WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Червона книга України - Реферат

Червона книга України - Реферат

quadripunctaria (Poda, 1761))
Ведмедиця-хазяйка (Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758))
Перетинчастокрилі (Hymenoptera)
Бластикотоміди (Blasticotomidae)
Бластикотома папоротева (Blasticotoma filiceti Klug, 1834)
Ксифідріїди (Xiphydriidae)
Коновія мегаполітанська (Konowia megapolitana Brauns, 1884)
Стеблові пильщики (Cephidae)
Янус червононогий (Janus femoratus (Curtis, 1830))
Павутинні пильщики (Pamphiliidae)
Акантоліда жовтоголова (Acantholyda flaviceps (Retzius, 1783))
Ценоліда сітчаста (Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1767))
Пильщики-цимбіциди (Cimbicidae)
Абія блискуча (Abia nitens (Linnaeus, 1758))
Пильщики-аргіди (Argidae)
Арге Беккера, арге молочаєвий (Arge beckeri (Tournier, 1889))
Стериктифора шипшинова (Sterictiphora geminata (Gmeun, 1799))
Справжні пильщики (Tenthredinidae)
Макрофія тевтонська (Macrophya teutona (Panzer, 1799))
Перинеура приструмкова (Perineura rubi (Panzer, 1805))
Сіобла бальзамінова (Siobla sturmi (Klug, 1814))
Їздці-івневмоніди (Ichneumonidae)
Мегариса рогохвостова (Megarhyssa superba (Schrank, 1781))
Сколієві оси (Scoliidae)
Сколія степова (Scolia hirta Schranck, 1781)
Сколія-гігант (Scolia maculata Drury, 1773)
Дорожні оси (Pompilidae)
Аноплій самарський (Anoplius samariensis (Pallas, 1771))
Одинокі оси (Eumenidae)
Дисцелія зональна (Discoelius zonalis (Panzer, 1801))
Андреніди (Andrenidae)
Мелітурга булавовуса (Meliturga clavicornis (Latreille, 1806))
Галіктиди (Halictidae)
Рофітоїдес сірий (Rhophitoides canus (Eversmann, 1852))
Мегахіліди (Megachilidae)
Мегахіла округла, бджола-листоріз люцерновий (Megachile rotundata (Fabricius, 1787))
Антофориди (Anthophoridae)
Ксилокопа звичайна, бджола-тесляр звичайний (Xylocopa valga Gerstaecker, 1872)
Ксилокопа фіолетова, бджола-тесляр фіолетовий (Xylocopa violaceae (Linnaeus, 1758))
Справжні бджоли (Apidae)
Джміль глинистий (Bombus argillaceus Scopoli, 1763)
Джміль мінливий (Bombus proteus Gerstaecker, 1869)
Джміль моховий (Bombus muscorum Fabricius, 1775)
Джміль пахучий (Bombus fragrans Pallas, 1771)
Джміль пластинчастозубий (Bombus serrisquama F. Morawitz, 1888)
Джміль червонуватий (Bombus ruderatus (Fabricius, 1775))
Джміль яскравий (Bombus ponorum (Panzer, 1805))
Двокрилі (Diptera)
Ктирі (Asilidae)
Ктир гігантський (Satanas gigas Eversmann, 1855)
Ктир шершнеподібиий (Asilus crabroniformis (Linnaeus, 1758))
Круглороті, Риби (Cyclostomata, Pisces)
Міногоподібні (Petromyzoniformes)
Міногові (Petromyzonidae)
Мінога українська (Eudontomyzon mariae Berg, 1931)
Осетроподібні (Acipenseriformes)
Осетрові (Acipenseridae)
Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaens, 1758)
Коропоподібні (Cypriniformes)
Коропові (Cyprinidae)
Вирезуб (Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840))
Марена дніпровська (Barbus barbus borysthenicus Dybowski, 1862)
Плазуни (Reptilia)
Змії (Ophidia)
Вужеві (Colubridae)
Мідянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768)
Гадюкові (Viperidae)
Гадюка степова східна (Vipera ursini renardi Christoph 1861)
Птахи (Aves)
Пеліканоподібні (веслоногі) (Pelecaniformes)
Бакланові (Phalacrocoracidae)
Баклан малий (Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773))
Лелекоподібні (Ciconiidae)
Лелекові (Ciconiidae)
Лелека чорний (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758))
Гусеподібні (Anseriformes)
Качині, качачі (Anatidae)
Червоновола казарка (Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769))
Соколоподібні (Falconiformes)
Яструбині (Accipitridae)
Змієїд, крачун (Circaetus gallicus (Gmelin, 1788))
Канюк степовий (Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827))
Орел-карлик (Aquila pennata, Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788))
Орлан-білохвіст, сіруватень (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758))
Підорлик великий, орел-скигляк (Aquila clanga Pallas, 1811)
Підорлик малий, орел-скигляк малий (Aquila pomarina С. L. Brehm, 1831)
Шуліка рудий (Milvus milvus (Linnaeus, 1758))
Скопині (Randionidae)
Скопа (Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758))
Соколині (Falconidae)
Балобан, сокіл-балобан, кібець (Falco cherrug Gray, 1834)
Боривітер степовий (Falco naumanni Fleischer, 1818)
Куроподібні (Galliformes)
Тетеревові (Tetraonidae)
Глухар, глушець (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758)
Журавлеподібні (Gruiformes)
Журавлині (Gruidae)
Журавель сірий (Grus grus (Linnaeus, 1758))
Сивкоподібні (Charadriiformes)
Лежневі (Burhinidae)
Лежень (Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758))
Кулики-сороки (Haematopodidae)
Кулик-сорока, пискун (Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758)
Совоподібні (Strigiformes)
Справжні сови, совині (Strigidae)
Пугач (Bubo bubo (Linnaeus, 1758))
Сичик-горобець (Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758))
Сипухові (Tytonidae)
Сипуха (Tyto alba (Scopoli, 1769))
Горобцеподібні (Passeriformes)
Сорокопудові (Laniidae)
Сорокопудчервоноголовий (Lanius senator Linnaeus, 1758)
Славкові (Sylviidae)
Очеретянка прудка, очеретянка вертка (Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817))
Королькові (Regulinae)
Корольок червоноголовий (Regulus ignicapillus (Temminck, 1820))
Дроздові (Turdidae)
Кам'яний дрізд строкатий, скеляр строкатий (Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766))
Ссавці (Mammalia)
Комахоїдні (Insectivora)
Вихухолеві (Talpidae)
Хохуля звичайна, вихухіль звичайний (Desmana moschata Linnaeus, 1758)
Землерийкові (Sorcidae)
Кутора мала, водяна землерийка, рясоніжка (Neomys anomalus Cabrera, 1907)
Рукокрилі (Chiroptera)
Гладконосі кажани, звичайні кажани (Vespertilionidae)
Вечірниця велетенська, вечірниця велика (Nictalus lasiopterus Schreber, 1780)
Вечірниця мала (Nictalus leisleri Kuhl, 1818)
Нічниця ставкова, лилик ставковий (Myotis dasycneme Воіе, 1825)
Широковух європейський, широковух звичайний (Barbastella barbastella Schreber, 1774)
Зайцеподібні (Lagomorpha)
Зайцеві (Leporidae)
Заєць білий, заєць-біляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758)
Гризуни (Rodentia)
Соневі (Gliridae)
Садовий вовчок, соня садова (Elionys quercinus Linnaeus, 1766)
Тушканчикові (Dipodidae)
Мишівка степова (Sicista subtilis Pallas, 1733)
Тушканчик великий, п'ятипалий тушканчик великий, земляний заєць (Allactaga jaculus Pallas, 1778)
Сліпакові (Spalacidae)
Сліпак подільський (Spalax zemni Erxleben, 1777)
Хижі звірі (Carnivora)
Котячі (Felidae)
Кіт лісовий, кіт дикий, кіт європейський (Felis silvestris Schreber, 1777)
Куницеві (Mustelidae)
Борсук, борсук звичайний (Meles meles Linnaeus, 1758)
Видра річкова (Lutra lutra Linnaeus, 1758)
Горностай (Mustela erminea Linnaeus, 1758)
Норка європейська, норка звичайна (Mustela (Lutreola) lutreola Linnaeus, 1761)
Перев'язка звичайна, перегузня (Vormela peregusna Guldenstaedt, 1770)
Тхір степовий, тхір світлий (Mustella (Putorius) eversmanni Lesson, 1827)
Таким чином, ми бачимо, що до "Червоної книги України" включено представників комахоїдних, рукокрилих, гризунів, зайцеподібних, китоподібних, ластоногих, хижих та парнокопитних.
Для збереження цих видів та їхнього розмноження було відтворено природоохоронні території (заповідники, заказники, національні природні парки), розроблені заходи щодо збереження місць мешкання та розмноження зникаючих та рідкісних видів.

 
 

Цікаве

Загрузка...