WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Хімічне забруднення середовища промисловістю - Реферат

Хімічне забруднення середовища промисловістю - Реферат

0,1 млн т нафти. Великі маси нафти надходять у моря з річок, з побутовими й зливовими стоками. Обсяг забруднень із цього джерела складає 2,0 млн т/рік. Зі стоками промисловості щорічно втрачається 0,5 млн т нафти. Потрапляючи в морське середовище, нафта спочатку розтікається у вигляді плівки, утворюючи шари різної міцності. За кольором плівки можна визначити її товщину.
Нафтова плівка видозмінює сполуку спектра й інтенсивність проникнення у воду світла. Пропускання світла тонкими плівками сирої нафти складає 1-10 % (280 нм), 60-70 % (400 нм). Плівка завтовшки 30-40 мкм повністю поглинає інфрачервоне випромінювання. Змішуючись із водою, нафта формує емульсію двох типів: пряму - "нафта у воді" і зворотну - "вода в нафті". Прямі емульсії, складені з краплин нафти діаметром до 0,5 мкм, менш стійкі й характерні для нафти, яка містить поверхнево-активні речовини. При видаленні летких фракцій нафта утворює в'язкі зворотні емульсії, що можуть залишатися на поверхні, переноситися течією, викидатися на берег і осідати на дно.
Пестициди
Пестициди - це група штучно створених речовин, що використовуються для боротьби зі шкідниками й хворобами рослин. Пестициди поділяються на такі групи: інсектициди - для боротьби зі шкідливими комахами, фунгіциди й бактерициди - для боротьби з бактеріальними хворобами рослин, гербіциди - для боротьби з бур'янами. Встановлено, що пестициди, знищуючи шкідників, заподіюють шкоду багатьом корисним організмам і підривають здоров'я біоценозів. У сільському господарстві давно вже стоїть проблема переходу від хімічних (що забруднюють середовище) до біологічних (екологічно чистих) методів боротьби зі шкідниками. На сьогодні більш 5 млн т пестицидів потрапляє на світовий ринок. Близько 1,5 млн т цих речовин уже ввійшло до складу наземних і морських екосистем повітряним і водним шляхом. Промислове виробництво пестицидів супроводжується виникненням великої кількості побічних продуктів, що забруднюють стічні води. У водному середовищі частіше за інші зустрічаються представники інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів. Синтезовані інсектициди поділяються на три основні групи: хлорорганічні, фосфорорганічні та карбонати. Хлорорганічні інсектициди отримуються шляхом хлорування ароматичних і гетероциклічних рідких вуглеводнів. До них належать ДДТ і його похідні, у молекулах яких стійкість аліфатичних і ароматичних груп у спільній присутності зростає, усілякі хлоровані похідні хлородієну (едарин). Ці речовини мають період піврозпаду до декількох десятків років і дуже стійкі до біодеградації. У водному середовищі часто зустрічаються поліхлорбіфеніли - похідні ДДТ без аліфатичної частини, що нараховують 210 гомологів й ізомерів. За останні 40 років використано більш 1,2 млн т поліхлорбіфенілів у виробництві пластмас, барвників, трансформаторів, конденсаторів. Поліхлорбіфеніли (ПХБ) опиняються в навколишньому середовищі в результаті скидання промислових стічних вод і спалювання твердих відходів на смітниках. Останнє джерело постачає ПХБ в атмосферу, звідкіля вони з атмосферними опадами випадають у всіх районах земної кулі. Так, у пробах снігу, узятих в Антарктиді, вміст ПХБ склав 0,03-1,2 кг/л.
Синтетичні поверхнево-активні речовини
Детергенти (СПАР) належать до великої групи речовин, що знижують поверхневе натягання води. Вони є складовими синтетичних миючих засобів (СМЗ), що широко застосовуються у побуті й промисловості. Разом зі стічними водами СПАР потрапляють у материкові води і морське середовище. СМЗ містять поліфосфати натрію, у яких розчинені детергенти, а також ряд додаткових інгредієнтів, токсичних для водних організмів: ароматизатори, вибілювальні реагенти (персульфати, перборати), кальциновану соду, карбоксиметилцелюло-зу, силікати натрію. У залежності від природи й структури гідрофільної частини молекули СПАР поділяються на аніоноактивні, катіоноактивні, амфотерні й неіоногенні. Останні не утворюють іонів у воді. Найбільш розповсюдженими серед СПАР є аніоноактивні речовини. На їхню частку припадає більше 50 % усіх вироблених у світі СПАР. Присутність СПАР у стічних водах промисловості пов'язана з використанням їх у таких процесах, як флотаційне збагачення руд, поділ продуктів хімічних технологій, отримання полімерів, поліпшення умов буріння нафтових і газових свердловин, боротьба з корозією устаткування. У сільському господарстві СПАР застосовується в складі пестицидів.
Канцерогени
Канцерогенні речовини - це хімічно однорідні сполуки, що виявляють трансформаційну активність і здатність породжувати канцерогенні, тератогенні (порушення процесів ембріонального розвитку) або мутагенні зміни в організмах. У залежності від умов впливу вони можуть призводити до інгібування росту, прискорення старіння, порушення індивідуального розвитку і зміни генофонду організмів. До речовин, що мають канцерогенні властивості, належать хлоровані аліфатичні вуглеводні, вінілхлорид і, особливо, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ). Максимальна кількість ПАВ у сучасних донних осадах Світового океану (більше за 100 мкг/км маси сухої речовини) знайдена в тектонічно активних зонах, що зазнають глибинного термічного впливу. Основні" антропогенні джерела ПАВ - це піроліз органічних речовин при спалюванні різних матеріалів, деревини й палива.
Важкі метали
Важкі метали (ртуть, свинець, кадмій, цинк, мідь, миш'як) належать до числа розповсюджених і вельми токсичних забруднюючих речовин. Вони широко застосовуються в різних промислових виробництвах, тому, незважаючи на очисні заходи, вміст сполук важких металів у промислових стічних водах досить високий Великі маси цих сполук надходять в океан через атмосферу. Для морських біоценозів найбільш небезпечними є ртуть, свинець і кадмій. Ртуть переносить ся в океан із материковим стоком і через атмосферу. При вивітрюванні осадови і вивержених порід щорічно виділяється 3,5 тис. ? ртуті. У складі атмосферной пилу міститься приблизно 12 тис. т ртуті, причому значна частина - антропогенного походження. Близько половини річного промислового виробництва цього металу (910 тис. т/рік) різними шляхами потрапляє в океан. У районах, що забруднюються промисловими водами, концентрація ртуті в розчині й суспензіях сильно збільшується. При цьому деякі бактерії переводять хлориди у високотоксичну метилртуть. Зараження морепродуктів неодноразово призводило до ртутного отруєння прибережного населення. До 1977 року нараховувалося 2800 жертв хвороби Мінамата, причиною стали відходи підприємства з виробництва хлорвінілу й ацетальдегіду, на яких як каталізатор використовувалася хлориста ртуть. Недостатньо очищені стічні води підприємств надходили в затоку Мінамата. Плюмбум - типовий розсіяний елемент, що міститься у всіх компонентах навколишнього середовища: у гірськихпородах, грунтах, природних водах, атмосфері, живих організмах. Нарешті, свинець активно розсіюється в навколишнє середовище в процесі господарської діяльності людини. Це викиди з промисловими і побутовими стоками, з димом і пилом промислових підприємств, із вихлопними газами двигунів внутрішнього згоряння. Міграційний потік свинцю з континенту в океан йде не тільки з річковими стоками, але і через атмосферу.
Скидання відходів у море з метою поховання

 
 

Цікаве

Загрузка...