WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Енергетичний потенціал відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України: геотермальна енергія, енергія довкілля, енергія скидного енерготехнологі - Реферат

Енергетичний потенціал відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України: геотермальна енергія, енергія довкілля, енергія скидного енерготехнологі - Реферат

потенціал
1 Вінницька 156 73 39
2 Волинська 45 21 9,3
3 Дніпропетровська 680 316 146
4 Донецька 788 366 135
5 Житомирська 61 28 15
6 Закарпатська 65 30 5,5
7 Запорізька 270 126 80
8 Івано-Франківська 204 95 54
9 Київська 477 222 162
10 Кіровоградська 38 18 7,3
11 Луганська 369 172 61
12 Львівська 273 127 32
13 Миколаївська 92 43 23
14 Одеська 187 87 28
15 Полтавська 193 90 39
16 Рівненська 81 38 12
17 Сумська 118 55 31
18 Тернопільська 60 28 11
19 Харківська 361 168 106
20 Херсонська 42 20 8,5
21 Хмельницька 87 40 13
22 Черкаська 165 77 29
23 Чернівецька 31 14 5,1
24 Чернігівська 79 37 16
25 АР Крим 99 46 29
ВСЬОГО 5021 2337 1096,7
Енергетичний потенціал шахтного метану в Україні
За деякими оцінками ресурси метану в вугільних пластах в перерахунку на умовне паливо займають третє місце серед запасів горючих копалин на планеті після вугілля та природного газу. Однак при цьому необхідно враховувати, що до останнього часу шахтний метан розглядався не в якості палива, а тільки як небажаний супутник процесу вуглевидобутку; з огляду на це обсяги виділення метану оцінювались лише для усунення негативних наслідків виділення метану в шахтах. Тому в оцінках ресурсів шахтного метану часто існують значні розбіжності.
Одним з найбільш перспективних регіонів України для розвитку даної галузі нетрадиційної енергетики є Донбас; метаморфізм вугілля басейну Донбасу супроводжусться утворенням великої кількості метану. Метан в басейні знаходиться в вугільних пластах, вміщуючих породах і в підземних водах. Українськими спеціалістами на основі аналізу інформації по всій вугільній галузі України за період 1998-1999р.р. визначено найбільш перспективні об'єкти для промислової розробки ресурсів шахтного метану в Україні - це 29 шахт Донецького басейну. Основними методами утилізації шахтного метану в якості палива є використання його як палива в парових котлах, газотурбінних установках, як моторного палива в двигунах внутрішнього згорання, а також переробка на газових заводах.
Найбільш простим і легкоздійсненним, хоча не самим економічно ефективним, способом утилізації шахтного метану є спалювання його замість вугілля з метою забезпечення промислових і побутових потреб шахт та для виробництва електроенергії на місцевих ТЕЦ.
Типова котельня шахти спалює в зимовий час 60-70 т/добу вугілля, в літній час - 30-40 т/добу. Застосування вугілля в котельних, крім необхідності спалювання гостродефіцитного твердого палива, потребує важкої праці по видаленню золи та шлаку. На шахтах, що добувають високоякісне коксівне вугілля, опалення проводиться привозним енергетичним вугіллям, що значно збільшує загальні витрати через його транспортування. При переводі шахтних котельних на опалення шахтним метаном повністю виключається або різко скорочується споживання вугілля, за рахунок чого відповідно знижується кількість викидів в атмосферу шкідливих газів (СО2, SО2, Н2S, вуглеводи) і припиняється викид в атмосферу незгорілого вугільного пилу та золи; крім того, скорочується чисельність обслуговуючого персоналу котельні.
Питанням розробки шахтного метану в Україні в останній час (1998-1999р.р.) приділялась велика увага, в цей період прийнято ряд законів і нормативних актів, які можуть сприяти реалізації метанових енергетичних проектів.
Енергетичний потенціал шахтного метану
для промислового освоєння в областях України

п/п Області Енергетичний потенціал шахтного метану Обсяги заміщення ПЕР,
тис. т у.п./рік
Загальний потенціал,
тис. МВт год Річний потенціал,
МВт год/рік
1 Вінницька - - -
2 Волинська - - -
3 Дніпропетровська - - -
4 Донецька 502500 8690 1069
5 Житомирська - - -
6 Закарпатська - - -
7 Запорізька - - -
8 Івано-Франківська - - -
9 Київська - - -
10 Кіровоградська - - -
11 Луганська 141580 1165 143
12 Львівська - - -
13 Миколаївська - - -
14 Одеська - - -
15 Полтавська - - -
16 Рівненська - - -
17 Сумська - - -
18 Тернопільська - - -
19 Харківська - - -
20 Херсонська - - -
21 Хмельницька - - -
22 Черкаська - - -
23 Чернівецька - - -
24 Чернігівська - - -
25 АР Крим - - -
ВСЬОГО 644080 9855 1212
Енергетичний потенціал торфу в Україні
Торф - це своєрідне, відносно молоде геологічне утворення, що відноситься до горючих корисних копалин і створюється в результаті природного відмирання та неповного розпаду болотної рослинності в умовах надлишкової вологості і недостатньому доступі повітря.
Торфові родовища зустрічаються майже по всій території України, за виключенням приморських і південних- областей (Кримська, Луганська, Одеська, Чернівецька). Найбільш поширені торфові родовища в наступних областях: Рівненській, Волинській, Чернігівській, Житомирській, Київській, Львівській. Заторфованість Рівненської і Волинської областей досягає 6,5%, тоді як в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській вона не перевищує 1,9% усієї території. Ще рідше зустрічаються родовища торфу в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській областях, де ступінь заторфованості не перевищує 0,1%.
Нерівомірність територіального розподілу торфових ресурсів в Україні обумовлена неоднорідністю кліматичних, геологічних та інших факторів, що визначають процеси торфоутворення і торфонагромадження.
За основу геолого-економічної оцінки ресурсів торфу в Україні покладений Державний облік запасів торфу, геологічна вивченість родовищ торфу і потреба в торфі народного господарства.
За даними Держкомгеології на території України виявлено і розвідано 3118 торфових родовищ з геологічними запасами біля 2,2 млрд. т. Загальна площа родовищ становить біля 3 млн.га, в промислових межах -біля 600 тис.га, балансові запаси торфу становлять біля 735 млн. т. Запаси торфу на відведених під промислову розробку родовищах становлять 22,6 млн. т., а підготовлені промислові потужності по йоговидобуванню - 2100 тис. т (по виробництву торфобрикетів - 700 тис. т).
Ресурси торфу - це значний енергетичний та агрохімічний потенціал нашої країни; торф на даний час успішно використовується як комунально-побутове місцеве паливо і є джерелом сировини для інших галузей народного господарства. Комплексне використання торфу, тобто використання торфу одного родовища одночасно для потреб сільського господарства та промисловості, обумовлюється наявністю великої різноманітності його видів навіть в межах одного родовища.
Загальний енергетичний потенціал промислових запасів торфу в Україні, що являє собою енергетичний потенціал всіх його геологічних запасів, в перерахунку на умовне паливо становить 836,5 млн. т у.п.; доцільно-економічний потенціал або енергетичний потенціал балансових родовищ - біля 362 млн. т у.п.
Енергетичний потенціал торфу в областях України

п/п Області Загальний енергетичний потенціал торфу,
млн. МВт год Доцільно-економічний потенціал,
млн. МВт

 
 

Цікаве

Загрузка...