WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → 1. Рівні організації живої матерії. 2. Екологізація сільськогосподарського виробництва. 3. Екологічна експертиза: мета, завдання, засоби та організаці - Реферат

1. Рівні організації живої матерії. 2. Екологізація сільськогосподарського виробництва. 3. Екологічна експертиза: мета, завдання, засоби та організаці - Реферат

агросекторі призведуть і до скорочення зайнятості в сільському господарстві. Досвід Європи за останні 30-50 років свідчить про це. В насичених продовольством США в агросекторі зайнято всього 2-3 відсотки населення. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва автоматично призведе по зменшення зайнятості і зростання безробіття в сільській місцевості, яке існує вже, хоча за специфікою життя на селі воно не так відчутне, як наприклад, "шахтарські" проблеми, пов'язані з закриттям шахт. Все це викликає вже тепер необхідність у вивченні можливих сценаріїв подій та пошуку оптимальних заходів для вирішення проблем, що виникнуть. Мабуть, як один із напрямків для найближчого майбутнього, можна використати, знову-таки, досвід деяких країн Європи у стимульованій державами переорієнтації сільського виробника на виробництво відновлювальної сировини для промисловості непродовольчих товарів та відновлювальних енергоносіїв (спирт, дизельне пальне з олії, тощо). Ми ще не маємо розвиненої інфраструктури підтримки сільського господарства, і відповідна організація його також забезпечить зайнятість частки населення. Я маю на увазі промисловість з переробки та збереження продукції, ремонтно-технологічну базу, сектор забезпечення хімічними засобами тощо. Природа України створює можливість суттєвого розширення зон відпочинку та оздоровлення у сільській місцевості, якщо про це подбати належним чином. Впевнений, якщо думати зараз взятися за грунтовну проробку таких проблем, то ми будемо мати належну готовність до можливих подій.
Це - тільки окремі думки та пропозиції фахівців по реалізації ідей сталого розвитку в сільському господарстві України.
3. Екологічна експертиза:
мета, завдання, засоби та організація
Закон про екологічну експертизу чітко визначає мету та завдання, принципи, об'єкти цієї експертизи форми участі громадськості в еколого-експертному процесі. Передбачається що екологічна експертиза має спрямовуватися на запобігання і прогнозування негативного впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінку ступеню екологічної небезпеки господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих об'єктах і територіях. Відповідно до цього головним завданням екологічної експертизи є визначення ступеню екологічного ризику і небезпеки запланованої чи здійснюваної діяльності, здійснення комплексної науково обгрунтованої оцінки об'єктів, що передаються на експертизу, перевірка дотримання вимог екологічного законодавства, стандартів, лімітів та нормативів екологічної безпеки, оцінка можливого чи реального впливу об'єктів на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість природних ресурсів та ефективності, повноти, обгрунтованості й достатності природоохоронних заходів і підготовка на цій основі об'єктивних, науково обгрунтованих висновків, їх своєчасна передача державним органам та заінтересованим особам, інформування громадськості про результати екологічної експертизи.
Здійснення екологічної експертизи відповідно до встановлених вимог має базуватися на гарантуванні пріоритету безпечного для життя і здоров'я навколишнього природного середовища, врахуванні екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів, забезпеченні екологічної безпеки, територіально-галузевої, еколого-економічної доцільності реалізації об'єктів, що піддаються еколого-експертній оцінці, наукової обгрунтованості, незалежності , об'єктивності, комплексності, варіантності, гласності, превентивності, врахуванні громадської думки та дотриманні норм і правил міжнародних угод, чинного законодавства.
В якості об'єктів екологічної експертизи передбачаються проекти законодавчих і нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, проекти нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів, проекти створення нової техніки, технології, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення норм екологічної безпеки, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, створення загрози для здоров'я людей, а також екологічної ситуації та діючі об'єкти і комплекси, що мають значний негативний екологічний вплив.
Норми Закону визначають форми участі громадськості в процесі екологічної експертизи та її суб'єктний склад. Для врахування громадської думки особи, які проводять екологічну експертизу ( суб'єкти експертизи ) зобов'язані провести публічні слухання або відкриті засідання за участю населення. В той же час громадськості надається право викласти свою думку стосовно об'єкту експертизи у засобах масової інформації, чи подати письмові зауваження, пропозиції, рекомендації її замовникам або суб'єктам експертизи, чи доручити своїм представникам працювати у складі еколого-експертних комісій та груп.
Проводити екологічну експертизу уповноважуються відповідно Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, його еколого-експертні підрозділи чи спеціально створювані організації і установи, організації та установи Міністерства охорони здоров'я України, інші органи виконавчої влади та їх експертні формування, громадські об'єднання, громадяни та різні установи, організації і підприємства, в тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, статути яких передбачають здійснення еколого-експертних функцій. Висновки державної екологічної експертизи після затвердження відповідними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки є обов'язковими для виконання. Юридичним особам, зацікавленим у спростуванні окремих положень чи в цілому висновків державної екологічної експертизи, надається право подавати обґрунтовану заяву до відповідних органів, що приймали рішення про проведення такої експертизи, а в разі їх відмови звернутися до суду.
За порушення законодавства в галузі екологічної експертизи передбачається притягнення винних осіб до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.
Список використаної літератури:
1. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (від 25.03.1991 р. зі змінами та доповненнями на 6.03.1996 р. )
2. Андрейцев В.І. Екологічне право. - К., 2001.
3. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. - К.: Либідь. 1995 - 368 с.
4. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Практикум із загальної екології. // Навч. посібн.-К.:Либідь, 1997.-160с.
5. Волошин І. М. Методика дослідження проблем природокористування. - Львів: ЛДУ, 1994. - 160 с.
6. Екологічний словник: Навч. посібник /В.В.Прежко та ін. - Харків: ХДАМГ, 1999. - 416 с.
7. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн./ Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, акад. Андрейцев В. А. - К.: Юрінком їнтер, 1997. - 704 с.
8. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Лібра, 1998. - 249.
9. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основиекології, - К.: МАУП, 2000. - 238 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...