WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Повітря як об’єкт аналізу та контролю - Реферат

Повітря як об’єкт аналізу та контролю - Реферат

(04), хлор (07), аміак (10), кислоти (20), вапняки (21), сажа (23), метали та їх сполуки (24), пил (25), інші (26);
- за розміром частин: менше 0,5?10 (в мінус 6 степені) м (1); від 0,5?10 (в мінус 6 степені) м до 3?10 (в мінус 6 степені) м (2)…
- за масою домішок; менше 1 кг/год (1); від 1 до 10 кг/год (2)…
3. Метеорологічні умови мають суттєвий вплив на переміщення і розсіювання природних мас в атмосфері. Найбільший вплив здійснюють режим вітру і температури (температурна стратифікація), опади, тумани, сонячна радіація.
Вітер може по різному впливати на процес розсіювання домішок в залежності від типу джерела і характеристики викидів. Якщо вихідні гази перегріті відносно навколишнього повітря, то вони наділенні початковою висотою підйому. В зв'язку з цим поблизу джерела створюється поле вертикальних швидкостей, які сприяють підніманню факелу і переносу домішок вверх. Це підняття обумовлює зменшення концентрації домішок при землі. Ця концентрація зменшується і при дуже сильних вітрах, однак це відбувається за рахунок швидкого переносу домішок у горизонтальному напрямку. У результаті найбільші концентрації домішок у приземному шарі формуються при деякій швидкості, що називають "небезпечна".
При низьких чи холодних джерелах викидів підвищений рівень забруднення повітря спостерігається при слабких вітрах (w = 0-1 м/с) унаслідок скупчення домішок у приземному шарі. Прямий вплив на забруднення повітря в місті здійснює напрям вітру. Істотне збільшення концентрації домішків спостерігається тоді, коли переважають вітри з боку промислових об'єктів.
Якщо температура навколишнього повітря знижується з висотою, нагріті струмені повітря піднімаються нагору (конвекція), а замість них опускаються холодні. Такі умови називаються конвективними.
Якщо вертикальний градієнт температури буде негативним (температура зростає з висотою), то потік, що піднімається вертикально стає холоднішим навколишніх мас і його рух згасає. Такі умови називаються інверсійними.
Якщо підвищення температури починається безпосередньо від поверхні землі, інверсію називають приземною, якщо ж з деякої висоти над поверхнею землі - піднятої. Інверсії утрудняють вертикальний повітрообмін і розсіювання домішок в атмосфері.
Для стану атмосфери в містах найбільшу небезпеку представляє приземна інверсія в сполученні зі слабкими вітрами, тобто ситуація "застою повітря".
Тумани на вміст забруднюючих речовин в атмосфері впливають у такий спосіб. Краплі туману поглинають домішки, причому не тільки що поблизу підстилаючої поверхні, але і з вищих, найбільш забруднених шарів повітря. Унаслідок цього концентрація домішок сильно зростає в шарі туману і зменшується над ним. Розчинення сірчистого газу в краплях туману приводить до утворення сірчаної кислоти.
Опади очищають повітря від домішок. Після тривалих інтенсивних опадів високі концентрації домішок в атмосфері практично не спостерігаються.
Сонячна радіація обумовлює фотохімічні реакції в атмосфері з утворенням різних вторинних продуктів, що володіють часто більш токсичними властивостями, ніж речовини, що надходять від джерел викидів. Таким чином, відбувається окислювання сірчистого газу з утворенням сульфатних аерозолей.
У великих містах формується свій мікроклімат, істотно міняються аеродинамічні, радіаційні, термічні і вологі характеристики атмосфери. Виділення в містах великої кількості тепла, зміна газового й аерозольного складу повітря приводять до підвищення температури повітря й утворення так званих "островів тепла". Підвищення температури над великим містом в порівнянні з температурою навколишньої місцевості може спостерігатися до висоти в декілька сот метрів.
Смог (від англійського дим, туман) - атмосферне явище, що настає при збігу визначених метеорологічних умов і високого ступеня забруднення повітряного басейну. Розрізняють наступні види смогів: фотохімічний, лондонський і крижаний.
Фотохімічний смог утворюється в ясну сонячну погоду, при низької вологості, температурі вище +30° С, повній відсутності вітру і високого забруднення повітря. При фотохімічному смозі спостерігається поява блакитнуватого серпанка чи білуватого туману і зв'язане з цим погіршення видимості. Основними хімічними сполуками, що забезпечують перераховані вище властивості смогу, є озонид вуглецю і пероксіаціл-нітрати (ПАН), що утворюються в результаті хімічних реакцій вуглеводнів, що знаходяться в повітрі, з оксидами азоту і вуглецю під впливом сонячної радіації (фотохімічний ефект).
Смог викликає в людей роздратування органів почуттів, хімічно діє як окислювач (підсилює корозію металів, приводить до розтріскування гуми).
Фотохімічний смог характерний для таких міст, як Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя.
Лондонський смог формується при вологості повітря близько 100%, температурі 0°С, тривалій штильній погоді і високій концентрації продуктів згоряння твердого і рідкого палива (SО2, сажі, NО і СО). Спостерігається частіше в осінньо-зимовий період, характерний для помірних широт з вологим морським кліматом. Смог одержав свою назву після катастрофи у столиці Великобританії, у грудні 1952 р., зв'язаної з високим забрудненням повітря і тривалим штилем протягом двох тижнів. У цей період різко підвищилося число легеневих і серцево-судинних захворювань, смертність збільшилася більш, ніж у 10 разів. Подібні ситуації повторювалися в грудні 1956 і січні 1957 р. Завдяки вжитим заходам по обмеженню пилогазових викидів забруднення атмосферного повітря в Лондоні значно знизилося. Так, у період 1952-1970 р. викиди сажі при опаленні житлових будинків скоротилися з 130 тис. т у рік до 10 тис. т, а від промислових підприємств із 50 тис. т до 5,0 тис. т у рік. Сильний туман, що утворився в грудні 1972 р., що висів над містом протягом двох тижнів, цього разу не викликав серйозних наслідків для населення.
Смог типу лондонського характернийдля Маріуполя, Одеси й інших приморських міст.
Крижаний смог характерний для міст, розташованих у високих (північних) широтах. Він утвориться при температурах нижче - 30° С, повному штилі, високій вологості повітря і наявності могутніх джерел забруднення атмосфери. При низькій температурі крапельки водяної пари перетворюються в кристалики льоду (розміром 5-10 мкм) і повисають у повітрі у виді густого білого тумана, видимість зменшується до 8-10 м. На кристаликах льоду адсорбуються часточки і молекули пилогазових викидів. Стаючи тяжчими, кристалики льоду опускаються до приземного шару. Подих у такому тумані стає неможливим.
Для України крижаний смог не характерний.
Література:
1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології.
2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.-203 с.
3. Донской Н.П., Донская С.А. Основы экологии и экономика природопользования.- Мн.: УП "Технопринт", 2000.- с 308.
4. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.
5. Экология города: Учебник. Под ред. док. тех. наук Стольберга Ф.В.- К.: Либра, 2000.- 464с.
6. Мазур И.И., Молдаванов О.И., Шишов В.Н. Инженерная экология. Общий курс: В 2 т. Т. 1. Теоретические основы инженерной экологии: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. И.И. Мазура.- М.: Высш. Шк., 1996.- 637 с.
7. Мазур И.И., Молдаванов О.И., Шишов В.Н. Инженерная экология. Общий курс: В 2 т. Т. 2. Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура.- М.: Высш. Шк., 1996.- 655 с.
8. Охрана окружающей среды: Учеб. для техн. спец. вузов / С.В. Белов, Ф.А. Козьяков, А.Ф. Козьяков и др. Под ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп.- М.: Высш. шк., 1991.- 319 с.
9. Охрана окружающей природной среды / Под ред. Г.В. Дуганова.- К.: В. ш., 1988.- 305 с.
10. Сахаев В.Г., Щербицкий В.В. Экономика природопользования и охрана окружающей среды. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. - 263 с.
11. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. Одесса. "Астропринт". 1996, 392 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...