WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Забруднення гідросфери і літосфери - Реферат

Забруднення гідросфери і літосфери - Реферат

підсилюють:
· розорювання піщаних і супіщаних ґрунтів;
· вирощування на одній території протягом декількох років одних і тих самих культур;
· неправильна меліорація.
Причинами прискореної ерозії є:
1. Безконтрольне вирубування лісу. Ліс найефективніше захищає грунт від ерозії, оскільки:
· Коренева система дерев утворює тонке сплетіння, яке, обплітаючи грунт, дає йому змогу утримувати талу і дощову воду.
· Ґрунт поступово вбирає воду, що підтримує його вологість. За чудовою властивістю утримувати вологу ліс можна порівнювати з водосховищем.
· З безлісого ґрунту значно швидше (утричі) випаровується вода.
· Не захищений рослинністю грунт під дією сонячного випро-мінювання нагрівається дуже інтенсивно, що спричинює знищення ґрунтових мікроорганізмів, деяких тварин і рослин, які беруть участь у створенні гумусу (комах, червів, водоростей, грибів), процесах перетворення хімічного складу ґрунту та утворення органічних і мінеральних сполук.
· Зменшення площі лісів зумовлює зміни місцевого клімату на більш сухий, що, у свою чергу, спричинює висушування ґрунту.
2. Розорення лук. Трав'янисті рослини мають добре розвинену кореневу систему, яка на поверхні ґрунту утворює дернину. Вона і виконує ґрунтозахисні функції.
3.Перевипасання худоби небезпечне тим, що:
· Рослинний покрив значно зменшується, тому що рослини зни-щуються швидше, ніж завершується нормальний цикл відновлення пасовища.
· Крім прямого знищення рослин, худоба під час випасання виби-ває грунт кінцівками, внаслідок чого порушується його структура, він стає пилуватим.
· Поступово рослинність у цих місцях зникає і через деякий час починає розвиватись ерозія, - особливо швидко утворюються балки.
· На шляхах перегону худоби, навколо загонів у ґрунті поступово утворюються невеликі поглиблення, в яких збирається вода, відтак ерозійні процеси прискорюються.
· Вибіркове поїдання худобою цінних кормових рослин значно збіднює видовий склад рослинності. Поширюються види, не придатні для годівлі. Передусім зникають багаторічні рослини, а ті, що залишилися, однорічні, через свої фізіологічні властивості і гірше розвинену кореневу систему погано захищають грунт від ерозії.
· Надмірне випасання худоби у напівпустелях або сухих степах з легкими ґрунтами спричинює руйнування дернини, через що виникає вітрова ерозія.
4.Неправильне ведення землеробства:
· Відсутність сівозміни шкідливе тим, що при тривалому вирощуванні однієї і тієї самої культури на одному місці грунт більшу частину року залишається відкритим, не захищеним рослинним покривом від посиленого впливу сонячного випромінювання, вітру. У ньому при цьому постійно зменшується вміст необхідних для рослин поживних речовин. Для компенсації нестачі елементів живлення, як правило, використовують мінеральні добрива. Запаси органічної речовини, необхідної для збереження структури і властивостей ґрунту, не поповнюються. Через це грунт виснажується, погіршується його структура, посилюється вітрова і водна ерозія.
· Неправильне розорювання схилів - це, передусім, поздовжнє роз-орювання схилів, навіть невисоких, яке спричинює змивання частинок ґрунту
Ерозія ґрунту - процес не зворотній, все що винесено з ґрунту водою чи вітром, назавжди втрачено для землеробства.
Загальна площа еродованих та ерозійно небезпечних земель в Україні становить понад 17 мли га. Часто виявляються різні типи ерозії одночасно. Водна ерозія набула поширення на зрошуваних землях у вигляді площинного змиву та намиву ґрунту, розмиву полинних борозен. Найбільша площа змитих ґрунтів припадає на Луганську, Вінницьку, Дніпропетровську, Одеську області, де цей показник сягає 53-66 % від загальної площі ріллі.
Боротьба з ерозією ґрунту - дуже важливий процес. Усі заходи боротьби з ерозією ґрунту мають бути спрямовані на те, щоб припинити або зменшити змивання, розмивання і видування ґрунту до розмірів, які б давали змогу відновити стан ґрунтів у процесі природного ґрунтоутворення. Крім того, при розробці та здійсненні системи заходів боротьби з ерозією слід передбачати не тільки припинення ерозійних процесів, а й обов'язкове відновлення родючості еродованих ґрунтів, тобто слід ліквідувати причини ерозії та її наслідки.
Для боротьби з ерозією здійснюють такі протиерозійні заходи:
· агротехнічні;
· гідротехнічні;
· лісомеліоративні;
· ґрунтозахисні.
Відомо понад 100 ґрунтозахисних агротехнічнихзаходів. Надійний захист ґрунту від ерозії дає поєднання ґрунтозахисних сівозмін з протиерозійними системами обробітку ґрунту і технологіями вирощування культур.
Ефективними заходами боротьби з ерозією ґрунту є:
· оранка впоперек схилу,
· глибока оранка, обробіток ґрунту культиваторами;
· лункування;
· оптимальні строки, норми і способи сівби;
· безполицевий обробіток ґрунту із залишенням стерні;
· вапнування кислих і гіпсування засолених змитих ґрунтів;
· мінімальний обробіток ґрунту легкого механічного складу;
· впровадження ґрунтозахисних сівозмін з використанням багаторічних трав;
· оранку і посів на схилах впоперек схилу;
· насадження дерев і кущів на берегах водойм, по краям ярів, лісосмуг;
· будівництво гідротехнічних споруд тощо.
Висновки
Джерел забруднення води багато, основними з них є:
" стічні води промислових підприємств;
" побутових стоках комунального господарства;
" стічні води сільського господарства;
" води шахт, нафтопромислів, рудників;
" відходи виробництв при видобутку різних корисних копалин;
" відходи деревини в деревообробній промисловості;
" скиди водного і залізничного транспорту тощо.
З усіх джерел забруднення води основне значення мають виробничі стічні води. Найбільшими забрудниками поверхневих і підземних вод є:
" хімічна промисловість,
" чорна металургія;
" кольорова металургія;
" коксохімія;
" важке, енергетичне і транспортне машинобудування;
" комунальне і сільське господарство.
Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливішими її частинами є:
· поверхневий родючий шар, або грунт,
· земні надра (корисні копалини).
Під впливом людської діяльності грунт руйнується у 100-1000 разів швидше, ніж у природних умовах. Деградація грунтів - зниження родючості ґрунтів або втрата їх властивостей як природного тіла.
Список використаної літератури
1. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. - К.: Либідь. 1995 - 368 с.
2. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Практикум із загальної екології. // Навч. посібн.-К.:Либідь, 1997.-160с.
3. Волошин І. М. Методика дослідження проблем природокористування. - Львів: ЛДУ, 1994. - 160 с.
4. Екологічний словник: Навч. посібник /В.В.Прежко та ін. - Харків: ХДАМГ, 1999. - 416 с.
5. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн./ Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, акад. Андрейцев В. А. - К.: Юрінком їнтер, 1997. - 704 с.
6. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Лібра, 1998. - 249.
7. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології, - К.: МАУП, 2000. - 238 с.
8. Кучерявий В.П. Екологія, - Львів: Світ, - 500 с.
9. Одум Ю. - Экология. - М.: Мир, 1986. - Т. 2.
10. Основи екології та соціоеколотії. // Навч. посібн. під. ред. Назарука М.М. - Львів: "За вільну Україну", 1997, - 210 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...