WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Правове забезпечення екологічної безпеки - Реферат

Правове забезпечення екологічної безпеки - Реферат

та його компонентів.
2) Екологічна безпека суспільства та людини.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Абсолютні правовідносини.
Повноваження щодо реалізації права на екологічну безпеку належить громадянам, а всі інші особи зобов'язані забезпечувати пріоритетність вимог екологічної безпеки, визначених законодавством, та їх не порушувати.
Підстави виникнення.
Норми екологічного законодавства
Суб'єкти правовіносин у галузі екологічної безпеки.
1) Громадяни України
2) Фізичні особи
3) Юридичні особи.
Держава.
О'єкти правовідносин
1) Життя іздоров'я людей.
2) Безпечне навколишнє природне середовище та його компоненти (природні умови)
Зміст правовідносин
Права громадян на екологічну безпеку.(Від неконтрольованого та шкідливого біологічноговпливу. Від акустичного, електромагнітного, іонізуючого впливу , фізичних факторів та радіоактивного звбруднення. Від забруднення виробничими, побутовими, іншими відходами.)
Обов'язки держави щодо забезпечення екологічної безпеки.(У процес проектування,розміщення , будівництва , реорганізації, введеня та експлуатацію підприємств та інших об'єктів. У процксі застосування засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, хімічних речовин та інших препаратів. У процесі проведення наукових досліджень, впровадження відкритів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем.)Обов'язки інших осіб щодо дотримання вимог екологічної безпеки.( При проектуванні, виробництві, експлуатації та обслуговуванні транспортних засобів. При проектуванні, розміщенні, будівництві, рекострукції, введенні в дію, експлуатацію військових, оборонних об'эктів. При плануванні, розміщені, забудові і розвитку населених пунктів.)
?
Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.
?
Механізм правового забезпечення екологічної безпеки- сукупність державно-правових засобів, спрямованих на регулювання діяльності, спроможної посилювати рівень екологічної безпеки, попередження погіршеня екологічної обстановки та виникнення небезпеки для населення та природних систем, локалізацію проявів екологічної небезпеки.
Організаційно-превентивні заходи- комплекс юридично значимих дій, які спрямовані на виявлення екологічно небезпечних об'єктів, зон, територій і видів діяльлності, впровадження і застосування важелів щодо попередження виникнення екологічної небезпеки.
Форми.
" Обліково- установчі.
1) Виявлення екологічно небезпечних джерел, об'єктів, територій.
2) Інвентаризація екологічно небезпечних джерел, об'єктів, зон, територій.
3) Класифікація екологічно небезпечних джерел, об'єктів, зон, територій.
" Реєстраційно- ліцензійні.
1. Реєстрація екологічно небезпечних джерел, об'єктів, зон, територій.
2. Пасиортизація екологічно небезпечних підприємств.
3. Сертифікація екологічно небезпечної продукції.
4. Ліцензування екогогічно небезпечних видів діяльності.
5. Посилене нормування викидів і скидів шкідливих фізичних впливів екологічно небезпечних об'єктів.
" Експертно- оціночні.
1. Проведення екологічних експертиз об'єктів, небезпечних для стану навколишнього природного середовища, здоров'я і життя людей.
2. Запровадження попередньої оцінки екологічного впливу тих об'єктів.
3. Проведення відкритих громадських слухань.
4. Обговорення населенням проектів екологічно небезпечної діяльності, що намічаються до реалізації.
" Інформаційно- прогностичні.
1. Систематичне інформування державних органів про екологічний стан та стан захворюваності людей.
2. Періодичне інформаційне екологічне забезпечення населення.
3. Моделювання, програмування і прогнозування зміни екологічного стану внаслідок дії екологічно небезпечних джерел і об'єктів.
Регулятивно- стимулюючі заходи-система юридичних норм і правил, спрямованих на регулювання відносин , забезпечення дотримання пріоритетів, нормативів, стандартів, лімітів та інших вимог у галузі екологічної безпеки.
" Нормативно- технічні засоби
1. Стандарти в галузі екологічної безпеки.
2. Нормативи екологічної безпеки.
3. Правила проектування і експлуатації екологічно небезпечних об'єктів.
4. Норми радіо екологічної безпеки.
5. Правила поводження з екологічно небезпечними речовинами та джерелами.
" Нормативно- правові засоби.(Законодавчі акти)
1. Імперативи.
2. Пріоритети.
3. Принципи.
" Нормативно- економічні засоби(Підзаконні акти)
1. Нормативні плати (Договірне цільове фінансування розвитку екологічно безпечних технологій і виробництв)
2. Платежі (Страхування за екологічний ризик).
3. Пільги (Кридитні, позикові, податкові)
" Нормативно- обмежувальні (організаційні засоби)
1. Нормування екологічно небезпечної діяльності.
2. Лімітування екологічно небезпечної діяльності.
3. Надання дозволів на здійснення екологічно небезпечної діяльності.
4. Регламентування екологічно небезпечних об'єктів.
5. Зонування екологічно небезпечних територій.
Розпорядчо- виконавчі заходи-цілеспрямована діяльність спеціально уповноважених органів щодо реалізації заходів та функцій в сфері забезпечення екологічної безпеки.
" Структурно- функціональне забезпечення.
1. Верховна Рада України( визначає повноваження органів місцевого самоврядування, органів управління в галуз забезпечення екологічної безпеки)
2. Коміся з питань ядерної політики екологічної безпеки при Президентові України (Вироблення науково обгрунтованих пропозицій з питань формування державної ядерної політики та екологічної безпеки).
3. Національна комісія по радіаційній безпеці населення України (Незалежний орган зрадіаційної безпеки населення, розробляє і затверджує норми радіаційної безпеки.)
4. Кабінет Міністрів України (Постійна урядова комісія з питань техногенно -екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій).(Організація, координація і контроль за діяльністю щодо забезпечення техногенно -екологічної безпеки).
5. Відділ комплексного використання природних ресурсів та екологічної безпеки.
" Система органів у галузі екологічної безпеки.
1. Президент України (Вживає заходів до забезпечення національної безпеки).
2. Рада Національної безпеки України при Президенті Ураїни (забезпечення національної безпеки.
3. Мінздоров'я України (Розробляє, затвержує і вводить у дію нормативи екологічної безпеки, норми радіаційної

 
 

Цікаве

Загрузка...