WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Елементи екологічної педагогіки - Реферат

Елементи екологічної педагогіки - Реферат

спеціальних інтегрованих навчальних предметів, з допомогою яких проводиться вивчення екологічних проблем. Запровадження таких курсів дозволяє логічно побудувати їх програму для розгляду ідей сучасної екології. За даної моделі екологічні знання підпорядковуються логіці даного предмету. Такий підхід реалізований в багатьох країнах світу і, як правило, в кожній із ланок підготовки (початкових класах, середніх класах, старших класах). Для прикладу, в Росії в початковій школі запроваджено курс "Екологія для молодших школярів"; в дев'ятому класі читається курс "Загальна екологія" і в старших класах курс прикладних аспектів екології "Природокористування". Враховуючи структуру сучасної екологічної науки в початковій школі, доцільно читати курс вступу до екології; в середній ланці курс біоекологічного спрямування; і в старших класах - курс соціоекологічної направленості.
Вузівська ланка екологічної підготовки повинна включати узагальнюючий курс глобальної екології, головна ідея якого - комплексне розкриття глобальних екологічних проблем, їх прояв на регіональному рівні, а також його відповідність ідеї коеволюції суспільства і природи, стійкого розвитку цивілізації.
3. Форми і методи екологічного навчання
Форми і методи навчання тісно пов'язані з іншими компонентами навчального курсу і є важливішою умовою організації взаємодії учителя і учнів. Визначальним фактором вибору форм і методів навчання є мета і зміст програмногоматеріалу.
На етапі осмислення єдності людини зі світом природи доцільно використовувати методи і форми, які здатні актуалізувати цінностні орієнтації, усвідомити важливість екологічної проблеми, викликати емоційний стан, співчуття.
Такий стан можна створити з допомогою емоційної розповіді, вірша, показу слайдів, відвідування парку, лісу і т. і. Важливе місце тут відводиться навчальним завданням.
На етапі формування екологічної проблеми як реального протиріччя у взаємодії суспільства і природи застосовують методи, які стимулюють пізнавальну діяльність. При цьому ефективними є евристична бесіда, проблемний виклад матеріалу, диспут, виконання завдань типу "що буде, коли…"
На етапі теоретичного обґрунтування взаємодії суспільства і природи необхідно поєднувати різні форми і методи навчання (конкурси рефератів, завдання з моделювання ситуацій морального вибору: "Яким афоризмом можна виразити Ваше відношення до природи?").
Важливе місце в обґрунтуванні взаємодії суспільства і природи займають спостереження під час екскурсій, практикумів в природі, походів. Спілкування з природою викликає емоційно значимі переживання.
Практична діяльність школярів повинна бути орієнтована на вирішення реальних місцевих екологічних проблем, проведення природоохоронних акцій (ялинка, первоцвіт, джерело і т.п.). Реальна проблема завжди захоплює школярів.
Методи навчання тісно пов'язані з методами екологічних досліджень: спостережень, вимірів, взяття проб, експериментального картування, моделювання, прогнозу і т.п.
Значна кількість прийомів і методів знаходять своє відображення у фронтальній, індивідуальній, колективній формах організації навчальної діяльності і їх поєднанні.
До фронтальної роботи звертаються при ознайомленні школярів з екологічним матеріалом, при запровадженні екологічних понять, при поясненні практичних завдань на уроці, під час екскурсії в природу.
При індивідуальній формі організації навчальної діяльності кожен школяр виконує завдання самостійно. Ця форма важлива для відпрацювання вмінь, виховання почуття індивідуальної відповідальності при прийнятті рішень (робота над рефератом, доповіддю, кросвордом і т. і.).
Важливе місце у формуванні екологічної культури мають рольові ігри, які розвивають екологічне мислення, емоційність, творчість, самостійність школярів. Цим напрацьовується соціальний досвід в прийнятті екологічно грамотних рішень. В рольовій грі присутня імітаційна модель реальної дійсності (заповідник, експедиція). Особливість рольової гри - їх міжпредметна і краєзнавча направленість.
У формуванні екологічної культури особливе місце займають дискусії. Проблемність у поєднанні з груповим обговоренням створюють ситуацію "конфлікту" ідей. Це можуть бути і міжпредметні уроки-дискусії, коли на дану проблему дивляться з різних позицій.
Робота в парах - основа для організації самостійної роботи на уроці, проведення взаємоперевірок. Особливо цінною ця форма роботи є на факультативах, практикумах, коли школярі зайняті науковими дослідженнями, працюють в польових умовах.
В останні роки при виборі методів навчання перевагу надають блочно-модульному принципу групування матеріалу. Це робота з логічно завершеними блоками навчальної інформації. Їх вибір повинен відповідати меті комплексного впливу на всі форми свідомості (інтелектуальну, емоційну, ціннісну, вольову), що створює умови для розкриття екологічних проблем і формування знань учнів.
Література:
1. Горелов А.А. Экология. - М.:Центр, 2000. - С. 192-208.
2. Крисоченко В.С. Екологічна культура. - К.: Заповіт, 1996. - С.13-23, 216-251.
3. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М.: Мысль,1980.
4. Современные проблемы экологии /ред.А.Касьяна/. - М.:Просвещение, 1997. - 94 с.
5. Экология и учебный процесс. - К.: УМК ВО, 1990. - 100 с.
6. Царик Л,. Грубінко В. До концепції решіональної програми екологічної освіти і виховання у загальноосвітній школі/ Еколого-географічні дослідження в сучасній науці. - Тернопіль, 1999. - С. 83-84.

 
 

Цікаве

Загрузка...