WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вода як об’єкт аналізу та контролю - Реферат

Вода як об’єкт аналізу та контролю - Реферат


Реферат на тему:
Вода як об'єкт аналізу та контролю
План
1. Водні об'єкти. Основні поняття, визначення і характеристики.
2. Показники якості води.
3. Джерела впливу на водні об'єкти.
1. До водних об'єктів відносяться водотоки, водойми, моря, підземні води. Водотоки підрозділяються на ріки, канали, струмки; водойми - на озера, водоймища, ставки. Моря підрозділяються на відкриті і внутрішні. Гирлова область ріки, що впадає в море безрукавним руслом, називається естуарієм, чи лиманом.
Підземні води підрозділяються на водоносні обрії і комплекси, утворюючи в просторі басейни і родовища. Підземні води, що виливаються на поверхню, називаються джерелами (джерелами).
Водотоки. Ріки підрозділяються на малі, середні і великі. Зразкові класифікаційні ознаки рік приведені в табл. 1.
Таблиця 1. Класифікація міських рік по розмірі
Категорія ріки Загальна площа водозбору, км2 Витрата води*, м3/ с Швидкість плину*, м/с Коливання рівня*, м
Мала до 2000 До 5 до 0,2 до 1
Середня 2000 - 50 000 5- 100 0,2 - 1 1 -2
Велика понад 50 000 понад 100 понад 1 понад 2
* У непаводковий період.
У період паводків витрати води, швидкість плину і коливання рівня істотно збільшуються, особливо в гірських районах.
Канали - штучні водотоки, що прокладаються для судноплавства. Русло каналу влаштовується з залізобетону, рідше з кам'яної кладки, в окремих місцях канал забирається в трубу.
Струмки - невеликі водотоки, що беруть початок від джерел.
Водойми по розмірі підрозділяються на 4 категорії. Зразкові класифікаційні ознаки водойм приведені в табл. 2.
Таблиця 2. Класифікація водойм по морфометричним параметрам
Категорія водойми Площа поверхні, км2 Обсяг, км3 Максимальна глибина, м
Малий до 10 до 0,5 до 5
Середній 10 - 100 0,5- 1 5-10
Великий 100 - 1000 1 - 10 10- 50
Дуже великий понад 1000 понад 10 понад 50
При розрахунках, зв'язаних із прогнозуванням водності і якості води водойм, використовується інформація про коливання рівня води і величини водообміну. Коливання рівня води і водообмін озер є результуючою величиною припливу водотоків, що впадають в озеро, випару і витрат водотоків, що випливають з озера, з урахуванням витрат води, що забирається для водопостачання і зрошення. Коливання рівня води і водообмін у водоймищах оцінюють величиною припливу у верхній б'єф і скидною витратою в нижній б'єф з урахуванням добору води для господарських цілей. При розрахунках враховують також величину випару з поверхні водойми і ймовірну фільтрацію води в підземні обрії. Величину коливань рівня води озер і водоймищ визначають по різниці між найбільшими і найменшими рівнями, що спостерігаються за багаторічний період. Коливання рівня поверхні водойми до 3 м відносяться до малих, від 3 до 20 м - до середніх, понад 20 м - до великих коливань рівня. Інтенсивною вважається кратність водообміну за рік, рівна 5, помірної - від 5 до 0,1, уповільненої - до 0,1.
Моря України класифікуються в такий спосіб: Чорне море відноситься до відкритого типу, Азовське - до внутрішнього.
Естуарії класифікуються по переважному гідрологічному режимі: стокові, приливно-відливні, сгінно-нагінні, і по коливаннях рівня: до 0,5 м - малі, від 0,5 до 1 м - середні, понад 1м- великі.
Зразкові класифікаційні ознаки підземних вод приведені в табл. 3 і 4.
Таблиця 3. Класифікація підземних вод по водності
Категорія родовища підземних вод Площа басейну, м2 Потужність водоносного обрію, м Підземний стік, м3/ с
Велике понад 1000 понад 100 понад 100
Середнє від 1000 до 100 до 100 від 100 до 10 від 10 до 100
Мале до 10 до 10
Таблиця 4. Класифікація підземних вод по характері водообмена і захищеності
Глибина залягання рівня води від денної поверхні, м Характер залягання вод Характер циркуляції вод Гідравлічний зв'язок водоносних обріїв Характер водообміну Захищеність підземних вод водоносних обріїв
до 50 відкритий трещиновато-карстовий явна активний слабка
від 50 до 300 наявність "гідрологічних вікон" тріщинуватий неявна уповільнений середня
понад 300 ізольований поровий відсутня дуже уповільнений надійна
2. В нашій країні вода ділиться на чотири класи якості:
1. Чиста вода - придатна для всіх видів використання, включаючи питтєве використання і розведення цінних видів риби, яка найбільш чутлива до забруднення.
2. Мало забрудненна вода - придатна для використання в комунальному водопостачанні тільки після відповідної підготовки. Може бути використана для відпочинку населення, для рибальства (крім деяких видів).
3. Забрудненна вода - непридатна в якості питтєвої і для рибальства. В промисловості може використовуватися після відповідної підготовки.
4. Сильно забрудненна вода - непридатна для людини і промислових цілей, для відпочинку та спорту.
Оскільки не існує єдиного показника, який характеризував би весь комплекс характеристик води, оцінка якості води ведеться на основі системи показників. Показники якості води поділяються на фізичні, бактеріологічні, гідробіологічні і хімічні. Іншою формою класифікації показників якості води є їх розподіл на загальні та специфічні. До загальних відносять показники, які характерні для любих водних об'єктів. Наявність у воді специфічних показників обумовлено місцевими природними умовами, а також особливостями антропогенного впливу на водні об'єкти. До основних фізичних показників якості води відносяться:
1. Температура. У водних об'єктах температура є результатом одночасної дії сонячної радіації, теплообміну з атмосферою, переносу тепла течією, перемішування водних мас і поступання підігрітих вод із зовнішніх джерел. В результаті скиду гарячих стоків вода в водних об'єктах 1 і 2 категорій не повинна нагріватися більше ніж на 3 градуси за Цельсієм в порівнянні з середньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за останні 10 років. Для водних об'єктів 3 і 4 категорій встановлюється не тільки перевищення температури над природною, але і максимальне її значення в залежності від виду риб.
2. Запах води утворюється специфічними речовинами, які поступають у воду в результаті життєдіяльності гідробіонтів, розкладання органічних речовин, хімічної взаємодії водних компонентів і компонентів, які поступають із зовнішніх (аллохтонних) джерел. Запах вимірюється у балах.
3. Прозорість води залежить від степеню розсіювання сонячних променів у воді речовинами органічного і мінерального походження, які знаходяться у воді в підвішеному і колоїдному стані. Прозорість визначає протікання біохімічних процесів, які вимагають освітленності (первинне продукування, фотоліз). Прозорість вимірюють в сантиметрах.
4. Колір води обумовлюється вмістом органічних забарвлених сполук. Речовини, які визначають колір води, попадають у воду внаслідок вивітрювання гірських порід, продукуючих процесів, з підземним стоком, із антропогенних джерел. Висока градусність кольору знижує органоліптичнівластивості води, зменшує кількість розчинного кисню.
5. Джерелом підвішених речовин можуть бути процеси ерозії грунтів і гірських порід, скаламучування донних відкладів, продукти метаболізму і розклад гідробіонтів, продукти хімічних реакцій і антропогенні джерела. Підвішенні речовини впливають на глибину проникнення сонячного пропеню, погіршує життєдіяльність гідробіонтів, приводить до замулювання водних об'єктів, що викликає старіння (евтрофіровання). Вміст підвішаних речовин вимірюється в г/м3 (мг/л). Вміст підвішених речовин і плаваючих домішок не повинні збільшувати природну концентрацію в воді ніж на 0,25 мг/л для водних об'єктів 1 і 3 категорій, 0,75 - 2 і 4. Забороняються такі речовини, які випадають в осад швидше 0,2 мм/с (для водосховищ) і більше 0,4 мм/с (проточні водні об'єкти).
Бактеріологічні показники характеризують забруднення води патогенними мікроорганізмами. До числа важливих бактеріологічних показників відносять: колі-індекс - кількість кишечних палочок в одному літрі води; колі-титр - кількість води в міліметрах, де може бути одна кишечна палочка; чисельність лактозопозитивних кишечних палочок; чисельність коліфагів. Наявність хвороботворчих мікроорганізмів. У водних об'єктах 1 і 2

 
 

Цікаве

Загрузка...