WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Організація управління природоохоронної діяльності на обласному рівні - Реферат

Організація управління природоохоронної діяльності на обласному рівні - Реферат

сільськогосподарського використання/радіологічні, агрохімічні, токсикологічні спостереження/, рівнем забруднення, в т.ч. радіоактивного, продуктів тваринництва і рослинництва.
Обласне управління по земельних ресурсах - спостереження за структурою землекористування, станом та якістю ґрунтів, станом берегових ліній річок.
Склад функцій і задач, що вирішуються згідно програми моніторингу
Найменування задачі, що вирішується Найменування підсистеми, комплексів задач, функцій Суб єкт системи моніторингу довкілля Періодичність видачі інформації
1 2 3 4
Моніторинг атмосфери
1.Збір і обробка інформації про забруднення атмосферного повітря. Створення і ведення баз даних показників забруднення атмосферного повітря 1.1.Спостереження за забрудненням атмосферного повітря:
1.1.1.Спостереження за забрудненням атмосферного повітря шляхом лабораторного аналізу відібраних проб;
1.1.2.Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в автоматичному режимі Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласна санітарно-епідеміологічна станція 1 раз в рік
Моніторинг вод
1.Збір і обробка інформації про стан поверхневих вод, створення і ведення баз даних. 1.1. Дані спостереження за показниками забруднення поверхневих вод.
1.1.1. Визначення вмісту забруднюючих речовин Державне управління екології та природних ресурсів в області, обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства,
обласна санітарно-епідеміологічна станція 1 раз в рік
Моніторинг стану земельних ресурсів
1. Збір і обробка інформації про стан земельних ресурсів, створення і ведення баз даних. 1.1. Дані спостережень за грунтами.
1.1.1 Прояви ерозійних процесів
1.1.2. Прояви інших екзогенних процесів.
1.2. Дані спостережень забрудненості грунтів.
1.2.1. Хімічні показники забруднення обласне головне управління земельних ресурсів,
Державне управління екології та природних ресурсів в області,
обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства,
обласне головне управління земельних ресурсів.
1 раз в рік
Моніторинг у сфері поводження з відходами
1.Збір і обробка інформації про промислові відходи усіх класів небезпеки. Створення та ведення баз даних 1.1. Дані спостережень за промисловими відходами (скла, вміст ЗР, у таму числі радіонуклідів) по кожному класу небезпеки. Державне управління екології та природних ресурсів в області, 1 раз в рік
Моніторинг фізичних факторів впливу
1.Збір і обробка інформації про рівні електромагнітних полів та рівні радіаційного забруднення, створення та ведення баз даних. 1.1. Дані спостереження за рівнями електромагнітних полів підприємств та організацій.
1.2. Дані спостережень за рівнями радіаційного забруднення. обласна санітарно-епідеміологічна станція,
Державне управління екології та природних ресурсів в області,
Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, обласна санітарно-епідеміологічна станція, обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості і якості продукції "Облдержродючість",
обласне виробниче управління водних ресурсів і водного господарства,
державне лісогосподарське об єднання 1 раз в рік
Моніторинг стихійних та небезпечних явищ
1.Збір і обробка інформації про негативні та небезпечні геологічні процеси, створення та ведення баз даних. 1.1. Дані контролю за екзогенними процесами та їх впливом на стан довкілля. Державне управління екології та природних ресурсів в області 1 раз в рік
4.2. Науково-методичне та фінансове забезпечення обласного моніторингу
Науково-методичне забезпечення системи обласного моніторингу навколишнього природного середовища включає в себе комплекс науково-дослідних, проектних і конструкторських робіт, спрямованих на розроблення нових засобів збирання, накопичення, передавання і збереження інформації про стан довкілля та їх впровадження; методичних рекомендацій щодо здійснення аналізу та узагальнення інформації, прогнозування змін; методів математичного моделювання, статистичного оброблення інформації, систем управління базами даних, геоінформаційних систем моніторингу довкілля
Планується створення інформаційно-аналітичної системи із спецводокористування Вінницьким державним політехнічним університетом.
Фінансове забезпечення здійснюється відповідно до пункту п'ятого постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998р. №391"Про затвердження Положення про Державну систему моніторингу довкілля".
5. Висновок
Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних коштів. Однак протягом найближчих 5 - 10 роківкраїна буде дуже обмежена у коштах, необхідних для поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Система фінансування природоохоронних заходів в умовах переходу до ринкової економіки формується на основі таких головних джерел: Державного бюджету України та місцевих бюджетів; бюджету Автономної Республіки Крим; фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів; власних коштів підприємств; іноземних надходжень та інвестицій; інших позабюджетних коштів.
Для забезпечення стабільного надходження коштів для здійснення природоохоронних заходів пріоритетне значення має надаватися розвиткові економічного механізму природокористування. Головними складовими елементами економічного механізму природокористування мають бути:
" плата за спеціальне використання природних ресурсів;
" плата за забруднення навколишнього природного середовища та інші види шкідливого впливу на довкілля;
" система фінансування і кредитування природоохоронних заходів(державний і місцеві бюджети, природоохоронні фонди, банки, кошти підприємств, іноземні надходження та інвестиції тощо);
" екологізація податкової і цінової систем;
" підтримка становлення і розвитку екоіндустрії.
Також необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з метою відпрацювання ефективних та економічно вигідних рішень. До основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів належать:
1. гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
2. поліпшення екологічного стану басейнів рік України та якості питної води;
3. стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;
4. будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;
5. запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану;
6. формування збалансованої системи природокористування та адекватна структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідна справа.
Державна політика у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки реалізується через окремі міждержавні, державні, галузеві, регіональні та місцеві програми, які спрямовуються на втілення визначених пріоритетів.
6. Список використаної літератури:
1. Постанова ВРУ "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки ".
2. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" /Відомості ВРУ, 1991, №41.
3. Положення про державну систему моніторингу довкілля. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 березня 1998 р. №391.
4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: Теорія та практикум. Навчальний посібник. - К., Лібра, 2002. - 352 с.
5. http://www.menr.gov.ua/

 
 

Цікаве

Загрузка...