WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Нормування і основні положення контролю за забрудненням водних об’єктів - Реферат

Нормування і основні положення контролю за забрудненням водних об’єктів - Реферат


Реферат на тему:
Нормування і основні положення контролю за забрудненням водних об'єктів
План
1. Поняття про нормування використання води і методи їх розрахунку.
2. Умови скиду стічних вод.
3. Методика оцінки якості води.
1. Нормування - це встановлення планової міри користування води з врахуванням її якості, розроблення і затвердження норм на одиницю запланованої продукції (в встановленій номенклатурі), а також контроль за їх виконанням.
Основним завданням нормування є забезпечення використання в виробництві і плануванні технічно і економічно обґрунтованих норм водокористування і водовідведення з метою найбільшефективного використання водних ресурсів.
Нормуванню підлягає використання загальної кількості води, яка необхідна для виробництва одиниці продукції, в тому числі використання свіжої питтєвої води, технічної, оборотної, води що використовується повторно, а також води від виробництва, стічних вод.
Норма водокористування це максимально допустимі планові кількості води певної якості, яка необхідна для виробництва одиниці продукції в певних організаційно-технічних умовах виробництва. Нормативи можуть бути галузевими (міжгалузевими) і заводськими.
Галузеві нормативи - це гранично допустимі показники для даної галузі, розраховані на середні умови виробництва, з врахуванням прогресивних показників передових підприємств.
Заводські нормативи для контретних виробництв розробляються при відсутності галузевих (міжгалузевих) нормативів, а також у випадках, коли технічний рівень виробництва і використання водних ресурсів даного підприємства вище середньогалузевого.
За степенню прогресивності норми водокористування розробляються як балансові і оціночні.
Балансова норма водокористування є нормою першого рівня прогресивності і визначає максимально допустиму планову кількість води, що використовується на виробництво одиниці продукції встановленної якості в запланованих умовах виробництва.
Оціночна норма водокористування є нормою другого рівня прогресивності і розробляється з врахуванням кращих досягнень вітчизняних і зарубіжних підприємств по удосконаленню технологічних процесів, обладнання, систем водопостачання, каналізації і природних факторів.
За період дії норми поділяються на текучі і перспективні.
Текучі - норми, які діють в даних конкретних виробничих умовах, розробляються для підприємств, об'єднань і галузі в цілому.
Перспективні - норми, які встановлюються на перспективний період і розробляються з врахуванням перспективного плану заходів в області дальшого удосконалення технологічних процесів, обладнання, систем водопостачання і каналізації, якості води, що використовується і води, що відводиметься в перспективному періоді.
За напрямком використання води норми поділяються на технологічні, допоміжного і підсобного виробництва, а також норми для господарсько-питтєвих потреб на одиницю продукції основного виробництва.
В технологічну норму входить об'єм води, яка використовується на виробництво одиниці продукції для цілей, які передбачені технологією основного виробництва.
Норма використання води для господарсько-питтєвих потреб визначає кількість води, потрібної для санітарних, побутових і господарських цілей, які віднесенні на одиницю основної продукції.
За степенем укрупнення номенклатури продукції , що випускається розрізняють індивідуальні і укрупненні (групові) норми водокористування (водовідведення).
Індивідуальні норми визначають кількість води, що використовується на одиницю конкретної продукції (роботи) за всіма напрямами використання води з врахуванням її якості.
Укрупненні норми являють собою середньовиважені величини із індивідуальних норм і об'ємів продукції, що випускається.
За якістю води і системою водопостачання норми водокористування класифікуються на норми користування свіжої води, технічної, прямоточної, оборотної і повторно-послідовно використовуваної води.
За степенню забруднення від виробництва стічних вод розрізняють норми водовідведення стічних вод, які вимагають очистки і нормативно чистих.
Для розроблення норм водокористування використовують теоретичні, розрахунково-аналітичні і експериментальний метод.
Теоретичний метод дозволяє встановити величину норми на основі співставлення матеріальних, теплових і водних балансів з врахуванням особливостей технологічних процесів, схем водоспоживання і каналізації. Вихідними даними для розрахунку є технічна і технологічна документація, рецептури, регламенти і т. д.
Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення норм водокористування в відповідності зі встановленим їх складом за нормоутворюючими елементами.
Експерементальний метод використовується у випадках, якщо немає можливості встановити складові елементи норми теоретичними і розрахунково-аналітичними методами. Він полягає у визначенні норм використання і скидання води на основі даних вимірів в умовах, які близькі до діючих технологічних процесів, або безпосередньо у виробничих умовах.
Отже, норми водокористування в основному залежать від наступних факторів:
§ характера виробництва, складу сировини і продукту , що отримують;
§ призначення води в процесі виробництва;
§ рівня використання природних і виробничих ресурсів;
§ умов використання води (температури нагріву, складу і степенню забруднення), можливості регенерації (очистки і обробки);
§ географічних, кліматичних і гідрогеологічних умов.
2. Біологічна потреба людини в воді становить приблизно 2,5 л на добу, значно більші витрати її в господарській діяльності.
В більшості випадків вода вертається у водотік забрудненою, тому всі водні об'єкти за якістю води поділяють на наступні категорії в залежності від їх використання:
1. Господарсько-питтєве водопостачання населення і підприємств харчової промисловості.
2. Культурно-побутового призначення (купання, спорт, відпочинок і т. д.).
3. Рибогосподарського призначення для збереження та відтворення цінних видів риби, які наділені високою чутливістю до кисню.
4. Рибогосподарського призначення для інших видів риби.
Для кожної з цих категорій встановлені нормативи на якість води в місцях водокористування.
Водні об'єкти вважаються забрудненими, якщо показники складу і властивостей води в них змінились під прямим чи побічним впливом виробничої діяльності і побутового використання населенням і стали повністю чи частково непридатними для одного із видів водокористування.
Критерієм забруднення води виступають зміни її органоліптичних властивостей (кольору, запаху, присмаку) і появи в ній шкідливих для людини і інших живих організмів речовин, а також - підвищення її температури до таких значень, коли це змінює умови для нормальної життєдіяльності організмів.
Згідно правил забороняється скидати стічні води у водні об'єкти, що є заповідниками. Забороняється також скид стічних вод, якщо в них міститься цінні відходи сировини,напівпродукти і продукти виробництва в кількостях, які перевищують нормативи технологічних втрат.
Заборонений скид стічних вод і в тих випадках, коли за рахунок раціоналізації виробництва, створення схем безвідходної (маловідходної) технології ці скиди можуть бути ліквідовані.
Умови скиду стічних вод у водні об'єкти визначаються з урахуванням змішування і розчинення їх водою водотоку на шляху до місця їх скиду до найблищого пункту водокористування.
3. Відповідно до Водного кодексу України оцінка якості води здійснюється на основі нормативів екологічної безпеки водокористування й екологічних нормативів якості води водних об'єктів.
Оцінка якості води на основі нормативів екологічної безпеки водокористування. Діючі нормативи дозволяють оцінити

 
 

Цікаве

Загрузка...