WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Предмет геоекології - Реферат

Предмет геоекології - Реферат

космічною сферою та людським суспільством (6, 292).
Основні положення концепції геосистеми є наступними:
- геосистема - це матеріальний об'єкт, який складають природні елементи, антрпогенні та людина розглядаються як зовнішній фактор;
- геосистемами вважають весь ієрархічний ряд підпорякованих систем від елементарної одиниці(фації) до глобальної (епігеосфери);
- геосистема виділяється як об'єм простору в межах якого її компоненти наділені специфічними характером усіх типів зв'язків;
- геосистема є динамічною категорією і проявляється за певний проміжок часу.
Зупинимось на деяких фундаментальних поняттях теорії геосистем, які необхідно засвоїти для подальшого викладення. Найважливішою властивістю геосистем є їх цілісність, під якою розуміють не просту суму її частин, а таку їх взаємообумовлену єдність, яка породжує нову якість.
До особливих нових якостей геосистем відносять її здатність продукувати біомасу - біологічну продуктивність - результат діяльності складного природного механізму за участю всіх компонентів геосистеми.
Геосистеми відносяться до категорії відкритих систем; це означає, що вони пронизані потоками енергії і речовин із-за їх меж. Геосистеми відкриті і до антропогенних навантажень.
Цілісність геосистеми проявляється в її відносній автономності і стійкості до зовнішніх впливів. Здатність протистояти зовнішнім факторам, зберігаючи при цьому свою цілісність, структурованість та інші риси значною мірою зумовлена генетико-еволюційно. Тобто стійкість геосистеми водночас формується у процесі еволюції шляхом пристосування.
Динамічність - це виявлення своїх основних властивостей за певний інтервал часу. Динамічними вважають системи, характеристики (параметри) яких змінюються в часі. Опис послідовних змін різночасових станів геосистеми і розкриває її динаміку.
Складність геосистеми проявляється в її структурованості, наявності різнотипних елементів, між якими існують різнорідні зв'язки. Складність геосистеми обумовлює особливі підходи до їх аналізу. Ознакою складності систем вважають неоднозначність її реакції до зовнішніх впливів.
Поліструктурність передбачає різноманітний характер поєднання її елементів різного типу відносинами. Це означає що в одній системі має місце поєднання декількох структур. Так, в геосистемах розрізняють вертикалбну (топічну) структуру, де елементами виступають геокомпоненти взаємопов'язані вертикальними потоками речовини та енергії; та горизонтальну (хоричну) структуру, елементами якої є геосистеми нижчих рангів зв'язані горизонтальними потоками речовин і енергії.
Просторовість (Територіальність) - це відмінна особливість геосистеми. Кожну геосистему можна описати матричними показниками, її положенням в ієрархічному ряді. Територіальність сприяє ефективному використанню картографічних методів при їх аналізі. Ландшафтна екологія досліджує геосистеми локального та регіонального рівнів.
4. Структура ландшафтної екології і її місце в системі наук.
Ландшафтна екологія - погарнична між ландшафознавтсвом та екологією наука. Однак ландшафтна екологія є складовою частиною сучасною загальної або великої екології.
Вона знаходить своє місце в загальній екології при поділі за розмірами об'єкту дослідження (ландшафтні зони). Досліджує геосистеми локального та регіонального рівнів на предмет оптимальної територіально-функціональної організації ландшафту. Ландшафтна екологія має чітко спрямоване прикладне значення (оцінка стійкості геосистем, прогнозування динаміки, розвитку нормування антропогенного навантаження на геогесистеми, тощо).
За своєю структурою ландшафтну екологія можна поділити на такі блоки, частини:
теоретична ландшафтна екологія;
прикладна ландшафтна екологія.
За особливостями аналізу геосистем виділяють:
процесну (вивчає процеси енерго-, волого- і речовинообігу, продукційні процеси).
хорологічну ландшафтну екологію - за особливостями територіальної розмірності геосистем
факторіальну ландшафтну екологію - поширення певних типів геосистем від впливу зовнішніх факторів.
динамічну ландшафтну екологію - зміна в часі значень окремих характеристик геосистем, станів, інтенсивнсоті процесів, територіальних структур.
В процесі курсу будуть розглянуті теоретичні проблеми та концепції, на основі яких вирішуються прикладні питання цієї науки (класифікації, районування, оцінка потенціалів геосистем, стійкості геосистем, прогнозування розвитку, оптимізації геосистем, нормування онтропогенних навантажень).
До основних категорій і понять ландшафтної екології належать:
Ландшафтне середовище - це сукупність природних і антропогенних компонентів, явищ і чинників, які впливають на умови життя людини, в межах певних ландшафтів. Зв'язок з ними здійснюється через речовинний і енергетичний обмін. Це поняття доцільно застосовувати для визначення оцінки екологічності умов проживання людини чи групи живих організмів певної території.
Геоекотоп - це складова ландшафту, яка утворилась на основі накладання екополів. Умови середовища в межах геоекотопу однорідні, вони визначаються геохімічною і геофізичною ситуацією.
Ландшафтно-екологічна ніша (ЛЕН). Під терміном ніша розуміють комплекс факторів необхідних для існування організмів. Це багатовимірний простір, кожна вісь якого відповідає певному екологічному фактору. Визначення ЛЕН геосистеми необхідно визначити набір факторів, що визначають її існування та ареал поширення на земній поверхні.
Медико-хімічна ситуація. В основу медико-геохімічної оцінки території покладені показники екологічного стану ландшафту і стану здоров'я населення за якими проводяться і районування території. Враховуючи ступінь безпечності МГЕ виділяють ландшафти з негативною, позитивною медико-географічною ситуацією.
Ландшафтно-екологічне поле визначається ареалом розсіювання забруднюючих речовин або видом техногенного навантаження в межах конкретного ландшафту і його морфологічних одиниць.
Ландшафтно-екологічний моніторинг - система спостережень і контролю за екологічним станом ландшафту і його морфологічних одиниць.
Література:
1. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. - К.: Либідь, 1993. - 222с.
2. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. - К.: Лікей, 1995. - 233с.
3. Гродзинський М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. К.: Либідь, 1993. - 224с.
4. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. Чернівці: Рута, 1994. - 317с.
5. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. Чернівці: Рута, 2001. - 248с.
6. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. - М.: Высшая школа, 1991. - 266с.
7. Сочава В.Б. Введение в ученике о геосистемах. Наука, 1978. - 319с.

 
 

Цікаве

Загрузка...