WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи конструктивної енвайронменталістики - Реферат

Основи конструктивної енвайронменталістики - Реферат


Реферат на тему:
Основи конструктивної енвайронменталістики
План
1. Екологічна конверсія - актуальна проблема конструктивної енвайронменталістики.
2. Методи захисту навколишнього природного середовища (НПС).
3. Класифікація основних забруднювачів навколишнього природного середовища.
1. Екологічна криза засвідчує, що біосфера та її компоненти є досить крихкими структурами. Вони почали інтенсивно руйнуватися під впливом глобального антропогенезу та втрачати сприятливі для людини властивості. Оскільки якість життя людини визначається сукупністю не лише матеріальних, духовних, соціальних, демографічних, але й екологічних компонентів, то в умовах екологічної кризи вона почала знижуватися. В інтересах збереження людської цивілізації виникла необхідність у перегляді традиційно прийнятих у виробництві пріоритетів.
Усі види виробництва для пом'якшення їхньої несприятливої дії на навколишнє середовище, необхідно екологізувати. Екологізація - це поширення екологічних принципів та підходів на природничі та гуманітарні науки, на виробничі процеси та соціальні явища. У сфері матеріального виробництва, екологізація природокористування включає в себе три компоненти:
А) максимальну ефективність користування ресурсами;
Б) відтворення ресурсів та їхня охорона від виснаження;
В) найбільш доцільні способи використання ресурсів.
Конкретних можливостей екологізації досить багато. В області виробництва це перехід на безвідходні технології, бережне використання не відновлювальних ресурсів, економія енергії, відновлення лісів, повне знешкодження всіх видів відходів до їхнього надходження до навколишнього середовища. Така зміна виробництва отримала назву екологічної конверсії. Екологічна конверсія є умовою забезпечення невід'ємного права кожної людини на використання екологічно чистого навколишнього середовища.
Але така точка зору на екологічну кризу та шляхи виходу з неї поки не є загальноприйнятою. Окремі технократично настроєні спеціалісти та політики вважають, що матеріальне виробництво не несе відповідальності за розвитком кризових ситуацій. Неоднозначна й думка щодо глибини екологічної конверсії. Деякі фахівці вважають, що у людства є тільки один вихід - повністю повернутися до гармонії відносин "людина - природне середовище", яка була характерною для доіндустріального етапу розвитку цивілізації. Інші вважають, що технічна могутність людства, що викликала екологічну кризу, забезпечить і здолання його наслідків.
Засновником течії "назад до природи" є Ж.Ж. Руссо, а К. Стоун та А. Леопольд розробили особливий напрямок - енвайронменталізм, як найбільш осучаснений варіант уявлень Ж.Ж. Руссо.
Отже, зо тлумаченням Н.Ф. Реймарса - енвайронментологія - комплексна дисципліна про середовище навколо людини, в основному природне, його якості та охорону.
2. Під методами захисту НПС розуміють комплекс технологічних, технічних і організаційних заходів спрямованих на зниження, або повне виключення антропогенного забруднення біосфери. Універсальних методів звичайно не існує, тому радикально вирішити проблему забруднення НПС на сьогоднішній технічній стадії розвитку людства не можливо (пригадайте рівень споживання ресурсів і кількість відходів, масштаби впливу на НПС). Отже лише поєднання декількох раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефектів, результатів по захисту (охороні) НПС.
Для цього використовують такі методи:
технологічні - це безпосередній вплив на технологічні процеси, які виступають джерелом забруднення, в наслідок чого з'являються нові технології (утилізаційні, зберігаючі, чисті і т. д.).
організаційно-технічні - зменшення концентрації та рівня забруднення на шляхах їх розповсюдження від виробництва до біосфери, тобто використання технічних засобів захисту та проведення організаційно-планувальних заходів.
Перша група методів вирішує проблему значно ефективніше, але є досить трудоємкою та значно дорожчою: відбувається реконструкція підприємств, закриття старих і будівництво нових з використанням альтернативних технологій, проводяться спеціальні науково дослідні роботи, вирішується цілий ряд завдань соціально-економічного плану, наприклад перекваліфікація працюючих, автоматизація, комп'ютеризація виробництва.
Друга група методів є дещо вигіднішою, але вони мають локальний характер дії і не знищують причину, яка викликає забруднення.
Загальна класифікація методів захисту НПС від антропогенних забруднень приведена на рис., з розгляду якої слідує, що при проведені технологічних заходів по боротьбі з забруднювачами НПС використовують прямі та побічні методи.
Прямі методи дозволяють знизити масу, об'єм, концентрацію і рівень забруднення безпосередньо в джерелі їх утворення в технологічному процесі. Приклад: зменшення вмісту сірки в паливі; створення електромобілів і т. д.
Побічні методи не забезпечують безпосереднього зниження рівня забруднення в його джерелі, але мінімізує його або виключає утворення забрудників при проведенні наступних технологічних процесів. Приклад: використання прогресивних методів литва; заміні газової зварки на електричну, а далі на лазерну і т. д.
Найвища форма удосконалення технології виробництва - створення замкнутих технологічних процесів, систем оборотного водопостачання і безвідходної технології, що можливо тільки при узгоджені прямих та побічних методів.
Під безвідходною технологією розуміють замкнуті технологічні процеси, при яких відходи кожного попереднього процесу виступають вихідною сировиною для наступного. Прикладом цієї технології - кругообіг речовин та енергії в природі.
Майбутнє за технологічними методами захисту НПС як самими прогресивними і

 
 

Цікаве

Загрузка...