WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Перелік головних всепланетних процесів за К. В. Корсаком - Реферат

Перелік головних всепланетних процесів за К. В. Корсаком - Реферат


Реферат на тему:
Перелік головних всепланетних процесів за К. В. Корсаком
Наведемо складений К. В. Корсаком розширений перелік головних всепланетних процесів, з яких ми згадали лише незначну частину. Він не претендує на абсолютну повноту і містить лише формулювання і короткі пояснення.
1. Серед політичних явищ передує прискорення демократизації соціального устрою і звуження поля застосовності традиційних класично-силових засобів збереження суспільної стабільності або вирішення будь-яких складних політичних та економічних проблем. На базовому рівні це означає перехід від менталітету індивідуальної підпорядкованості ("людина-гвинтик") до усвідомлення кожним громадянином сучасної розвиненої демократичної держави власної автономії, свободи і відповідальності. Саме це ми вважаємо глибинним рушієм актуалізації тенденції зміщення уваги систем освіти на формування "розвинених особистостей", акцентування пріоритетів учнів і студентів.
2. Прогресує тенденція відходу від однопірамідального шаблону побудови будь-якої організації до реальної "багатопірамідальності", що виявляється в багатоцентровій структурі систем та діяльності соціуму на основі розподілу повноважень й узгодження інтересів багатьох фрагментів. Йдеться про те, що спрощені й характерні для минулого варіанти структур та управління, які мало відрізнялися від генетичних програм життя вищих приматів і надпримітивних людських об'єднань, стають недоцільними і мають поступитися тим новим зразкам, які демонструє частина розвинених країн, що не лише найглибше залучилися в стадію інформаційного суспільства (або "суспільства знань"), а й характеризуються найвищими для планети значеннями "ефективного соціально-економічного часу". Останній відрізняється від астрономічної дати тим, що враховує менталітет нації і рівень її соціально-культурного розвитку. На нашу думку, у 2004р. перебуває дуже малий відсоток людства - найбільш свідома й культурна частина населення Данії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Швейцарії та Фінляндії. Нижчі - на роки і десятиліття - показники для Австрії, Люксембургу, Бельгії, Сінгапуру, Австралії, Канади, Німеччини, можливо, Японії. Значно гірше становище з соціально-економічним часом у США, Великобританії і Франції (не кажучи про Росію), дії яких на світовій арені часто засвідчують, що менталітет не лише окремих політиків і вищих керівників, а й більшості громадян відповідає досить віддаленому часу формування і зміцнення колоніальних імперій.
3. В умовах зникнення доцільності "однопірамідальності" докорінно змінюється поняття "лідер". За дуже короткий інтервал часу втратило сенс застосування успадкованих програм захоплення керівної позиції, які так широко виявлялися в доісторичний період і побутують у наш час в більшості країн світу. Проте існування і ратифікація Конвенції про права людини, а також реалії життя та явище демократизації зумовлюють перехід до отримання керівних ("лідерських") повноважень (компетенцій) чи виконання інших суспільне важливих функцій не на основі успадкування чи індивідуальних рис (нахабства, наполегливості тощо), а виключно на базі високої особистої професійної компетентності (реалізації вмінь і знань), яку необхідно засвідчувати у відкритому і чесному змаганні з іншими суперниками і претендентами.
4. Цікавою і суперечливою, хоча загалом дуже позитивною, є світова тенденція звуження застосовності і можливості надання своїм дітям у спадок всього матеріального і нематеріального комплексу, який ми накопичуємо упродовж життя, збільшуючи успадковане від батьків та інших попередників. У "суспільстві знань" становище та інтегральний рейтинг кожної особи визначатиметься, як це спостерігається у вже згадуваних країнах-лідерах, лише професійно-фаховою компетентністю, здобутою власними зусиллями з використанням можливостей громадсько-державних систем виховання і навчання. Протекція, "блат", спроби використання неправдивої інформації чи несправедливих засобів стануть невдовзі неможливими, оскільки зустрічатимуть загальний осуд і несприйняття. В умовах вільного поширення всієї інформації порушення цієї заборони стане надто небезпечним - жоден злочинець чи вкрай непорядна особа не зможуть розраховувати на те, що приховають правду про себе, ліквідувавши всю інформацію в усіх банках даних.
5. Загострюються й далі екологічні, демографічні, генетичні та інші глобальні загрози не тільки прогресу людства, а й його існуванню. І хоч експерти з економіки (зокрема Римський клуб) вже давно зробили точний прогноз майбутнього (Медоуз Д. X. и др. Пределы роста. - М.: МГУ, 1991. - 207 с.), а засновник етології К. Лоренц своїм переліком восьми найбільших поведінково-ментальних "гріхів" людства глибоко переорав свідомість більшої частини інтелектуалів Заходу, усвідомлення цих явищ і створення програм виходу з кризи відбувається занадто повільно.
6. Екологічна обізнаність авторів дає підстави стверджувати: біосфера прискорено переходить у контрнаступ і якщо людство не усвідомить загроз, трансформується у стан "без людини". Доказом цього є безліч явищ, зокрема активізація кількох десятків вірусних та інших хвороб, помітні ментальні і генетичні зміни самих людей.
7. Сутнісні зміни у пріоритетах діяльності людини мають бути значно ширшими і глибшими за той рівень, що його пропонують прихильники "екологізації" освіти. Умова виживання - свідоме самообмеження потреб і запитів, виключення будь-яких антиекологічних вчинків та ін. Системи освіти не готові сформувати осіб з такою свідомістю, а засоби масової інформацію йдуть взагалі "не туди". Час приймати світові конвенції щодо стандартів особистого споживання і забезпечення як наднаціональне законодавство. Потрібно залишити в минулому можливість нагромадження однією людиною матеріальних і фінансових ресурсів, які перевищують відповідні показники для цілих країн з чималим населенням.
8. У зазначених умовах постійно підвищується суспільне значення (а також абсолютна й відносна вартість) первинної освіти (Initial Education) як цілісного комплексу навчання і фахової підготовки всіх представників молодих поколінь до виходу на ринок праці і формування тих особистих якостей, які потребує суспільство знань. Первинна освіта має бути тривалою ще й тому, що в цьому разі уникнемо формування великих за чисельністю груп маргіналів. Кожен додатковий рік навчання знижує ймовірність алкоголізму, наркоманії та інших небезпечних відхилень від суспільне прийнятних норм.
9. Загрозливо поглиблюється розрив між успадкованими (генетичними) програмами поведінки людини і вимогами життя у демократичних суспільствах. Цю проблему потрібно вирішувати насамперед удосконаленням змісту первинної освіти та збільшенням її тривалості. Зауважимо - успадковані нами програми придатні для життя у примітивних однопірамідальних суспільствах (племені, мікрокнязівстві чи імперії). Формування автономного і відповідального громадянина демократичного соціуму передбачає заміну успадкованої програми суспільне необхідною. Це можливо упродовж тривалоїосвіти (понад 18 років).
10. Та цей шлях неминуче активізує іншу суперечність - між моментом статевої зрілості і підвищеної сексуальності та початком повної соціальної дорослості, появою

 
 

Цікаве

Загрузка...