WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Суть і зміст терміну “екологія” та його тлумачення різними вченими-екологами - Контрольна робота

Суть і зміст терміну “екологія” та його тлумачення різними вченими-екологами - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Суть і зміст терміну "екологія"
та його тлумачення різними
вченими-екологами"
ПЛАН
Вступ
1. Становлення екології як науки, перше застосування терміну "екологія"
2. Предмет і об'єкти дослідження науки екології
3. Проблеми різного тлумачення терміну "екологія"
Список використаної літератури
Вступ
Популярність екології останнім часом стрімко зростає. В обговорення екологічних проблем вслід за представниками зацікавлених наук втяглись і широкі громадські кола, в тому числі радіо, друковані засоби масової інформації, телебачення. При цьому об'єкт, предмет і задачі екології кожен розуміє по-своєму, від чого терміни "екологія", "екологічне дослідження" стали вживатись надзвичайно широко, часто-густо без будь-якої на то потреби, втратили своє визначення і навіть свою сутність.
В даній контрольній роботі спробуємо з'ясувати суть і зміст терміну "екологія", предмет і об'єкти дослідження науки екології, особливості її розвитку сьогодні.
Під час написання контрольної роботи були використані різноманітні літературні джерела: книги, статті з періодичних видань, енциклопедії.
1. Становлення екології як науки,
перше застосування терміну "екологія"
Спочатку екологія виділилась із біології в процесі вивчення пристосування організмів до змін навколишнього середовища і впливу цього середовища на зміни самих організмів. Все це розглядалось в контексті еволюції природи, руйнуючи попередній міф про незмінність раз і назавжди Богом створеної природи.
Е. Геккель визначив екологію як загальну науку про відношення організму до навколишнього зовнішнього світу, який розглядався як сукупність умов існування в широкому розумінні.
Зараз під термін "екологія" почали підводити новий зміст. Багато теоретиків стверджують, що екології як науці вже тісно в біологічних рамках і час зняти обмеження з екології як чисто біологічної науки. Ці ідеї не позбавлені сенсу, однак у них немає чітко визначеного предмета екології.
Починаючи з 60-х років ХХ ст. нове життя отримав термін "екологія". Він тривалий час використовувався виключно фахівцями. Але загострення проблем навколишнього середовища у планетарному масштабі зробило його відомим кожній пересічній людині. Геккель уживав цей термін для назви науки, яка вивчає організацію та функціонування надорганізмових систем різних видів.
Сучасні словники пропонують таке тлумачення: "Екологія - система знань про взаємовідносини організмів рослинного і тваринного світу й середовища їх існування." Одне з найкоротших визначень екології дає американський учений Одум, який називає її біологією навколишнього середовища. Сьогодні екологія вивчає також взаємодію людини та біосфери, суспільного виробництва з довкіллям тощо.
2. Предмет і об'єкти дослідження науки екології
Об'єктом вивчення екології може бути сполучення не будь-яких двох систем, підсистем, елементів, якимось чином пов'язаних між собою, а тільки тих сполучень двох систем, при якому одна система включає в себе іншу і є зовнішнім середовищем її існування. Власне, це і є те, що слід називати екологічною системою - екосистемою. Таким чином, екосистема - це завжди тільки система "організм - середовище" на відміну від геосистеми "природний об'єкт - середовище" або "середовище - середовище".
Взаємовідносини однотипних сусідніх систем, що входять до деякої спільності, є предметом дослідження етології - науки, що вивчає особливості поведінки організмів у всіх її проявах. Ці системи також можуть впливати одна на одну, але тут вже треба говорити не про середовище існування, а про чинники або умови існування.
Екологія - відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося невелике коло спеціалістів. Останніми десятиріччями вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення таких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу. Екологія дає уявлення про те, яким чином досягти симбіозу техніки, виробництва і природи.
Для сучасної людини знання основ екології не менш важливе, ніж основ фізики, хімії, математики. Екологізація виробництва - один з провідних напрямів науково-технічного прогресу, покликаної не тільки забезпечити узгоджене функціонування природних і технічних систем, а й значно підвищити ефективність останніх. Таким чином, екологія все більше набуває особливостей прикладної науки.
Екологія має багато визначень. Найчастіше тлумачать її як науку про взаємозв'язок живих організмів та середовища існування. Всередині XIX сторіччя, стало остаточно зрозумілим, що неможливо вивчати живі організми окремо від їхнього середовища існування. Саме поняття "екологія" ("наука про баланс") у 1866 році ввів видатний німецький біолог Ернст Геккель і описав екологію як "науку про відносини організму з навколишнім зовнішнім світом, куди ми в широкому розумінні можемо включити всі умови існування".
Після Геккеля в поняття екологія вносились різні по змісту визначення, які розширювали предмет цієї галузі знань.
Сьогодніекологія, в широкому значенні, визначається як комплексна інтегральна наука, яка досліджує навколишнє середовище (екосферу планети), його вплив на суспільство та зворотну реакцію природи на діяльність людства.
Екологія - це міждисциплінарна наука, яка базується, крім біологічних основ, на основах географічних, технічних, економічних та соціальних наук (рис. 1).
Рис. 1. Міждисциплінарний характер екологічної науки
Головні завдання екології:
" встановлення закономірностей взаємозв'язків між організмами, їхніми угрупованнями та умовами довкілля;
" дослідження структури та функціонування угруповань організмів; розробка методів визначення екологічного стану природних і штучних угруповань;
" спостереження за змінами в

 
 

Цікаве

Загрузка...