WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Популяція та її основні характеристики - Реферат

Популяція та її основні характеристики - Реферат

а наступний колапс не такий відчутний для популяції.
Якщо умови довкілля залишаються стабільними, після певної кількості коливань між максимумами і мінімумами чисельності популяція "заспокоюється" на новій позначці ZN^, яка більш-менш точно відповідає (згідно із законами збереження енергії і маси) ресурсним можливостям середовища проживання.
Викладене вище не варто розглядати як математичну вправу на використання рівняння (3.2) і його розв'язку (3.3). Подібні події у біосфері відбувалися раніше, існують зараз і відбуватимуться у майбутньому щоразу, коли популяція (це ж стиснена пружина!) дістане змогу розширитися. Це така сама сувора закономірність, як зміна дня і ночі або падіння важкого тіла, підпорядковане закону земного тяжіння.
"Відмінити" цей закон неможливо. Просто, якщо людина справді "двічі розумна", вона не повинна допустити колапсу, який відбуватиметься боляче (або й криваво), зі зменшенням чисельності людства у десятки разів.
Про демографічну стратегію
З біоенергетичного погляду демографічна стратегія виду тісно пов'язана з оптимальним розподілом у кожного його члена всіх можливих ресурсів між основними статтями витрат:
o пошуками і поглинанням чи споживанням ресурсів;
o збільшенням маси і розмірів;
o відновленням і репарацією складовихорганізму;
o захистом від негативних зовнішніх чинників чи адаптацією до них;
o відтворенням та розмноженням.
Очевидно, що всі існуючі розподіли для конкретних видів компромісні. Нині вони є важливим об'єктом вивчення, і насамперед - витрати видів на відтворення і розмноження, а також варіанти демографічних стратегій.
Два протилежні і досить поширені у біосфері варіанти демографічних стратегій дістали назву г- і АГ-стратегій. Тут г - коефіцієнт швидкості зростання популяції; К - максимальна чисельність виду (межі зростання) в конкретних умовах його існування, яка відповідає горизонтальній лінії на рис. 9.
Порівняння згаданих стратегій наведено у табл. 2.
Наслідки обох стратегій для динаміки чисельності популяцій відрізняються дуже істотно. Читачі легко наведуть приклади популяцій тварин (чи рослин), розмноження яких підпорядковується тій чи іншій стратегії. Ми лише звернемо увагу на те, що демографія людського роду підпорядковується ЛГ-стратегії, польових або тундрових мишей - ^-стратегії (популяції лемінгів з періодом 4-6 років змінюються до 100 разів, викликаючи під час піку чисельності вражаючу масову самовбивчу міграцію).
Умови і наслідки г- і ЛГ-стратегій у демографії
Чинник чи характеристика Умови і наслідки г-стратегії Умови і наслідки ff-стратегії
1 Клімат Дуже змінний, складний для передбачення Приблизно постійний або легкопередбачуваний
2 Смертність Часто катастрофічна, некерована Керована, залежить від густоти популяції
3 Чисельність популяції Нерівноважна, дуже змінна у часі Порівняно постійна І близька до К
4 Напрям відбору І характеристики окремих особин o Швидкий ріст кожної особини o Велика швидкість зростання популяції o Рання зрілість o Малі розміри o Велика кількість народжень при великому приплоді o Нездатність до конкуренції в межах виду o Повільний ріст кожної особини o Мала швидкість зростання популяції o Пізня зрілість o Великі розміри o Народження рідші, з малою кількістю особин у приплоді o Пристосованість до конкуренції всередині виду
5 Тривалість життя Мала, часто менша одного року Велика, як правило, більша року
З викладеним тісно пов'язані важливі проблеми боротьби людини зі шкідниками полів, лісів чи помешкань. За поодинокими винятками йдеться про знищення чи запобігання розмноженню дрібних істот, яким у природі притаманний r-варіант демографічної стратегії. Традиційно засобом цієї боротьби були отруйні речовини, але успіхів люди не досягли, хоч безперервно удосконалюють ці отрути. Сучасна теорія динаміки популяцій доводить, що так і мало бути, що хімічні засоби найменш доцільні та ефективні саме проти видів з r-стратегією розмноження^. Екологи радять використовувати проти таких видів біологічні методи, насамперед природних ворогів або антагоністів видів-шкідників.
Звичайно, біометод потребує ширших знань і незрівнянно вищого інтелекту, ніж примітивне "зрошування" ланів чи садів надшкідливи-ми отрутами (усякими "-цидами" з групи иестицидів, префікс у назві
Рис. Варіації шкідників у парниках для хімічного (а) і біологічного (б) способів захисту рослин яких означає чума, а корінь латиною - вбивати, заподіювати смерть). Проте переваги його колосальні, а головне - біометод виключає прогресуюче отруєння довкілля! Ми могли б навести чимало доказів і прикладів на користь цього методу, але обмежимося лише двома графіками на рис.
Ці графіки настільки переконливі і так добре промовляють про переваги біометодів, що якісь додаткові пояснення видаються зайвими.
Список використаної літератури
1. Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология: Учеб, для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй P. C. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2000.
3. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй P. C. Основи загальної екології: Підруч. - К.: Либідь, 1993.
4. Введение в экологию / Ю. А. Казанский, И. И. Кришев, Н. С. Работнов и др. - М.: ИздАТ, 1992.
5. Дерій С. І., Ілюха В. О. Екологія. - К.: Вид-во фітосоціолог. центру, 1998.
6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. - К.: Знання, 2000.
7. Екологія людини: Підруч. для вищ. навч. закл. / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бровдій та ін. - X.: Ранок, 1998.
8. Злобін Ю. А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998.
9. КолотилоД. М. Екологія і соціологія: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.
10. Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології: Підручник. - К.: Заповіт, 1998.
11. Кучерявий В. 77. Екологія. - Львів.: Світ, 2000.
12. Новиков Ю. В. Природа и человек. - М., 1990.
13. Обитая экология: Учеб, для вузов / Авт.-сост. А. С. Степановских. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
14. Петров К. М. Общая экология: Взаимодействие общества и природы: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., стер. - СПб.: Химия, 1998.
15. Чернова Н. М., Былова А. М. Экология.- М.: Просвещение, 1988.
16. Чистик О. В. Экология: Учеб. пособие. - Минск.: "Новое знание", 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...