WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об'єкти дослідження й основні поняття екології - Реферат

Об'єкти дослідження й основні поняття екології - Реферат


Реферат на тему:
Об'єкти дослідження й основні поняття екології
Використовуючи методи і досягнення майже всіх природничих наук, сучасна екологія вийшла далеко за межі своєї "біологічної" колиски. Відкликаючись на потреби життя, вона вже стала найінтегральнішою з усіх інших наук, об'єднуючи точні, соціальні та гуманітарні науки.
Як показано на рис. 2, об'єднуючим центром екології є глобальна екологія (мегаекологія), яка системно вивчає і прогнозує стан і зміни всієї Землі та її біосфери, рекомендує шляхи гармонізації відносин людства і довкілля. Шість інших блоків, які розташовані навколо центрального і взаємодіють як з ним, так і між собою, мають вужчі завдання, вивчаючи різні об'єкти (що відображено в назвах).
Найтривалішу історію і чималі досягнення має біоекологія, налічуючи щонайменше 10 галузевих розділів як старих (аутоекологія, популяційна екологія, синекологія та ін.), так і порівняно нових (біоекомоніто-ринг, заповідна справа, експериментальна біоекологія, біоіндикація та ін.). Ще більше "екологій"-підрозділів: мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин, людини та інші (фауни і флори моря, прісних вод, замкнених підземель, "оаз життя" в точках виходу мантійних вод і газів у риф-тові тріщини дна океанів тощо).
Варті окремої розмови досягнення кожного з цих розділів і підрозділів. Наприклад, експериментальна біоекологія розпочинала з вивчення найпростіших моделей біосфери об'ємом заледве 2-3 літри, а нині у США (штат Аризона) черговий "екіпаж" з кількох "біонавтів" працює у величезній скляній "Біосфері-2". До неї входять тропічний ліс, пустеля, савана, болото і навіть мале солоне море завглибшки 8 м! В ізольованому від довкілля об'ємі цієї чудової моделі майбутніх поселень людей на інших планетах, у замкненому біоциклі взаємодіють 3800 видів земної фауни і флори. Хоча на початковій стадії цей цікавий експеримент зазнав певної критики, його важливість і перспективність безсумнівні, тому він з огляду на отриманий досвід триває.
Чималий набуток має і геоекологія з її основними розділами - екологією ландшафтів, атмосфери, гідросфери, літосфери та підрозділами - екологією рік, озер, боліт, морів, океанів, штучних водойм, грунтів, гірничої справи тощо.
Велике інтегруюче значення має блок екології Землі, серед завдань якого - як поєднання досягнень інших напрямків (наприклад, економіки раціонального природокористування, охорони довкілля), так і дослідження слідів давніх екологічних катастроф, яких не раз зазнавала Земля. Знання про їх наслідки дуже важливі для побудови правильних прогнозів майбутнього.
Дедалі більші реальні досягнення має прогресуюча техноекологія. Кожен її розділ - екологія енергетики, промисловості, транспорту, військової справи, сільського господарства тощо - має кілька підрозділів.
Так, екологія енергетики вивчає екологію атомних, теплових і гідроелектростанцій, а також нових нетрадиційних джерел енергії.
Соціоекологія об'єднує щораз більше здобутків соціальних та гуманітарних наук, використовуючи методи й засоби точних наук. Особливо важливими стали на сучасному етапі психоекологія, екологія міст, екологія народонаселення, природоохоронне законодавство та ін. Відбувається подрібнення великих напрямів на вужчі підрозділи, які глибоко вивчають нагальні проблеми взаємодії суспільства і довкілля.
Важливі завдання вирішуватиме у майбутньому молода космічна екологія, адже в "околицях Землі" рівень забруднення подекуди перевищив усі допустимі межі!
Наприкінці зазначимо, що, на нашу думку, термін "екологія" і префікс "еко-" недоцільно використовувати у випадках, коли явище чи подія не стосуються живих організмів (або стосуються їх дуже опосередковано). Тому ми не схвалюємо, скажімо, словосполучення "екологія електротранспорту", адже, прямуючи цим шляхом, легко дійти до "екології кухонного начиння"...
Об'єкти дослідження й основні поняття екології
Екологія народилася як природнича наука, адже об'єкти її дослідження - організми, тіла і речовини - матеріальні, а процеси з їх участю підпорядковуються законам фізики, хімії, біології та інших природничих наук. Природні об'єкти (у широкому розумінні - матерія) за розмірами й рівнем складності організації умовно поділяються на 20 рівнів (рис. 3).
Включаючи біоструктури, вони йдуть від субелементарних частинок типу кварків аж до Всесвіту загалом. Ця схема корисна тим, що дає змогу порівняно чітко означити рівні, які охоплюються всіма сучасними природничими науками.
Наприклад, біологія охоплює рівні 4-14, хімія - насамперед рівні 2-4, але її застосування поширюється на інтервал 5-18. Нарешті, найзагальніші закони фізики стосуються всіх рівнів, хоча максимальна активність цієї науки спостерігається на обох кінцях цього ряду (1-4 і 14-20). Згадані нами раніше нанонауки мають позірне вузьку - рівні 3 і 4 - сферу діяльності. Та це аж ніяк не заважає їм втілювати у життя не тільки мрії науковців, а й навіть те, що для них ще невідоме.
Нині екологія охоплює насамперед рівні 10-15, але в майбутньому, кооперуючись з іншими науками, може поширити свою увагу як на вищі (16, 17), так і на нижчі рівні (6-9). З наведеного рисунка випливає, що найпростішим об'єктом в екології є окремий цілісний організм. Це може бути і одноклітинна водорость, і величезний тридцятиметровий кит.
Екологія досліджує вплив на окремі організми всіх чинників довкілля, а також зв'язки між живими об'єктами, утворення і поведінку їх дедалі складніших систем аж до рівня всієї біосфери. Суттєвим для подальшого є те, що взаємозв'язки або взаємовпливи є або безпосередньою дією одного об'єкта на інший (наприклад, зливання смердючих вод зі свиноферми у чисту річку), або матеріальною чи інформаційною взаємодією, яка здійснюється через обмін матеріальними посередниками. Як приклад останньої можна навести стерилізацію шкідливих комах іонізуючим промінням чи інтенсивним пучком прискорених електронів, а також модифікацію видів за допомогою керованих штучних мутацій (генна інженерія).
Більшість термінів екології запозичені з інших наук і характеризуються префіксом "еко-" чи прикметником "екологічний". В екології використовується також велика кількість понять природничих наук: фізики (маса, енергія, освітленість, вологість тощо), хімії (елементи, молекули, кислотність води), а також біології, географії, геології та багатьох інших. Пояснення термінів наводитимуться під час першого використання, а в кінці посібника подано ще й словник з додатковими тлумаченнями.
Найчастіше у книзі зустрічатиметься термін "екосистема".

 
 

Цікаве

Загрузка...