WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Хімічне забруднення середовища промисловістю - Реферат

Хімічне забруднення середовища промисловістю - Реферат

(дампінг)
Чимало країн, що мають вихід до моря, проводять морське поховання різних матеріалів і речовин, зокрема ґрунту, вийнятого при днопоглиблювальних роботах, бурового шлаку, відходів промисловості, будівельного сміття, твердих відходів, вибухових і хімічних речовин, радіоактивних відходів. Обсяг поховань склав близько 10 % від усієї маси забруднюючих речовин, що потрапляють у Світовий океан. Підставою для демпінгу в море ? можливість морського середовища переробляти велику кількість органічних і неорганічних речовин без особливої шкоди для води. Однак ця здатність не може бути безмежною. Тому дампінг розглядається як вимушений захід. У шлаках промислових виробництв знаходяться різноманітні органічні речовини й сполуки важких металів. Побутове сміття в середньому містить (на масу сухої речовини) 32-40 % органічних речовин; 0,56 % азоту; 0,44 % фосфору; 0,155 % цинку; 0,085 % свинцю; 0,001 % ртуті; 0,001 % кадмію. Під час скидання й проходження матеріалу крізь товщу води частина забруднюючих речовин переходить у розчин, змінюючи якість води, інша сорбується частинками суспензії і переходить у донні відкладення. Одночасно збільшується мугаість води. Наявність органічних речовин часто призводить до швидкої витрати кисню у воді й нерідко до його повного зникнення, розчинення суспензій, нагромадження металів у розчиненій формі, появи сірководню. Присутність великої кількості органічних речовин створює в фунтах стійке відновне середовище, у якій виникає особливий тип мулових вод, що містять сірководень, амоніак, іони металів. Впливу скинутих матеріалів різною мірою зазнають організми бентосу та ін. У випадку утворення поверхневих плівок, що містять нафтові вуглеводні й СПАР, порушується газообмін на межі повітря - вода. Забруднюючі речовини, що по-трапляютьу розчин, можуть акумулюватися в тканинах і органах гідробіонтів і впливати на них. Скидання матеріалів демпінгу на дно і тривала підвищена мутність
придонної води призводить до загибелі від ядухи малорухомих форм бентосу. У риб. молюсків і ракоподібних, що вижили, скорочується швидкість росту за рахунок погіршення умов живлення й дихання. Нерідко змінюється видовий склад цього угруповання. При організації системи контролю за скиданнями відходів у море вирішальне значення має визначення районів демпінгу, динаміки забруднення морської води і донних відкладень. Для виявлення допустимих обсягів скидання в море необхідно проводити розрахунки всіх забруднюючих речовин у складі матеріального скидання
Теплове забруднення
Теплове забруднення поверхні водойм і прибережних морських акваторій з'являється в результаті скидання нагрітих стічних вод електростанціями і деякими промисловими виробництвами. Скидання нагрітих вод у багатьох випадках стає причиною підвищення температури води у водоймах на 6-8 градусів Цель-сш. Плоша плям нагрітих вод у прибережних районах може сягати ЗО кв. км. Більш стійка температурна стратифікація перешкоджає водообміну поверхневого й донного шарів. Розчинність кисню знижується, а споживання його зростає, оскільки з ростом температури збільшується активність аеробних бактерій, які розкладають органічну речовину. Збільшується видова розмаїтість фітопланктону й усієї флори водоростей.
Забруднення ґрунту
Ґрунтовий покрив Землі є найважливішим компонентом біосфери. Саме ґрунтова оболонка визначає багато процесів, що протікають у біосфері.
Найважливіше значення грунтів полягає в акумулюванні органічної речовини, різних хімічних елементів, а також енергії. Ґрунтовий покрив виконує роль біологічного поглинача, руйнівника й нейтралізатора різноманітних забруднень. Якщо ця ланка біосфери буде зруйнована, то сформоване функціонування біосфери незворотно порушиться. Саме тому вельми важливим стає вивчення глобального біохімічного значення ґрунтового покриву, його сучасного стану й змін під впливом антропогенної діяльності. Одним із видів антропогенного впливу є забруднення пестицидами.
Пестициди як забруднюючий фактор
Відкриття пестицидів - хімічних засобів захисту рослин і тварин від різних шкідників і хвороб - є одним із найважливіших досягнень сучасної науки. Сьогодні у світі на 1 га грунту наноситься 300 кг хімічних засобів. Однак у результаті тривалого застосування пестицидів у сільському господарстві й медицині (боротьба з переносниками хвороб) майже всюди можна помітити зменшення їхньої ефективності в результаті розвитку резистентних рас шкідників і поширення "нових" шкідливих організмів, природні вороги й конкуренти яких були знищені пестицидами. Одночасно дія пестицидів загрожує глобальними катастрофами. З величезної кількості комах шкідливими будуть тільки 0,3 %, або 5 тис. видів. У 250 видів виявлена резистентність до пестицидів. Це обтяжується явищем перехресної ре-зистенції. яка полягає в тому, що підвищена стійкість до дії одного препарату супроводжується стійкістю до сполук інших класів. Із загальнобіологічних позицій
резистентність можна розглядати як зміну популяцій у результаті переходу від чутливого штаму до стійкого штаму того ж виду внаслідок добору, викликаного пестицидами. Це явище прямо пов'язане з генетичними, фізіологічними і біохімічними реорганізаціями організмів. Непомірне застосування пестицидів (гербіцидів, інсектицидів, дефоліантів) негативно позначається на якості грунту. У зв'язку з цим інтенсивно досліджується доля пестицидів у грунтах і можливість їх знешкодження хімічними і біологічними методами. Дуже важливо створювати й застосовувати тільки препарати з невеликою тривалістю життя, що виміряється тижнями або місяцями. У цій справі вже досягнуто певних успіхів і впроваджуються препарати з великою швидкістю деструкції, однак проблема загалом ще не вирішена.
Кислотні дощі
Одна з найгостріших глобальних проблем сучасності й близького майбутнього - це зростаюча кислотність атмосферних опадів і ґрунтового покриву Райони кислих грунтів не знають посух, але їхня природна родючість знижена й нестійка; вони швидко виснажуються, і врожаї на них низькі. Кислотні доїш викликають не тільки підкислення поверхневих вод і верхніх горизонтів грунтів Кислотність зі спадними потоками води поширюється на весь ґрунтовий профіль і викликає значне підкислення ґрунтових вод.
Кислотні дощі виникають у результаті господарської діяльності людини, що супроводжується емісією колосальних кількостей сульфур, нітроген, карбон оксидів. Ці оксиди, надходячи в атмосферу, пересуваються на великі відстані, взаємодіють з водою і перетворюються на розчини суміші сірчистої, сірчаної, азотистої,азотної й вугільної кислот, що випадають у вигляді "кислих дощів" на сушу, взаємодіючи з рослинами, грунтами, водами. Причиною виникнення кислотних дощів можуть бути спалювання сланців, нафти, вугілля, газу в промисловості, сільському господарстві й навіть побуті. У результаті господарської діяльності людини майже вдвічі збільшилося надходження в атмосферу сульфур, нітроген, карбон оксидів і сірководню. Безумовно, що все це позначається на підвищенні кислотності атмосферних опадів, ґрунтових і наземних вод. Щоб вирішити цю проблему, треба збільшити обсяг систематичних представницьких вимірювань складу речовин, що забруднюють атмосферу на великих територіях.

 
 

Цікаве

Загрузка...