WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Чорнобильська катастрофа - Реферат

Чорнобильська катастрофа - Реферат

населення України. Хоч, у порівнянні з 1986 р., обізнаність населення в радіаційній галузі і підвищилася, однак проведені через 7 років після аварії дослідження ступеня поінформованості про вплив радіації наздоров'я людини серед населення, яке проживало на радіаційно забруднених територіях, показало, що лише 28,5 % опитаних володіли, на їхню думку, достатніми знаннями; 51,3 - мали уявлення про стан проблеми, а 19,0 % - не мали в своєму розпорядженні ніяких відомостей з цього питання. У т. ч. спостерігався досить низький рівень радіаційно-гігієнічних знань серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, серед яких лише 34,5 % володіли інформацією про вплив радіації на здоров'я людини, 44,0 - мали уявлення про нього, і 14,0 % - взагалі нічого про це не знали. Невисокий рівень знань в цій галузі демонструвала і молодь, яка навчалася у навчальних закладах різних рівнів акредитації. Сьогодні, коли з плином часу дещо притупилася гострота сприйняття наслідків Чорнобильської катастрофи, стан екологічної грамотності населення не набагато кращий. Такий стан справ вимагає значного поліпшення радіаційно-гігієнічної освіти населення, суттєвого підвищення рівня викладання відповідних дисциплін в учбових закладах.
Загалом, під радіаційно-гігієнічною освітою в широкому сенсі розуміють цілісну систему заходів у контексті загальної освіти і виховання населення, направлених на формування певного рівня гігієнічних знань з радіаційного захисту і пов'язаних з ними навичок та умінь, необхідних для практичної життєдіяльності, у тому числі в умовах радіоактивного забруднення навколишнього середовища.
Як видно з вищесказаного, освоєння системи радіаційно-гігієнічних знань та навичок передбачає не лише засвоєння суб'єктом навчання певної суми теоретичних знань про формування радіоактивного забруднення довкілля та природу ядерних випромінювань, особливості їх дії на живі організми, можливі наслідки такої дії та методи і засоби їх послаблення, а і набуття деяких практичних навичок з визначення радіологічного стану довкілля (насамперед - рівня т. з. фонового радіаційного випромінювання), радіоактивного забруднення його об'єктів, у т. ч. житла, продуктів харчування тощо - та прийому адекватних знайденому радіаційному ризику рішень.
Саме відсутність у населення елементарних радіаційно-гігієнічних знань на момент Чорнобильської катастрофи, невідповідність рівня радіологічних служб на місцях вимогам часу і зумовили, на переконання більшості фахівців, ті важкі наслідки постчорнобильських викидів для населення не тільки України, а і решти забруднених територій колишнього Радянського Союзу.
Як відомо, визначення різних параметрів радіологічного стану довкілля можна проводити різними методами з використанням дозиметричної, радіометричної та спектрометричної апаратури. Використання цих методів різниться за рівнем повноти отриманих результатів, складністю, вартістю та, відповідно, доступністю проведення відповідного аналізу. Так, для проведення повного якісного і кількісного аналізу радіоактивного забруднення об'єктів навколишнього середовища необхідна спеціальна досить складна, дорога та, в силу цього, не завжди доступна спектрометрична апаратура, а сам аналіз вимагає для свого проведення досить багато часу та відповідної кваліфікації обслуговуючого цю апаратуру персоналу. Враховуючи, що здійснювати цей аналіз можуть лише фахівці акредитованих спеціалізованих радіологічних лабораторій, він не завжди доступний населенню. Окрім того, завдяки зазначеним факторам, створення таких лабораторій не завжди можливе і для більшості навчальних закладів. Створення ж лабораторій дозиметричного контролю і проведення порівняно нескладного дозиметричного аналізу рівня полів ядерних випромінювань окремих об'єктів та продуктів харчування сьогодні доступне практично для всіх. Цьому сприяє як простота та експресність відповідних методів аналізу, так і доступність дозиметричної апаратури.
Якщо відразу ж після Чорнобильської катастрофи у країні відчувався гострий дефіцит приладів радіологічного контролю, у т. ч. і дозиметрів, то сьогодні ця проблема практично знята з повістки дня. На ринок вийшли вітчизняні товаровиробники різних типів власності, які практично повністю заповнили потреби національного ринку. Одним з таких виробників є науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-віст-центр", яке уже понад бесять років спеціалізується на розробці та виготовленні приладів радіаційного контролю. Ним розроблена та серійно випускається ціла гама приладів, які забезпечують потреби санітарної дозиметрії та екології, індивідуальної дозиметрії, вирішення пошукових задач в галузі радіологічного контролю, а також деяких вузькоспеціалізованих задач.
Учені виділили у викидах з аварійного реактора 23 основних радіонукліда. Велика частина з них розпалася протягом декількох місяців після аварії і небезпеки вже не представляє.
Довгострокові наслідки чорнобильської аварії для здоров'я людей сильно недооцінені, стверджує міжнародна екологічна організація Greenpeace.
В оприлюдненій Greenpeace доповіді зазначається, що недавні дослідження підтверджують: чорнобильська радіація стала - або стане в майбутньому - причиною 100 тисяч смертних випадків від раку, а офіційні дані, якими оперує Міжнародне агентство ООН з атомної енергії (МАГАТЕ), - це величезна недооцінка людських страждань.
Як повідомили у Центрі сучасного мистецтва при НаУКМА, на прес-конференції в Києві представники Greenpeace заявили, що "дані доповіді спростовують думку МАГАТЕ про те, що наслідки для здоров'я людей від аварії на ЧАЕС виявилися не такими значними, як спочатку вважали".
Екологічна організація наголошує, що радіація вражає імунну і дихальну системи, систему кровообігу, а також викликає збільшення ембріональних дефектів і пологових травм.
За даними Greenpeace, кількість захворювань на рак різко зросла в Україні і Білорусі. У Білорусі між 1990 і 2000 рр. спостерігалося збільшення ракових захворювань на 40%, а в Гомельській області - на 52%. В Україні було 12% підвищення рівня ракових захворювань, при цьому в Житомирській області смертність зросла майже втричі.
Окрім безпосередньої дії радіації, здоров'я людей, які потрапили під чорнобильську хмару, зазнало серйозного випробування цілим комплексом соціально-економічних проблем: втрата землі, переселення (більш як 300 тис. осіб), економічна криза, брак адекватної інформації, наголошують в Greenpeace.
Список використаної літератури
1. Чернобыльская катастрофа / Под ред. В.Г.Барьяхтара. - К.: Наук. думка, 1995. - 560 с.
2. Охорона навколишнього природного середовища в Україні. 1994-1995. - К.: В-во Раєвського, 1997. - 95 с.
3. Радиация. Дозы, эффекты, риск.: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990. -79 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...