WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм - Реферат

Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм - Реферат

спадщину;
одержання частки землі у спільному майні подружжя;
купівлі-продажу, дарування та обміну.
Передача земельних ділянок у власність громадян провадиться
місцевими Радами народних депутатів відповідно до їх компетенції
за плату або безплатно.Безплатно земельні ділянки передаються у власність громадян
ведення селянського (фермерського) господарства у межах середньої земельної частки.ведення особистого підсобного господарства; будівництва та обслуговування будинку і господарських
будівель (присадибна ділянка), в тому числі земельні ділянки, що були раніше надані у встановленому порядку громадянам для цієї мети, у межах граничного розміру
садівництва,дачного і гаражного будівництва.
40. способи захисту екологічних прав громадян
Охоронювально-забезпечувальні (захисні) "гарантії гарантій"
Реалізуються шляхом притягнення винних осіб в порушенні екологічних прав громадян до юридичної відповідальності дисциплінарної відповідальності, адміністративної відповідальності, кримінальної відповідальності, еколого-правової відповідальності, майнової відповідальності
Форми захисту екологічних прав громадян
Нормотворча Правоохоронна Управлінська Природоохоронна Самоврядна Антропоохоронна Судова
41. право державної власності на землю
43. поняття і особливості права власності на природні ресурси
Право власності на природні ресурси - система юридичних норм та інших правових засобів, які регулюють правовідносини на землю, надра, води, ліси, рослинний і тваринний світ, об'єкти природно-заповідного фонду та забезпечують реалізацію повноважень власників щодо володіння, користування і розпорядження цими ресурсами
Об'єктивне право власності на природні ресурси - система правових норм земельного, гірничого, водного, лісового, фауністичного, природно-запо-відного законодавства тощо, які регламентують правовідносини власності на природні ресурси. Складають міжгалузевий Інститут екологічного (природноресурсового) законодавства. Фіксується у нормах природ-норесурсового законодавства
Суб'єктивне право власності на природні ресурси - сукупність повноважень різних суб'єктів (держави, юридичних та фізичних осіб) щодо володіння, ко-ристування і розпорядження належними їм природними ресурсами (земель-ними, корисними копалинами, лісовими, водними, тваринного і рослинного світу, природно-заповідного фонду) Виникає у зв'язку з передачею чи придбанням у власність відповідних природних ресурсів
Посвідчується державним актом на право власності чи цивільно-правовою угодою на придбання (купівлю, продаж, обмін тощо). Носить абсолютний характер, тобто виключна належність повноважень щодо володіння, користу-вання і розпорядження природними ресурсами їх власнику і загальна обо-в'язковість всіх інших суб'єктів утримуватись від їх порушення
44. поняття і значення правової охорони земель (см. 35)
46. форми права власності на природні ресурси
форми права власності на природні ресурси - юридично означені напрями суб"єктно-об"єктної приналежності природних ресурсів та їх організаційно-правового забезпечення
1. Юридично виголошені форми - державна, колективна, приватна, загальнодержавна.
47. вода як об"єкт правової охорони
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об'єктами.
В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.
Усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд. До водного фонду України належать:
1) поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об'єкти; 2) підземні води та джерела; 3) внутрішні морські води та територіальне море.
До земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо
водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.
Стаття 95. Охорона вод (водних об'єктів) Усі води (водні об'єкти) підлягають охороні від забруднення,
засмічення, вичерпання та інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдавати шкоди здоров'ю людей, спричинити зменшення рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості земель та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму вод.
48. юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
49. об"єкти і суб"єкти права власності на природні ресурси
Об'єкти права власності на природні ресурси - природні чи штучно створені ресурси, які виконують біологічні, економічні, екологічні і соціальні функції та зареєстровані в обліко-кадастрових і інших юридичне визнаних документах в якості об'єкта володіння, користування і розпорядження
Загальні об'єкти - Земля, Тваринний світ, Надра, Рослинний світ нелісового походження,Води, Природно-заповідний фонд, Ліси, Виключна (морська) економічна зона, Континентальний шельф
Суб'єкти права власності на природні ресурси - особи, які юридичне спроможні реалізувати повноваження щодо володіння, користування і розпорядження належними їм природними ресурсами
1. Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Обласні Ради, Районні Ради,МіськіРади,Селищні Ради, Сільські Ради
2. Народ України
3. Громадяни України, Громадяни, які будують чи обслуговують жилий дім і господарські споруди, Громадяни, які ведуть особисте підсобне господарство, Громадяни - власники дач, Громадяни - власники гаражів
4. Об'єднання громадян, Колективні сільськогосподарські підприємства, Сільськогосподарські кооперативи, Садівничі товариства, Сільськогос-подарські акціонерні асоціації, Фермерські (селянські) господарства
50. правові форми охорони вод
52. зміст права власності на природні ресурси
Зміст права власності на природні ресурси - сукупність повноважень суб'єктів права власності щодо володіння, користування і розпорядження належними їм природними ресурсами
Право володіння - Право володіння суб'єктів права власності на природні ре-сурси - юридичне гарантована стабільність власності на природні ресурси, їх невід'ємність від власників без особистого волевиявлення, визнання виключності та абсолютності прав на ці ресурси
Право користування

 
 

Цікаве

Загрузка...