WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічний стан літосфери - Реферат

Екологічний стан літосфери - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Екологічний стан літосфери"
Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливішими її частинами є:
· поверхневий родючий шар, або грунт,
· земні надра (корисні копалини).
Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на материнській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяльності людини.
Ґрунт - це основа виробництва продуктів харчування та кормів, органічної сировини, накопичувач поживних речовин для рослин та води з опадів. Він діє як фільтр, буфер ґрунтових вод, утворює та очищує їх.
Сучасний стан ґрунтів такий, що він є не стільки природним тілом, скільки продуктом людської діяльності.
Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул стихій, природних та посилених людиною, завдає ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди. Це, насамперед:
· водна і вітрова ерозія;
· погіршення ґрунтової структури;
· механічне руйнування та ущільнення ґрунту;
· постійне збіднення на гумус та поживні речовини;
· забруднення ґрунту мінеральними добривами, отрутохімікатами, мастилами та пальним;
· перезволоження та засоленість земель.
Причинами зниження продуктивності ґрунтів та погіршення їх властивостей, у тому числі й в Україні є і нераціональне використання земель, надмірна їх експлуатація.
Антропогенний вплив людини на ґрунти може бути прямим і непрямим:
1. Прямий вплив виявляється насамперед у сільськогосподарській діяльності людини.
2. Непрямий вплив людини на грунт виявляється у:
· вирубуванні лісів;
· будівництві штучних водойм;
· надмірному випасанні тварин;
· будівництві об'єктів видобувної та переробної промисловості, дамб тощо.
Деякі види антропогенних впливів на ґрунти, котрі зумовлюють зміну властивостей, наводяться табл 1.
Таблиця 1.
Наслідки антропогенних впливів на ґрунти
Вид впливу Основні зміни ґрунтів
Обробіток ґрунту Важкі механічні агрегати (при оранці, боронуванні, розпушуванні) ущільнюють структуру ґрунту, а отже, змінюють умови існування в ньому організмів; посилюється взаємодія з атмосферою, вітрова та водна ерозія
Сінокоси, збирання врожаю Вилучення деяких хімічних елементів, збіднення ґрунтів, підвищення випаровування
Випас худоби
Ущільнення ґрунту, знищення рослинності, яка скріплює грунт, ерозія, збіднення ґрунтів рядом хімічних елементів, висушування, біологічне забруднення
Випалювання старої трави Знищення ґрунтових організмів в поверхневих шарах, посилення випаровування
Зрошення Заболочення та засолення ґрунтів, зміна водно-повітряного режиму, теплового і поживного режиму ґрунту; підняття рівня ґрунтових вод і зміни їх хімічного складу
Осушення Зниження вологості, вітрова ерозія, зміна водно-повітряного режиму, теплового і поживного режиму ґрунту; зникнення боліт, міління річок
Внесення добрив Підкислення земель і втрат ними гумусу
Застосування отруто-хімікатів та гербіцидів Загибель ряду ґрунтових організмів, комах-запилювачів, накопичення небезпечних для живих організмів отрут, зміна складу ґрунту пригнічення біологічної активності ґрунтів
Створення промислових та побутових звалищ Зниження площі придатної для сільського господарства землі, отруєння ґрунтових організмів на прилеглих ділянках
Стічні води Зволоження, зміна складу ґрунтів, отруєння ґрунтових організмів, забруднення органічними та хімічними речовинами
Знищення лісів Посилення вітрової та водної ерозії, випаровування
Робота наземного транспорту Ущільнення ґрунту при руху поза дорогами, отруєння ґрунтів відпрацьованими газами та сипкими матеріалами
Викиди в атмосферу Забруднення ґрунтів хімічними речовинами, зміна їх кислотності та складу
Вивезення органічних відходів виробництва та фекалій на поля Забруднення ґрунтів небезпечними організмами, зміна їх складу
Шум, вібрація, енерге-тичні випромінювання Сповільнення росту рослин, загибель живих організмів
Під впливом людської діяльності грунт руйнується у 100-1000 разів швидше, ніж у природних умовах.
Деградація грунтів - зниження родючості ґрунтів або втрата їх властивостей як природного тіла.
Якщо ж агротехнічні заходи проводити з суворим дотриманням технологічних вимог, то шкідливі їх наслідки є мінімальними. Найбільший вплив землеробства на навколишнє середовище виявився у прямому знищенні природної рослинності на величезній площі і заміні її культурними рослинами, тобто зміна біоценозів на агроценози. Природні угруповання - біоценози істотно відрізняються від створених людиною агроценозів:
Біоценози Агроценози
Природні одиниці біосфери, створені в процесі еволюції. Штучні, створені людиною одиниці біосфери.
Складні системи із значною кількістю видів тварин і рослин. Спрощені системи, де переважають популяції одного виду тварин або рослин.
Характеризуються стійкою динамічною рівновагою, яка досягається саморегуляцією. Нестійкі, характеризуються несталістю структури біомаси.
Продуктивність визначається особли-востями організмів, які є в системі. Продуктивність залежить від еконо-мічних і технічних можливостей.
Первинна продукція використовується в процесі життєдіяльності іншими ви-дами і бере участь в кругообігу речовин та енергії.
Людина вирощує і збирає врожаї для задоволення своїх потреб. Висока продуктивність культурних посівів зберігається лише протягом короткого періоду.
Особливо небезпечним є забруднення ґрунтів.
Основними джерелами забруднення ґрунту є:
· Житлові будинки та побутові підприємства: у числі забруднюючих речовин переважає побутове сміття, харчові відходи, фекалії, будівельне сміття, відходи опалювальних систем, сміття громадських закладів (лікарень, їдалень, готелів, магазинів тощо).
· Промислові

 
 

Цікаве

Загрузка...