WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Організація управління природоохоронної діяльності на обласному рівні - Реферат

Організація управління природоохоронної діяльності на обласному рівні - Реферат

ресурсів;
Норм техногенно-екологічної безпеки;
- здійснюють інструментально-лабораторний контроль для визначення:
якості стічних вод, що скидаються підприємством у водні об'єкти, якості викидів в атмосферне повітря, складу виробничих, побутових та інших видів відходів під час здійснення державного контролю;
ефективності роботи очисних споруд і устаткування під час інспекційних перевірок підприємств чи організацій;
стану забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі радіоактивного, у місцях викидів і скидів забруднювальних речовин підприємствами, а також у разі аварій;
- за дорученням Мінекоресурсів контролюють виконання міжнародних договорів України і беруть участь у міжнародному співробітництві з питань використання та охорони природних ресурсів.
3. Основні напрями державної політики України у галузі
охорони довкілля та використання природних ресурсів
Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки розроблено відповідно до статті 16 Конституції України, якою визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.
Державна політика у сфері екології, як і будь якій іншій сфері повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів , але ця система, особливо у перехідний період повинна бути еластичною , тобто вміти швидко реагувати на зміни навколишніх компонентів , вміти пристосовуватися до змін занадто складного середовища. І це є дуже ефективним засобом подолання екологічної кризи та забезпечення природоохоронної функції держави . Основні напрями втілюватимуться за допомогою системи екологічного права. Правовий механізм має надати основним напрямам чіткої цілеспрямованості, формальної визначеності, загальнообов'язковості, сприяти врегулюванню відносин у галузі екології, застосуванню превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових заходів до юридичних та фізичних осіб щодо використання природних ресурсів та їх відходів і юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. Вивчення, аналіз та узагальнення практики застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища передбачається здійснювати у двох напрямах:
1. складання і затвердження екологічних нормативів природокористування (стосовно надр, грунтів, води, повітря, рослинності тощо);
2. складання і затвердження комплексу еколого-економічних показників державного контролю за станом довкілля та діяльністю господарчих структур.
3.1. Нормативно-правове забезпечення організації природоохоронної діяльності
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", постанова Ради Міністрів УССР від 28 квітня 1990р. №100 "Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну обстановку та стан захворюваності населення", Положення про Державну систему моніторингу довкілля, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998р. №391 із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001р. №528, Положення про моніторинг земель, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993р. №661, Порядок здійснення моніторингу вод, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996р. №815, Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999р. №343, Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2003 - 2011 роки, затверджену рішенням Вінницької обласної Ради №245 від 18 квітня 2003 року.
4. Екологічний моніторинг як ефективна система нагляду за станом довкілля в області
Державне регулювання у цій сфері не може існувати без ефективної системи нагляду за станом середовища, тобто без системи постійно діючого моніторингу. Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації і забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування. Створення і функціонування Державної системи екологічного моніторингу довкілля повинно сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка передбачає:
" екологічно раціональне використання природного та соціально-економічного потенціалу держави, збереження сприятливого середовища життєдіяльності суспільства;
" соціально-екологічне та економічно раціональне вирішення проблем, які виникають в результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, техногенних аварій та катастроф;
" розвиток міжнародного співробітництва щодо збереження біорізноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, запобігання антропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордонного забруднення довкілля, відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, Чорного і Азовського морів.
4.1. Стан існуючої системи моніторингу довкілля
Обласна система моніторингу є складовою частиною Державної програми моніторингу довкілля.
Обласний моніторинг довкілля в межах своїх повноважень здійснюють Державне управління екології та природних ресурсів у області, ОП"Водоканал", обласне управління житлово-комунального господарства, "Облводгосп", облсанепідемстанція, обласний центр по гідрометеорології, басейнове водогосподарське об'єднання, управління сільського господарства та продовольства, обласне управління земельних ресурсів та їхні органи на місцях.
Держуправління екоресурсів здійснює спостереження за джерелами промислових викидів у атмосферу за дотриманням гранично допустимих викидів, джерелами скидів стічних вод і дотримання тимчасово узгоджених скидів і гранично допустимих скидів, станом поверхневих вод суші, станом ґрунтів сільськогосподарських угідь з визначенням залишкової кількості в них пестицидів і важких металів.
Облсанепідемстанція здійснює вибіркові спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря у місцях проживання населення, станом поверхневих вод суші в місцях використання їх населенням, хімічним та біологічним забрудненням ґрунтів на території населених пунктів і за господарсько-побутовими відходами, інтенсивністю фізичних факторів /шум, електромагнітні поля, радіація, вібрація тощо/.
Обласний центр по гідрометеорології здійснює спостереження за станом атмосферного повітря /включаючи спостереження за транскордонним перенесенням забруднюючих речовин/, атмосферними опадами, метеорологічними умовами, станом поверхневих вод суші, станом ґрунтів, станом сільськогосподарських посівів, запасами вологи у ґрунті та агрометеорологічними умовами формування врожаю.
Басейнове водогосподарське об'єднання здійснює спостереження за концентрацією радіоактивних речовин у річках, водосховищах, каналах, зрошувальних системах і водоймах у зонах електростанцій, концентрацією забруднюючих речовин у поверхневих водах у місцях їх інтенсивного використання для господарських потреб, використання води підприємствами, установами, організаціями, меліоративним станом зрошувальних та осушувальних земель /глибину залягання та мінералізацію ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів, обсяги заходів щодо поліпшення меліоративного стану/, підтоплення сільських населених пунктів, переформування берегів і гідрологічний стан /підтоплення територій в прибережних зонах водосховищ/.
Управління сільського господарства та продовольства здійснює спостереження за станом ґрунтів

 
 

Цікаве

Загрузка...