполуки, свинець, ртуть, бензол, миш'як і інші);
§ дратуючі, які викликають дратівливість дихального тракту і слизових оболонок (хлор, аміак, сірчистий газ, фтористий водень, оксиди азоту, озон, ацетон і інші);
§ сенсибілізуючі, діють як аллергіни (формальдегід, різноманітні розчинники і лаки на основі нітро- і нітросполук і інші);
§ канцерогенні, які викликають злоякісні пухлини (бензопірен, нікель, аміни, оксиди хрому, азбест, родон і інші);
§ мутагенні, які приводять до зміни спадкової інформації (свинець, марганець, радій, уран і інші).
Хімічні інертні (нетоксичні) забруднення, попадаючи в живі організми, при певних концентраціях можуть спричиняти дратівливі дії і накопичуватися в дихальних шляхах в наслідок поганої розчинності в біологічних середовищах. В основному це пил металів і їх оксидів (чавун, сталь, алюміній), пластмас, деревина, скло і інші.
Матеріальні забруднювачі також негативно впливають на рослинний світ і неживу природу. Вливаючи негативно на НПС, забруднювачі, в свою чергу, піддаються певному впливу самого середовища. За цією ознакою вони можуть бути віднесені до стійких (які не руйнуються) і руйнуючих під впливом хіміко-біологічних процесів.
Деякі види забруднень, наприклад, радіоактивні відходи, можуть одночасно матеріальними і енергетичними. Спільна шкідлива дія матеріальних і енергетичних забруднень на атмосферу значно загострює їх дію.
Енергетичні забруднення - промислові теплові викиди, а також всі види випромінювань і полів, які впливають на природне середовище (фізичне забруднення). Одна з особливостей енергетичного забруднення - обмеженість сфери їх активного впливу. Друга особливість енергетичних забруднень, на відміну від матеріальних, що вони в своїй більшості ( за винятком теплових та іонізуючих випромінювань) впливають на біосферу лише під час їх виробництва і не акумулюються в природі. Тому вони поділяються на акумулюючі і не акумулюючі.
Джерела забруднення біосфери можуть бути зосереджені (точкові) і розосереджені, а за характером прояву - безперервної та періодичної дії.
Література:
1. Аксенов И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы. Отв. Ред. Хачатуров Т.С.- М.: Наука, 1985.
2. Бобровников Н.А. защита окружающей среды от пыли на транспорте.- М.: Транспорт, 1984.
3. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. - Симферополь: Сонат, 1998. - 224с.
4. Борейко В.Е. История охраны природы Украины. - К., 1997. - 301с.
5. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И. Охрана окружающей среды. - Л., 1991. - 423с.
6. Всемирная стратегия охраны природы //Природа и ресурсы. - 1982. - №4. - С.9.
7. Гавриленко М. Охороняймо природу. - Полтава, 1982.
8. Гильзин К.А. В мире транспорта.- М.: Транспорт, 1978.
9. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания, утилизации и захоронения токсичных отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: ГИПК Минэкобезопасности Украины, 1996. - 100с.
10. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт.- М.:Транспорт, 1987.- 207 с.
11. Григорьев А.А. Экологические уроки прошлого и современности. - Л., 1991. - 129с.
12. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами двигателя.- К.: Урожай, 1989.
13. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: Высшая школа, 1989. - 208с.
14. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишенев, 1990. - 406с.
15. Дорст фон Бернд. Устойчивое развитие: Охрана природы и развитие - две стороны одной медали //Курьер ЮНЕСКО. - 1987. - Ноябрь. С.5-8.

 
 

Цікаве

Загрузка...