WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Перелік головних всепланетних процесів за К. В. Корсаком - Реферат

Перелік головних всепланетних процесів за К. В. Корсаком - Реферат

метою яких є передбачення властивостей і штучне створення речовин шляхом оволодіння процесами на відстанях одного або кількох нанометрів (1 нм - одна мільярдна частина метра). Ноносвіт є місцем дії квантових та інших законів, які дають змогу здійснити на практиці ті процеси і явища, які цілковито неможливі у макросвіті, де владарюють закони Ньютона, Кулона, Ома, Лен-ца й інших творців старої (класичної) фізики. Подолання екологічних та інших загроз стійкому розвитку людства можливе лише на основі нанонаук і створених ними технологій. Це вже усвідомлює частина науковців і окремі політики, невдовзі це зрозуміють усі.
37. У країнах-лідерах помітнішим стає явище, що дістало назву "атомізація" соціуму - переходу від жорстко регульованого формування людини у великому колективі з надмірно тривалим періодом підпорядкованості іншим до дуже раннього самоутвердження і пере-брання на себе відповідальності за вибір певного шляху навчання і професійного розвитку з багатьох можливих. "Атомізація" є комплексним явищем з позитивними і негативними рисами, що виявляється в усіх "виховуючих" середовищах - родині, системі освіти, місцевій громаді та ін.
38. З "атомізацією" та іншими вже згадуваними процесами пов'язана тенденція зміни складу і суспільного призначення тих груп, які називають елітою. Якщо в минулому для входження в еліту високий освітній рівень не був обов'язковим, то в наш час і в майбутньому все буде інакше - лише тривале й успішне навчання разом з концентрованими зусиллями для накопичення якомога вищої професійної компетентності можуть створити передумови до суспільного визнання певної особи та включення її в одну з багатьох фахових еліт. А що навчатимуться всі, то не буде численної групи ненавчених і недонавчених осіб, які потребують у своєму житті та діяльності захисту і підтримки з боку представників еліти.
39. Високі технології і глибокі зміни засад життєзабезпечення створюють ефект "прозорості" людини. Зменшується можливість анонімності, безкарності і переконаності в нічим не обмеженій свободі індивідуальних дій. Нові технології у перспективі спроможні цілковито ліквідувати доцільність крадіжок і грабіжництва традиційного типу.
40. Зміни засад індивідуальної і колективної поведінки і цілей діяльності швидко знецінюють так званий спадок мудрих думок і висловів, утруднюючи його використання в навчально-виховному процесі. Посилання на класиків чи на усталені ще за часів становлення аграрного суспільства твердження потребуватиме від вчителя пояснень - що зі старого спадку придатне нині, а що може бути корисним і в майбутньому.
41. Посилюються негативні ефекти у психічній сфері все більшої кількості громадян позірне благополучних розвинених країн. Як передбачали ще в середині XX ст. етологи й екологи, зокрема Нобелівський лауреат К. Лоренц, індустріальне суспільство необмеженого споживання створило всі умови для концентрації на людині негативного впливу деформованого нею ж оточення. Позитивним виходом із ситуації є цілковита відмова від старих засад життєдіяльності і використання досягнень нанонаук і молодих наук про людину.
42. Мали рацію ті науковці, які ще в добу загального технократичного захоплення "досягненнями" інженерів і конструкторів попереджали, що принципи ставлення людства до довкілля, його етика і мораль не витримують жодної критики. Вони пропонували замінити стару етику новою (біоетикою), сформувати нову систему індивідуальних і колективних цінностей і пріоритетів. І це потрібно здійснити якнайшвидше.
43. Тривалість життя масових професій стала такою малою, що система освіти не може більше орієнтуватися під час навчання молодої людини на її конкретне заняття в майбутньому, а змушена узагальнювати програми так, щоб пізніше можна було швидко перенавчитися і виконувати найрізноманітніші функції. Тривалість навчання щораз більше відстає від характерного часу виникнення істотних для всієї освітньої системи змін у суспільстві.
44. Посилення опору консерваторів нововведенням (приклад - припинення з волі нафтогазових монополій фінансування побудови прототипу термоядерної електростанції).
45. Конкурентний вплив на суперників з нахабно-військового поступово стає "нечесно-хитрим" (приклад - допомога з боку емісарів зі США розвинути в наших учнів високі здібності до "критичного мислення", яке в цьому разі є відверто антинауковим).
46. Серйозна загроза "деперсоналізації" не лише вищих, а й нижчих рівнів освіти шляхом значного зменшення обсягу і значення осо-бистісних контактів у парі "педагог - учень".
47. Посилення "інформаційного шуму" і постійне ускладнення знаходження особливо корисної, систематизованої і нової інформації у морях псевдо- й антинаукової графоманської продукції. Інтернет ще надто недосконалий і не дає змоги швидко й успішно знаходити необхідне. Ще менше він надається до систематичної самоосвіти - його творці нині мають зовсім інші пріоритети.
48. Постійне підвищення мобільності великих мас населення й збільшення відсотка іммігрантів - представників віддалених країн і культур. Через це у щораз більшій кількості мононаціональних країн чи місцевостей освітні заклади постають перед серйозною проблемою внаслідок появи значної кількості дітей, які не знають мови навчання.
49. Продовжує існувати і навіть розвиватися тенденція посилення вразливості антропогенного середовища. Полегшується його пошкодження природними чинниками - бурями, ураганами, повенями та ін. Для вирішення цієї проблеми потрібно звернутися до нових наук і високих технологій, адже закони природи дають змогу точно передбачити момент землетрусу чи початок вулканічного виверження.
50. Серед наслідків спільного впливу глобалізації, інформатизації та демократизації-тенденція поступового формування наддержавних законодавчих і адміністративних структур (приклад - Європейський Союз та ін.). У більш віддаленій перспективі це має привести до появи "всепланетного уряду" і перетворення ООН на всепланетний парламент. Намагання США стати неконтрольованим "керівником світу" шкідливе насамперед для самих американців.
Сподіваємося, що наведений виклад світових процесів буде корисним матеріалом, на основі якого читачі зможуть дійти власних висновків щодо стратегії і тактики своїх дій у швидкозмінних умовах нашого сьогодення. Бажано - рухатися до вищої автономії, відповідальності і толерантності, утверджуватися й самореалізовуватися через розширеннявласної професійної компетентності, а не шляхом накопичення гори грошей, акцій чи шмаття "від Версачі" й автомобілів престижних марок.
Схожа система індивідуальних пріоритетів "зразка XXI століття" завершує своє формування в Данії та кількох інших невеликих країнах, які не мають світових чи континентальних амбіцій і не намагаються чимось вразити одразу весь світ. На їхніх теренах вважається помилковою гонитва за суто матеріальним. Громадська думка прихильна до тих, хто використовує вільний час та інші ресурси не на безглузді марноти, а на підвищення власного інтелекту і професійної компетентності.
На наш погляд - гідний взірець для запозичення.
Саме на це й потрібно орієнтувати діяльність сучасних освітніх систем.
Біологічна класифікація сучасної людини загальновідома:

 
 

Цікаве

Загрузка...