WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Перспективи спільного порятунку - Реферат

Перспективи спільного порятунку - Реферат

означає насправді вуглекислий газ, але під час його використання слід пам'ятати, що квота "12 тонн вуглецю" означає дозвіл на викид в атмосферу 44 тонн СО2. Світовий розподіл викидів вуглекислого газу наведено на рис. По вертикалі відкладаються питомі викиди у тоннах вуглецю на одну особу на рік, а по горизонталі - населення груп країн (як Європейський Союз) чи окремих країн (США, Канада, Росія та ін.).
Базовим роком для розрахунків було взято 1990 рік, а для країн -учасниць запроваджено правило торгівлі квотами - ті, хто перевиконував плани скорочення викидів, міг продати утворені надлишки іншим учасникам Протоколу (ціна - приблизно 10 доларів США за кожну тонну вуглецю). Україна - одна з тих країн, яка вже виконала всі зобов'язання (щоправда, внаслідок економічної кризи, а не шляхом реструктуризації виробництва, масового використання відновлюваних джерел енергії та ін.), а тому зацікавлена у широкому розпродажу квот.
Ситуація з виконанням Кіотського протоколуяскраво засвідчує труднощі руху до узгоджених дій усіх країн світу у сфері вирішення глобальних екологічних проблем. Наприклад, під час засідання 2000 р. у Гаазі, на якому представник України став одним з віце-президентів, учасники так і не дійшли бодай подоби консенсусу через цілковито протилежні позиції цілих груп держав світу. Нічого дивного в цьому немає - середні викиди СО2 у групі розвинених держав у десять разів вищі, як у країнах третього світу. Тому останні пропонують США, Канаді й Австралії - рекордсменам світу за викидами - спершу продемонструвати усім, як слід виконувати Кіотський протоком, а лише потім вимагати якихось самообмежень від найбідні-ших, але найнаселеніших країн світу. У свою чергу, розвинені країни акцентують на тій обставині, що третій світ стрімко нарощує викиди (так, один лише Китай щороку видобуває і спалює понад 1 млрд тонн вугілля), а тому без його свідомої участі у програмі Кіотського протоколу годі сподіватися на успішне відвернення проблеми перегрівання атмосфери Землі. Події у сфері регулювання викидів СО2
Рис Розподіл за найбільшими країнами і групами країн питомого (в розрахунку на душу населення) викиду вуглекислого газу у перерахунку на вуглець
Якщо Європейський Союз зобов'язав усіх своїх членів негайно ратифікувати Протокол і виконувати його, то США займають нечітку позицію, хоч саме ця країна створює аж 25 % всіх світових вуглецевих забруднень. Лишається сподіватися на те, що внаслідок частих (нагадуємо - щорічних) зустрічей представників усіх держав світу буде вибрано найкращий варіант виконання Кіотського протоколу й переходу до раціонального керування змінами середньої температури приземного повітря, а відтак - кліматом поверхні Землі.
Зазначене удвічі цікаве ще й тому, що часу на формування узгодженості людей між собою не надто багато - втручання людства у природні процеси і справді перевищили всі допустимі межі й неминуче дадуть негативні наслідки.
Для пояснення сказаного використаємо рис., на якому відображено два розподіли споживання первинної органічної продукції, створеної у процесах фото- і хемосинтезу. Відносну інтенсивність споживання відкладено по вертикальній осі, розміри консументів і деструкторів - по горизонтальній. Враховуючи їх значну - в сотні тисяч разів - відмінність у розмірах, доцільно використати логарифмічну шкалу відтворення.
Рис. Діаграма розподілу споживання первинної продукції біосфери консументами і редуцентами різного розміру
У незбуреній біосфері розподіл споживання позначено тонкою лінією. Одні науковці вважають, що такою біосфера була тисяч сто років тому, інші ж переконані, що серйозні прикрощі для біосфери люди створили лише у XX ст., а у XIX ст. природна рівновага ще не була порушена. Так чи інакше, а "в нормі" збільшення розмірів кон-сументів відбувається водночас зі зменшенням частки їжі, яка їм дістається. Майже все - аж 90 % - асимілюють і розкладають найпростіші, частка справді великих організмів розміром понад дециметр дуже мала - близько 1 %. Відтак, у прадавні часи популяції людей-збирачів і невправних мисливців діставалася частка цього процента - можливо, 0,05 %, можливо й менше.
Знищення третини площі лісів і перетворення на луки й поля майже всього придатного для сільськогосподарського виробництва суходолу, багатократне збільшення вилову риби й інших організмів у морях і океанах набагато підвищило частину продукції біосфери, яку вилучає сучасне людство. Через неточність в обчисленнях повного обсягу первинної біопродукції планети неможливо позбутися похибок і у визначенні всіх деталей сучасного розподілу споживання біомаси серед споживачів різних розмірів. Наведена на рис. 44 штрихова лінія - усереднений висновок, який враховує багато варіантів і відповідає найбільш імовірним обчисленням.
Ядром усіх вихідних даних у прогнозуванні майбутнього є твердження про те, що людство порушило природну рівновагу дуже грубо - в десятки разів! Плани і заходи, хоч би як екологи-ортодокси закликали нас до "відновлення рівноваги" земної біосфери, мають ґрунтуватися на визнанні того факту, що грандіозні апетити людства збережуться і надалі, а повернути біосферу до характеристик початку нашої ери, на жаль, цілковито неможливо. Справді, абсолютна відмова від технологічних здобутків людства і повернення "в печери і курені" потребуватиме скорочення чисельності людства приблизно до 500 млн чол. у разі "скромного" (мінімального) забезпечення і до 50-100 млн чол. - якщо збережуться стандарти життя громадян ви-сокорозвинених країн.
Відтак, стратегія і тактика дій людства мають бути виваженими й орієнтуватися на поєднання збереження високої якості життя частини землян та підвищення її для решти (громадян країн третього світу) з гарантуванням більш-менш стійкого співіснування людства і біосфери. Про можливість саме такого сценарію йдеться в останній публікації Д. Медоуза - "За межами зростання" (1994 р.). У ній наголошується, що за останні роки не лише помітно сповільнився приріст населення у значній частині країн

 
 

Цікаве

Загрузка...