WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → 1. Екологічне формування антропогенних навантажень. 2. Охорона повітряного басейну - Контрольна робота

1. Екологічне формування антропогенних навантажень. 2. Охорона повітряного басейну - Контрольна робота

більше 5~7 хв. Якщо воду, якої і раніше людству не вистачало, називали "ресурсом життя", то про повітря згадали тільки в наш урбанізований вік, коли відчули брак чистого повітря.
Атмосферне забруднення, яке розглядалось ще донедавна як фактор, що створює дискомфортні умови, сьогодні корелює з підвищеною захворюваністю і смертністю населення.
Як мінімізувати негативний вплив навколишнього природного середовища на здоров`я та безпеку життєдіяльності? Адже экооточення продовжує погіршуватися та зростає негативний вплив навколишнього природного середовища на здоров`я людини, про що також свідчить зменшення тривалості життя в середньому на 5 років людей, які проживають в екологічно напруженних регіонах України (наприклад, Донецькій області).
Якість атмосферного повітря в нашому місті значною мірою залежить від об'ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення - стаціонарних і пересувних.
Пересувні джерела є основними постачальниками в атмосферне повітря таких інгредієнтів, як окиси азоту, бенз(а)пирен, окис вуглецю, вуглеводні.
Одним з дійових заходів поліпшення стану навколишнього середовища і зменшення викидів забруднюючих речовин транспортними засобами є заборона продажу і використання етильованого бензину, який містить свинець.
Основні напрямки та заходи щодо охорони повітряного басейну :
1. Зменшення викидів забруднюючих речовин від автотранспортних засобів. Цей комплекс заходів можна розділити на такі основні підгрупи:
· використання на автотранспорті спеціальних моторних мастил, присадок до них і палива, впровадження каталітичних перетворювачів палива і т. п., що буде сприяти зменшенню витрат пального, викидів забруднюючих речовин і збільшенню моторесурсу двигунів;
· заміна на автотранспорті палива нафтового походження екологічно чистим природним газом (передусім це торкається комунального транспорту).
2. Створення підрозділу екологічної міліції для удосконалення контролю за викидами в атмосферу забруднюючих речовин автотранспортними засобами на в'їздах -виїздах і загалом по місту шляхом організації стаціонарних і пересувних постів контролю.
3. Збільшення частки використання природного газу як виду палива в енергетичній промисловості.
4. Розвиток виробничих технологій, які забезпечували б мінімальні викиди.
5. Відмова від розширення діючих і недопущення створення нових екологічно "агресивних" виробництв по всій території міста, остаточне розв'язання питання перенесення проймайданчиків підприємств, які не мають санітарно-захисних зон..
6. Підвищення ефективності діючого пилогазоочисного обладнання.
7. Удосконалення структури виробничих потужностей міста за рахунок екофільних і екоємних виробництв.
8. Удосконалення існуючої системи спостережень за станом атмосферного повітря.
Законом України "Про охорону атмосферного повітря" встановлено такі правопорушення у галузі охорони атмосферного повітря:
1). Порушення прав громадян на екологічно безпечний стан атмосферного повітря;
2). Перевищення лімітів та нормативів гранично допустимих випадків забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
3). Перевищення нормативів гранично допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря;
4). Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення без дозволу спеціально вповноважених на те державних органів;
5). Здійснення незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;
6). Впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технологічних систем, речовин і матеріалів, а також експлуатації технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо охорони атмосферного повітря;
7). Порушення утилізації промислових та побутових відходів транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів, що спричиняють забруднення атмосферного повітря;
8). Проектування і будівництво об'єктів з порушенням норм і вимог щодо охорони і використання атмосферного повітря;
9). На виконання розпорядження та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони та використання атмосферного повітря;
10). Відмова від надання своєчасної, повної та достатньої інформації про стан атмосферного повітря, джерело забруднення, а також приховування перекручення відомостей про стан екологічної обстановки, яка сталася в наслідок забруднення атмосферного повітря.
Також законами України може встановлюватися відповідальність і за інші правопорушення.
Винні особи не суть адміністративну цивільно-правову, кримінальну і дисциплінарну відповідальність.
Адміністративна відповідальність.
Відповідно до статей 78-83 АК України за правопорушення законодавство про охорону атмосферного повітря штрафу підлягають особи, винні у таких порушеннях законодавства щодо охорони атмосферного повітря:
- Порушення порядку здійснення порядку викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів;
- Порушенні порядку здійснення діяльності, спрямованої та штучної зміни стану атмосфери і атмосферних явищ;
- Введення експлуатацію нових реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря;
- Порушення правил експлуатації, а також не використанні встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю випадів ватмосферу;
- Недотримання екологічних вимог під час проживання, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів або споруд;
- Випуску експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, у яких в міс забруднюючих речовин у викидах, а також рівень шуму, утворюваного ними під час роботи, перевищує установ ленні нормативи;
- Експлуатації автотранспортних та інших пересувних засобів з перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах;
- Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідація та використання промислових та побутових відходів;
- Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідація та захоронення пестицидів агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших представників.
Відповідні справи про адміністративні правопорушення у цій сфері розглядають адміністративній комісії при виконавчих органах районних, міських, районних у містах, селищах і сільських Рад народних депутатів. Якщо справа про адміністративні порушення пов'язана з санітарно-гігієнічні і санітарно-епідеміологічних правил і норм, їх розглядають органи та установи, що здійснюють державний санітарний нагляд.
Відповідно до статті 29 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" забороняється впровадження відкриттів, винаходів та раціональні раціоналізаторських пропозиції, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технології і систем, якщо вони не відповідають встановленим в Україні вимогам щодо охорони атмосферного повітря.
Якщо є порушення згідно цих вимог така діяльність припиняється вповноваженими на те державними органами, а винні особи притягуються до відповідальності.
Список використаної літератури:
1. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / Кондратюк В.А., Сергета В.М., Бойчук Б.Р. та ін. - Тернопіль, 2003.
2. Загальна гігієна: Посібник / За ред. Даценко. - Львів, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...