WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічний зміст науково-технічної революції - Реферат

Екологічний зміст науково-технічної революції - Реферат

"царства необхідності" в "царство свободи".
4. Відкриття принципово нових джерел енергії, створення нових матеріалів з наперед визначеними властивостями.
5). Наростання ролі міждисциплінарних досліджень, поступова ліквідація "ізоляції" галузей наукового знання.
6. Значне підвищення ролі інформаційної діяльності, засобів масової інформації та комунікації.
З точки зору вирішення проблеми кризового стану у взаємовідносинах суспільства та природи найважливішою рисою науково-технічної революції є той факт, що вперше у їх взаємодії досягнута гранична, з точки зору охоплення, опосередкованість усіх природних факторів виробництва і тим самим відкриваються можливості для подальшого розвитку суспільства та його відносин з оточуючим природним середовищем яксвідомо регульованого та контрольованого процесу. Здобутки науково-технічної революції створюють матеріальні передумови для запобігання глобальній екологічній катастрофі і виходу з кризового стану у взаємовідносинах суспільства та природи.
До основних сторін сучасної науково-технічної революції
можна віднести:
1) наукову - систематичне прогнозування та комплексне використання нових фундаментальних відкриттів у природознавстві та суспільних науках;
2) технічну - застосування принципово нових джерел енергії, нових матеріалів, комплексно-автоматизованих систем виробництва, а, також систем одержання, передачі та обробки інформації;
3) соціальну - зміна ставлення людини до природи в процесі подальшого пізнання її основних закономірностей розвитку і нового технологічного оволодіння оточуючим природним середовищем.
Одним з головних наслідків сучасної науково-технічної революції є якісна зміна основних продуктивних сил людства. Революція в продуктивних силах приводить до якісного стрибка в розвитку продуктивності праці і в можливостях природоперетворюючої діяльності суспільства. Такий стрибок в сучасних умовах можливий лише при заміні технології механічної обробки матеріалів технологією немеханічної обробки. Мова йде про таку дію на предмет праці, яка відбувається в мікросфері (на молекулярному, атомарному та субатомарному рівнях) і пов'язана з використанням нових властивостей предметів праці. У зв'язку з цим в науково-технічній революції виділяють такі основні напрямки:
1. Розвиток ядерної і термоядерної енергетики - використання енергії внутрішньоатомних зв'язків (останнім часом ентузіазм щодо цього напрямку НТР дещо знизився після катастрофи на Чорнобильській АЕС, однак пошуки в цьому напрямку не припиняються, зокрема в області "холодного" термоядерного синтезу), що повинно забезпечити нове, практично невичерпне джерело енергії, яке замінить вичерпні запаси органічного палива - нафти, газу, кам'яного вугілля і т.п.
2. Створення та широке застосування мікроелектроніки та електронно-обчислювальної техніки - механізація певних "рутинних" процесів людської мисленної діяльності, різке прискорення процесів накопичення та обробки інформації.
3. Комплексна автоматизація виробництва - перекладення функції обслуговування машин з людини на інші машини, звільнення робітника від ролі придатка верстата.
4. Розвиток глобальної системи телекомунікацій - перетворення планети на єдиний інформаційний простір, практично миттєвий доступ до інформації в будь-якій точці земної кулі і можливість враховувати стан взаємовідносин суспільства та природи у всій системі в цілому і в кожній з її складових.
5. Розвиток генної інженерії та біотехнологій - можливість задавати наперед визначені властивості рослинам і тваринам, що використовуються в сільськогосподарському виробництві і забезпечення харчової бази людства без розширення застосування хімічних продуктів (цей напрямок в останні роки розвивається найшвидшими темпами, однак використання генетично модифікованих продуктів наштовхується на серйозний спротив екологів та громадськості у багатьох країнах світу, хоча науці поки що невідомо про випадки негативного впливу таких продуктів на здоров'я людей, однак і гарантій того, що цього не станеться в майбутньому, немає). Особливо перспективним вважається використання біологічних методів переробки промислових та побутових відходів, природних технологій у забезпеченні оптимальних умов людського існування.
Через аналіз основних напрямків науково-технічної революції її можна визначити як якісний стрибок у розвитку продуктивних сил сучасного суспільства, що характеризується вивільненням людини від безпосереднього управління технічними системами на основі переходу від механізованого виробництва до комплексно-автоматизованого, перетворенням науки на вирішальну продуктивну силу суспільства, безпосередній об'єкт і засіб праці, органічним поєднанням наукової та технічної революцій; це є найвища форма науково-технічного прогресу.
Хоча науково-технічна революція за своєю сутністю і має глобальний характер, її досягненнями користуються далеко не всі країни світу в рівній мірі. Чітко визначилася група індустріально розвинутих країн, які знаходяться в процесі переходу до стану постіндустріальних суспільств і які в повній мірі використовують здобутки сучасної науки і техніки. Досить швидкими темпами їх наздоганяє група так званих "нових індустріальних країн". Окрему групу складають колишні країни соціалістичного табору, в яких значна увага приділялась дослідженням в галузі фундаментальних наук, але існуюча соціально-політична система не сприяла швидкому впровадженню відкриттів у виробництво. Економічна криза, що охопила їх після краху соціалістично-бюрократичних режимів, різко скоротила в них можливості у розгортанні науково-технічної революції. Найменш НТР заторкнула країни так званого "третього" світу, які, звільнившись від колоніальної залежності, не змогли витворити власної національної державності, і проблеми внутрішньої консолідації заступили для них питання розвитку науки та техніки.
Вплив науково-технічної революції на взаємовідносини суспільства та природи оцінюється далеко не однозначно, адже саме вона призвела до різкого загострення глобальної екологічної кризи і поставила людство перед загрозою глобальної екологічної катастрофи.
Треба зазначити, що екологічні кризи і катастрофи далеко не завжди рівнозначні.

 
 

Цікаве

Загрузка...