WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Еволюція антропогенної діяльності та взаємодія людини з біосферою. Парниковий ефект. Корисні копалини України - Контрольна робота

Еволюція антропогенної діяльності та взаємодія людини з біосферою. Парниковий ефект. Корисні копалини України - Контрольна робота

країн СНД, Європи і світу.
Нафта і природний газ. На кінець ХХ ст. в Україні відомо бл. 350 родовищ вуглеводнів (нафти, газу і конденсату) у трьох нафтогазоносних регіонах: Західному, Східному та Південному. Державним балансом запасів враховано 133 родовище нафти, 151 родовище газового конденсату та 289 родовищ газу природного (з них газових 79 родовищ; більшість родовищ комплексні: газоконденсатних - 98; нафтогазоконденсатних - 53; газонафтових і нафтогазових - 11). На 48 родовищах підраховано запаси розчиненого газу. Початкові розвідані запаси нафти та газового конденсату категорії А+В+С1 на 01.01.1998 р. становили відповідно 433,9 млн т. та 140,8 млн т. Враховуючи ступінь розвіданості початкових потенційних ресурсів нафти (бл. 33%) і газового конденсату (бл. 37%) і ступінь виробленості (відповідно бл. 22% та 16%), потенційні видобувні ресурси нафти, які залишалися в надрах на кінець ХХ ст., оцінюються в 1043 млн т., газового конденсату - 316 млн т. З них нерозвідані ресурси - 896 млн т. нафти та 295 млн т. конденсату. Балансові запаси горючих газів категорії А+В+С1 на 01.01.1998 р. складають 1136 млрд м3, позабалансові - бл. 10 млрд м3. Перспективні ресурси газу категорії С3 оцінюються в 712 млрд м3 (139 перспективних площ на 47 родовищах). Прогнозні ресурси категорії D1+D2 - 2816 млрд м3, в т.ч. вільного газу - 2651,8 млрд м3.
За інш. даними (В.Бизов та ін.), на перспективній площі, яка складає біля 40 % всієї території країни, потенційні ресурси вуглеводнів оцінюються в 8643,7 млн т умовного палива. З них природний газ становить 79,8, нафта - 12,5, конденсат - 5,3 і розчинений в нафті газ - 2,4 %. У межах суші зосереджено 6264,8, а на акваторіях Чорного і Азовського морів - 2378,9 млн т умовного палива (все - на 2000р.).
Станом на 01.01.2000 Державним балансом України враховано 320 родовищ вуглеводневої сировини, 138,283 млн т нафти, 1 118 млрд м3 газу, 79483 тис. т. конденсату.
Основною є Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна обл., відкрита в 1950-і рр., з перспективною площею бл. 78 тис. км2. Нафтові і газові поклади приурочені до нещільних зон порід кристалічного фундаменту і відкладів девонського, кам'яновугільного, пермського, тріасового і юрського віку. Вони містяться в теригенних і карбонатних породах. Нафта малосірчиста містить багато легких фракцій, густина її 850-860 кг/м3. Газ метановий (до 98,5%), сума важких вуглеводнів змінюється від десятих часток до дек. %. Кількість продуктивних горизонтів - 45, потужність нафтогазоносних відкладів бл. 1000 м. Нафтові відклади залягають переважно на глибині до 4500 м, газові і газоконденсатні - до 5000-6000 м. Найбільші родовища газу - Шебелинське, Зах.-Хрестищинське, Єфремівське (сумарні запаси перевищують 970 млрд м3). Найбільші нафтові родовища - Леляківське, Гнідницівське, Глинсько-Розбищівське, які дали понад 70% нафти Дніпровсько-Прип'ятської газонафтоносної провінції. Карпатська нафтова область охоплює Передкарпаття, Українські Карпати і Закарпаття. Більшість родовищ тяжіють до Передкарпатського прогину. Поклади нафти зосереджені в палеогенових, а газу - у верхньоюрських, верхньокрейдових та міоценових відкладах. Глибина залягання нафтових родовищ 500-4800 м, газових 100-5000 м. Поклади вуглеводнів приурочені г.ч. до піщаних, рідше карбонатних товщ. Нафта малосірчиста, вміст парафіну 7-10%, густина 800-900 кг/м3, газ метановий (93-99%). Найбільші родовища - Долинське і Бориславське. Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна провінція охоплює Причорноморську западину з Кримським п-вом, акваторію Чорного і Азовського морів. Тут розвідано понад 60 родовищ нафти і газу. Промислові газові, газоконденсатні та нафтові поклади розташовані в палеогенових і нижньокрейдових гірських породах (г.п.) на глиб. 100-4500 м. У підводних надрах Чорного моря родовища газу є на глибині 300-750 м. Найбільші газові родовища - Штормове, Фонтанівське, Голіцинське. Переважна більшість вуглеводневих родовищ пов'язана з зонами глибинних розломів.
За оцінками експертів, у Східному районі доцільно особливо уважно вивчити промислову газоносність стратиграфічно і літологічно екранованих пасток, карбонатних порід різного віку, докембрійських і девонських утворень. У Західному регіоні перспективними на нафту і газ є піднасувні частини геологічних розрізів, а також глибокі горизонти Передкарпаття і Карпат. У Південному районі найбільш перспективні піднасувні комплекси Переддобруджинського прогину і палеозойські карбонатні товщі Західного Причорномор'я.
Оцінка ресурсів і запасів метану вугільних родовищ в Україні за різними джерелами різна. За даними Геоінформу ресурси метану у вугільних пластах становлять 491 млрд м3, а за межами діючих шахт - 592 млрд м3. Ресурси вільного метану у вмісних породах складають 37,65 млрд м3. За даними різних експертів (В.М.Івашин, В.І.Саранчук та інш.) оцінка запасів метану коливається від 4 трлн м.куб. (1998) до 12 трлн. м.куб (2002р.).
Вугілля є єдиною вуглеводневою викопною сировиною, запаси якої можуть забезпечити потреби промисловості і енергетики України в найближчі 200-500 років. У паливно-енергетичному балансі України вугілля займає провідне місце. Якщо в структурі світових запасів вуглеводневої викопної сировини вугілля становить 67%, нафта - 18 % і газ -15 %, то в Україні відповідно 94,5 %, 2 % і 3,6 % (за іншими даними: вугілля - 97,4%; нафта і газ - 2,6%). Ресурси вугілля в Україні до глибини 1500 м за станом на 01.01.1999 р. складають 117,2 млрд т, з яких 45,8 млрд т розвідані балансові запаси, в числі яких 32,1 млрд т - енергетичне вугілля і 13,7 млрд т коксівне. Запаси кам'яного вугілля категорій А+В+С1 в Україні на кінець ХХ ст., за українськими джерелами, складали бл. 43,1 млрд т, категорії С2 - 10,1 млрд т. Запаси кам. вугілля зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах (94,9% від загальних запасів вугілля України 92,4% - в Донецькому і 2,5% - у Львівсько-Волинському). Понад третина запасів цих басейнів - коксівне вугілля. Вугленосними є теригенно-карбонатні г.п. кам'яновугільного віку.
На 2000 р. розвідані запаси промислових категорій вугілля Донбасу становлять 57,5 млрд т і перспективні ще 18,3 млрд т. Найбільші запаси газового вугілля - 27,5; запаси антрацитів становлять 13,8; коксівного вугілля - 9,8; пісного - 6,3 млрд т. При річному видобутку 100 млн т цих запасів вистачає на 570 років.
Залізо. За розвіданими запасами залізних руд перші три позиції займають Україна, Росія, Австралія (2000) При цьому відносні оцінки їх частки у світових запасах, за різними джерелами, різні. Вітчизняні джерела наводять таке співвідношення розвіданих запасів заліза в країнах світу: Україна - 16%; Росія і Австралія - по 15%; Китай - 11%; США - 9%; Бразилія і Казахстан - по 6%; інші країни - 22%[ж-л "Мінеральні ресурси", 2000]. Російські аналітично-інформаційні джерела наводять інші дані щодо розвіданих запасів залізних руд: Росія - 16,9%; Австралія - 10,4%; Україна - 9,7%; США - 9,3%; Китай - 5,2% (1999).
Загальні запаси залізних руд в Україні оцінюються в 27,4 млрд т (категорія

 
 

Цікаве

Загрузка...