WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Людина і педосфера - Реферат

Людина і педосфера - Реферат


Реферат на тему:
Людина і педосфера
ПЛАН
1. Педосфера, роль ґрунтів в кругообігу речовини в природі і житті людей.
2. Земельний фонд планети, України.
3. Несприятливі природно-антропогенні процеси, що ведуть до деградації ґрунтів:
- водна і вітрова ерозія;
- хімічне забруднення;
- порушення механічної структури ґрунтів.
4. Заходи для збереження та раціонального використання ґрунтів.
1. Педосфера, роль ґрунтів в кругообігу речовини в природі і житті людей
Грунт - рихлий поверхневий шар земної кори, який утворився в умовах тривалого тісного контакту атмосфери, літосфери і біосфери під дією фізичних, хімічних і біологічних процесів. Особливо велика роль в утворенні ґрунту різноманітних живих організмів, які сприяють розвитку основної властивості грунту-родючості. Родючість - це здатність ґрунту забезпечувати рослини необхідною кількістю поживних елементів води, повітря.
Родючість ґрунту може реалізуватися тільки в процесі його сільськогосподарського використання. Вирощуючи різноманітні сільсько-господарські культури, людина одержує продукти харчування і сировину для виготовлення багатьох промислових виробів.
Отже, грунт - основне джерело харчових ресурсів для людства, головне багатство, від якого залежить наше життя. Тому необхідно завжди турбуватися про грунт і робити все, щоб залишити його покращеним для наступних поколінь.
Ґрунти мають повсюдне поширення на суходолі, починаючи від примітивних первинних ґрунтів, що формуються на вивітреній породі, до родючих чорноземів. Весь ґрунтовий покрив континентів нашої планети створює єдину оболонку - педосферу - ту біокосну систему ( за визначенням В.І.Вернадського ), яка підтримує життя на землі, є основою організації біосфери. На відміну від інших оболонок геосфери, ґрунтовий покрив є поліморфною, надзвичайно складною і енергомісткою системою, здатною до саморозвитку і саморегулювання.
Педосфера - ґрунтовий покрив Землі, що є одним з найважливіших компонентів екосистеми і біосфери. Ґрунти - найдорогоцінніший капітал людства.
Фундатором науки про ґрунти вважається великий російський вчений і природодослідник В.В.Докучаєв. Висунута ним ідея зональності ґрунтів має особливе значення для екології. Вона дає ключ для розуміння взаємозв'язку ґрунту з іншими компонентами живої і неживої природи. В.Р.Вільямс доказав, що процес ґрунтоутворення відповідає характеру життєдіяльності автотрофів і гетеротрофів, які населяють ґрунтове середовище.
Грунт - складна субекосистема, яка постійно змінюється за законами ґрунтоутворення. Верхній найцінніший і найродючіший горизонт природних екосистем вирує життям. Він заселений мільярдами живих організмів, що відносяться до великої кількості різноманітних популяцій, видів, які своєю життєдіяльністю постійно його покращують. Ґрунти - продукт взаємодії живої речовини і гірських порід - відіграють величезну роль в розвитку природи. Невипадково саме на суходолі склалися сприятливі умови для народження цивілізації. Ґрунти виконують особливу функцію в процесі обміну речовин і енергії між живою і неживою природою. Через грунт здійснюються найважливіші в природі процеси повернення в кругообіг органічних речовин і їх мінералізація автотрофами. За участю ґрунтів відбувається трансформація речовини і енергії в природі. В ґрунті накопичується і зберігається гумус. За даними В.О.Ковди, кожна тона гумусу - це 5х10 ккал потенційної енергії. Отже, кожний змитий сантиметр ґрунту - це втрата гектаром екосистеми 30-50х10 ккал енергії.
Автотрофи безперервно взаємодіють з ґрунтовим середовищем. Грунт - один з чинників формування наземних екосистем. Екосистема і грунт як її складова частина взаємозв'язані і знаходяться в єдності. Автотрофна рослинність існує і розвивається завдяки поживним речовинам ґрунту і вуглецю атмосфери. При відмиранні листя рослин і дерев, а також решток тварин і мікроорганізмів накопичується мертва органічна маса, яка перегниває і перетворюється в грунт.
Безпосередній вплив на видовий склад і продуктивність екосистем чинять властивості ґрунту і грунтово-материнські умови загалом. Останні, як у дзеркалі, відображають тип ґрунту і характер ґрунтотворних материнських і підстилаючих порід, хімічні властивості підземних вод.
За Б.Г.Розановим, екологічне значення ґрунтів полягає в декількох функціях: перша провідна функція ґрунту - забезпечити життя на Землі. Це - субстрат для всього живого.
Друга важлива глобальна функція - забезпечення великого геологічного і малого біологічного кругообігів речовин на земній поверхні. В ґрунті акумулюються біогенні елементи, він їх накопичує і перешкоджає швидкому виносу в гідросферу. Малий біологічний кругообіг речовин - це циркуляція хімічних елементів в системі "грунт-продуценти". Частина елементів виноситься атмосферними опадами в ґрунтові води і річки, а далі в моря і Світовий океан. Там із них формуються осадові гірські породи, які в геологічній історії Землі можуть знову вийти на поверхню. Так функціонує великий геологічний кругообіг.
Третя глобальна функція ґрунту - регулювання хімічного складу атмосфери і гідросфери. Ґрунти постійно обмінюються газами з приземним шаром тропосфери, поглинають кисень і віддають вуглекислий та інші гази. Грунтове "дихання" разом з фотосинтезом і диханням живих організмів підтримують постійний склад повітря і всієї атмосфери.
Четверта загальна функція ґрунту - регулювання біосферних процесів, зокрема, густоти живих організмів на земній поверхні. Ґрунт має певні властивості, які обмежують життєдіяльність деяких груп організмів. Дуже сухий або дуже вологий; кислий або лужний, бідний елементами живлення або родючий ґрунти, взаємодіючи з кліматом, регулюють розселення різних видів, популяцій, їх густоту та інші параметри життєдіяльності організмів.
П'ята глобальна функція - накопичення у верхніх шарах земної поверхні активної органічної речовини - гумусу і зв'язаної з ним хімічної енергії. Гумус зберігається в ґрунті досить довго, забезпечуючи його родючість.
Усі наведені глобальні функції ґрунту мають різноманітні прояви в різних районах планети.
2. Земельний фонд планети, України
З виходом нової ґрунтової карти світу в 1975 році стало можливим детальніше врахувати кількість різних ґрунтів. Площі ґрунтів (295 ґрунтових виділів) були підраховані на електронному планіметрі. Використані також і матеріали сільськогосподарської статистики.
Нові результати підрахунку за основними контурами ґрунтів рівнинних і гірських територій наступні. Із загальної площі материків з островами, що складає 149888 тис.км, на долю покритих ґрунтами рівнинних територій

 
 

Цікаве

Загрузка...