WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Використання екотехнологій з метою захисту атмосфери - Реферат

Використання екотехнологій з метою захисту атмосфери - Реферат

апаратів пило- і газоочистки, відноситься висока ефективність і експлуатаційна надійність. Слід враховувати, чим вища степіньочистки газів і чим менші вловлюючі частини, тим більші капіталовкладення на створення приладів і їх експлуатацію.
Для забезпечення оптимального вибору технології і конструкції апарата очищення викидів проводиться техніко-економічна оцінка.
Техніко-економічна оцінка проводиться шляхом порівняння показників впроваджуваного об'єкта пилогазоочистки з кращими діючими аналогами.
Оцінка ефективності систем пилогазоочистки проводиться з використанням наступних показників:
Ступінь чи ефективність очищення газів - це відношення кількості уловленої забруднюючої речовини до кількості, що надходить в апарат, визначається по формулі:
? = Мвл/Мвх = Мвх - Мвих/Мвх = СвхQвх - СвихQвих/СвхQвх = 1 - СвихQвих/СвхQвх
де = Мвл, Мвх, Мвих - відповідно кількість уловленого в апараті, що входить і виходить з апарата забруднюючої речовини, кг/с; Свх, Свих - концентрація забруднюючого речовини в одиниці об'єму сухого газу відповідно на вході і виході з апарата, г/м3; Qвх, Qвих - витрата газу відповідно на вході і виході з апарата, м3.
При роботі газоочисного апарата без витоків і підсмоктувань повітря, істотної зміни температури, тиску і вологості газу, що очищається, ступінь очищення визначається в такий спосіб:
? = 1 - Cвых/Свх
Коефіцієнт проскакування - відношення кількості забруднюючої речовини, що виходить з викидами з апарата пилогазоочистки, до кількості, що поступила в нього:
Кпр = МВЫХ/ МВХ = 1 - ?
Ступінь (ефективність) очищення і коефіцієнт проскакування виражаються в частках одиниці чи в %.
Ефективність уловлювання часток пилу (ступінь очищення) залежить від її дисперсного складу. У першу чергу уловлюються великі частки пилу. Ефективність пиловловлюючого устаткування характеризується фракційним чи парціальним ступенем очищення.
Фракційний ступінь очищення - відношення кількості пилу даної фракції, уловленої в апараті, до кількості вхідного пилу тієї ж фракції.
Парціальний ступінь очищення - відношення кількості часток даного розміру, уловлених в апараті, до кількості часток даного розміру на вході в апарат.
3. Санітарно-захисні зони. Об'єкти, що є джерелами виділення в навколишнє середовище шкідливих і з неприємним запахом речовин, варто відокремлювати від житлової забудови санітарно-захисною зоною (СЗЗ).
Розміри нормативної СЗЗ до границі житлової забудови встановлюють у залежності від потужності підприємства, особливостей технологічного процесу виробництва, характеру і кількості виділюваних в атмосферу шкідливих і з неприємним запахом речовин. Відповідно до санітарної класифікації промислових підприємств розміри санітарно-захисних зон встановлюються в межах від 50 до 3000 м у залежності від класу небезпеки підприємства.
Підприємства з технологічними процесами, що не приводять до виділення в атмосферу забруднюючих речовин, допускається розміщати в межах житлових районів.
СЗЗ не можна розглядати як резервну територію і використовувати її для розширення промислової площадки. На території СЗЗ допускається розміщення об'єктів більш низького класу шкідливості, чим основне виробництво, - складів, гаражів, автостоянок і т.д.
Розмір СЗЗ до границі житлової забудови варто встановлювати:
- для підприємств із технологічними процесами, що є джерелами забруднення атмосферного повітря - безпосередньо від джерела забруднення (труби, шахти, аераційні ліхтарі будинків, місця навантаження - розвантаження сировини);
- для підприємств із технологічними процесами, що є джерелами шуму, вібрації, електромагнітних хвиль, радіочастот - від будинків, споруджень і площадок, де встановлене це устаткування;
- для електростанцій, котелень - від димарів.
Територія СЗЗ повинна бути упоряджена й озеленена. При проектуванні благоустрою СЗЗ необхідно зберігати існуючі зелені насадження. З боку селитебної території слід передбачати смугу деревинно-чагарникових насаджень шириною не менш 50 м, а при ширині зони до 100 м - не менш 20 м.
Поблизу підприємств із великою кількістю викидів шкідливих речовин санітарно-захисна зона формується у виді аеродинамічної системи, що складає з зелених захисних смуг і відкритих просторів між ними. Смуги доцільно розміщати під кутом 80-90° до основного напрямку вітру. При цьому зона провітрюється по численних каналах у горизонтальному напрямку. Завихрення повітря за смугами сприяє утворенню висхідних потоків і розсіюванню викидів у найбільш високих шарах атмосфери. Одночасно захисні смуги і газонні покриття затримують пил і аерозолі, поглинають шкідливі гази.
Розміри СЗЗ уточнюються при розрахунках розсіювання пилогазових викидів і можуть виявитися більше чи менше нормативних. Якщо розрахунковий розмір СЗЗ більше нормативного, то приймаються міри для зниження обсягу пилогазових викидів розмір СЗЗ установлюється відповідно до розрахункового.
При перебуванні промислового підприємства усередині жилої забудови і неможливості забезпечити дотримання розмірів СЗЗ відповідно до нормативів необхідно забезпечити ступінь очищення пилогазових викидів до рівня ГДК на границі підприємства.
Отримані з розрахунку розміри СЗЗ повинні уточнюватися для різних напрямків вітру в залежності від результатів розрахунку забруднення атмосфери і середньорічної рози вітрів району розташування підприємства по формулі:
l=L0 p/p0
де l - розрахунковий розмір СЗЗ, м; L0 - розрахунковий розмір ділянки місцевості в даному напрямку, де концентрація речовин (з обліком фонової) перевищує ПДК с.з., м ; р - середньорічна повторюваність напрямку вітрів розглянутого румба, %; p0 - повторюваність напрямків вітрів одного румба при круговій троянді вітрів, %. Наприклад, при восьмирумбовій троянді вітрів
p0= 100/8 = 12.5%
Архітектурно-планувальні заходи. До архітектурно-планувального відносяться заходи, зв'язані з вибором площадки для будівництва промислового підприємства, взаємним розташуванням підприємства і житлових кварталів, взаємним розташуванням цехів підприємства, пристроєм зелених зон.
Промисловий об'єкт повинний бути розташований на рівному, піднесеному, добре провітрюваному місці.
Площадка житлової забудови повинна бути розміщена нижче підприємства (Н^8Ь), і десяти, якщо воно вузьке (/ >10п). У цьому випадку забруднюючі речовини не будуть накопичуватися в межкорпусній зоні.
Цехи, що виділяють найбільшу кількість забруднюючих речовин, варто розташовувати на краю виробничої території з боку, протилежної житловому масиву.
Розташування цехів повинне бути таким, щоб при напрямку вітру убік житлових кварталів їхні викиди не поєднувалися.
Важливе місце займають методи фітомеліорації з використанням зелених насаджень, залісення і задерніння територій.
Зелені насадження є ефективними біофільтрами. При

 
 

Цікаве

Загрузка...