WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Використання екотехнологій з метою захисту атмосфери - Реферат

Використання екотехнологій з метою захисту атмосфери - Реферат

замінюють більш складні вологі пиловловлювачі.
Вихрові пиловловлювачі (ВПУ) - це прямоточні апарати центробіжної дії. Дуже висока ефективність дії (98-99%) від мілкодисперсних частинок 3-5мкм меншим використанням електроенергії та можливістю очистки газів з температурою до 973К. Але вони є більш складними і вимагають додаткових пристроїв для поданнявторинного повітря. ВПУ поділяють на 2 типи: сопловий і лопатковий. В першому завихрення створюється завдяки кільцевому лопатковому завихрювачу, або кільцевому сопловому в другому. В наслідок взаємодії двох потоків повітря (забрудненого та вторинного) якщо останнє є також запиленим, то продуктивність установки 40-65%. ВПУ можуть використовувати блоками і тоді їх потужність збільшується до 315000 куб м/год.
Центробіжні ротаційні пиловловлювачі (ЦРП). Це апарати де пилогазова суміш приводиться обертальний рух робочим колесом (вентилятором) при цьому під дією центробіжної сили та сили Коріоліса пил осідає на стінах, а потім відводиться через патрубок. Вони не є дуже розповсюджені, через свою малу ефективність 50 - 90% (при дисперсності 5 - 40 мкм), продуктивності 2000 куб м/год.
2. Апарати вологої очистки газів.
Принцип дії апаратів цієї групи базується на використанні явищ, виникаючих при подаванні рідини в запилений газовий потік або при проходженні газів через шар рідини. Їх застосовують не тільки для очистки газів від пилу і краплин рідини, але також для очистки газоподібних складових забруднювачів та охолодження газів. В якості рідини найчастіше використовується звичайна вода. Вологі пиловловлювачі за ефективністю наближаються до батарейних циклів, тканинних та електричних фільтрів. Але вони мають ряд вад: утворення відкладів, туманів, створення спеціальних систем водопостачання, відводу і переробки.
Найбільш розповсюдженими з них є:
А) Пустотілі газопромивачі. В цих апаратах запиленні гази проходять через завісу розпиленої речовини, частинки пилу захоплюються краплинами речовини і випадають разом з ними в осад, а очищені гази виходять з апарата. В цю групу включають зрошувальні газоходи (ефективність - 50-60%, розмір частинок 20 мкм; промивні камери - час перебування газу до 3с при швидкості руху 1,5-2,5 м/с; пустотілі форсунчаті скрубери - за напрямом руху води їх поділяють на протиточні, прямоточні та з поперечним підводом рідини). Вони є найбільшефективними для вловлювання частинок розміром 10 мкм.
Б) Насадні газопромивачі - це скрубери в середині яких розміщені насадки-заповнювачі (галька, кокс, полімерні кульки, скло, гума і т. д.). Вони поділяються на апарати з нерухомою насадкою та рухомою. А також сюди відносять барбатажно-пінні апарати де забруднювачі осідають на рідкій пінні, або плівці під дією сил інерції, гравітації або дифузії при проходженні пухирців газу через шар рідини товщиною 50-100 мм. При цьому ефективність 95-96%.
В) Ударно-інерційні - контакт газів з речовиною здійснюється за рахунок удару газового потоку об поверхню речовини з поступовим пропусканням газо-речовинної завислої суміші через отвори різної конфігурації.
Г) Центробіжні апарати принцип дії подібний до циклону з використанням води (циклони з водяною плівкою, швидкісний промивач, центробіжний скрубер, центробіжний скрубер батарейного типу). Ефективність 99,5%, частинок розмірами до 30 мкм і 85% до 5 мкм.
Д) Турбулентні пиловловлювачі - скрубер Вентурі. Складається з турбулентного промивача (трубки Вентурі), інерційного пило- і бризковловлювача та вологого прямоточного циклону. Продуктивність сягає 250000 куб м/год, ефективність при розмірі частинок 1-2 мкм - 96-98%, а води використовується 0,4-0,6 кг/куб м (Рис. 3).
3. Фільтраційні апарати. Процес очистки газів від твердих чи рідких частинок з допомогою пористих засобів називається фільтрацією. Частинки, що завислі в газовому потоці, осідають на поверхні чи в об'ємі пористих засобів за рахунок броунівської дифузії, ефекту щеплення, інерційних, електростатичних і гравітаційних сил. Апарати для очистки газів методом фільтрації називають фільтрами. Вони є: зернисті, волокнисті, тканинні. Ефективність до 99,9%, потужність до 150000 куб м/год, частинки 0,05-0,5 мкм.
4. Апарати електричної очистки: електрофільтри та електромагнітні пиловловлювачі. Перші дуже потужні до 1 млн. куб м/год, ефективність 99-99,9%. Другі більш потужніші та ефективніші. Суть: газ проходить через заземлені осадові електроди, які розміщені на віддалі від коронуючих електродів з постійним струмом 50-110 кВ. Аерозолі (полютанти) отримують електричний заряд та прискорення в сторону електрода з протилежним знаком. Утворюється так званий "електричний вітер" під дією якого (сили тяжіння та "аеродинамічні сили") притягуються частинки до електрода, промиваються або групуються в накопичувачі. Потужність 5-60 тис. куб. м/год.
5. Апарати хімічної очистки: абсорбери, адсорбери, хемосорбери.
6. Термічні та термокаталітичні. Найпростішими устаткуваннями для термічної нейтралізації є горючі печі та горілки, циклічні печі а також високотемпературні плазмені апарати нейтралізації газів. Розрізняють два конструктивних варіанта газоочисних каталітичних устаткувань: реактори каталітичні, в яких проходить контакт газового потоку з твердим каталізатором; реактори термокаталітичні. Ефективність 90-99%.
Література:
1. Аксенов И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы. Отв. Ред. Хачатуров Т.С.- М.: Наука, 1985.
2. Бобровников Н.А. защита окружающей среды от пыли на транспорте.- М.: Транспорт, 1984.
3. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. - Симферополь: Сонат, 1998. - 224с.
4. Борейко В.Е. История охраны природы Украины. - К., 1997. - 301с.
5. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И. Охрана окружающей среды. - Л., 1991. - 423с.
6. Всемирная стратегия охраны природы //Природа и ресурсы. - 1982. - №4. - С.9.
7. Гавриленко М. Охороняймо природу. - Полтава, 1982.
8. Гильзин К.А. В мире транспорта.- М.: Транспорт, 1978.
9. Глуховский И.В. и др. Современные методы обезвреживания, утилизации и захоронения токсичных отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: ГИПК Минэкобезопасности Украины, 1996. - 100с.
10. Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт.- М.:Транспорт, 1987.- 207 с.
11. Григорьев А.А. Экологические уроки прошлого и современности. - Л., 1991. - 129с.
12. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами двигателя.- К.: Урожай, 1989.
13. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности: Учебное пособие. - К.: Высшая школа, 1989. - 208с.
14. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишенев, 1990. - 406с.
15. Дорст фон Бернд. Устойчивое развитие: Охрана природы и развитие - две стороны одной медали //Курьер ЮНЕСКО. - 1987. - Ноябрь. С.5-8.

 
 

Цікаве

Загрузка...