WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Концепція сучасного природознавства - Контрольна робота

Концепція сучасного природознавства - Контрольна робота

вітаміни , гормони білки). Світ надзвичайно різноманітний . зрозуміло, що молекули є частанами складних речовин - хімічних сполук. Якщо молекула складається з тисяч і більще одиниць що повторюються ( однакових обо близьких за будовою гру атомів ), то їх називають макромолекулою .
Молекули не можна уявити як просте сукупчення атомів ( приміром купу цегли ). Атом ив молекулі зв'язані між собою у певній послідовності і певним чином розміщені у просторі один відносно одного .Молекула - складна архітектурна споруда , у якій кожний атом має своє місце і своїх сусідів . Атоми в молекулах неперервно здійснюють коливання навколо певних центрів . Молекули як і атоми не мають певних чітких меж . Розміри молекул зростають із зростанням кількості атомів у них і лехать у межах близько 10 -10 - 10-7 .
Хімічні та більшість фізичних властивостей молекул визначаються їх зовнішніми електронами . Хімічні сполуки - складні утворення різних атомів . Складні речовини - хімічні сполуки , окільки їх можна добути з простих речовин за допомогою сполучення останніх.
Складні речовини не зберігають властивостей тих простих речовин , з яких вони утворені , як це властиво для сумішей .
Складна речовина утворюється за допомогою хімічного процесу - синтезу речовин. Склад хімічних сполук сталий. Хімічні сполуки можна розкласти тільки за допомогою хімічних реакцій.
Хімічних сполук - складних речовин - є надзвичайно велика кількість . І сьогодні хіміки працюють над створенням нових хімічних сполук.
Кристали - тверді тіла , що мають форму правельних багатокутників. Ця їх природна форма - наслідок впорядкованого розміщення у кристалі атомів . Це розміщення має вигляд тирвимірної просторової укладки, що дістала назву - кристалічної решітики .
На моно кристалах легко простежити дію одного з найважливіших законів природи, що притаманний твердим тілам - закону анізотропії. Зміст його полягає в тому , що багато властивостей твердих тіл жалежить від напрямку , в якому ці властивості вимірюються . Тверде тіло може бути монокристалічним , тобто становити один кристал , або полікристалічним , становити ,тобто складатися із багатьох кристалів , розміщених хаотично. Полікристалічна речовина складається збагатьох полікристалічних зерен мікроскопічних розмірів .кожне таке зкерно - це кристал , який був неправельної форми тому , що його росту неперешкоджали сусідні кристали. В наслідок цього полікристали ізотропні - їх властивості в середньому в усіх напрямках одинакові.
Велечезна більшість твердих тіл , які зусрічаються у природі - пісок , граніт , базальт, мідь, залізо, алюміній, титан, солі , фарби - мають полікристалічну структуру. Є і винятки : скло і пластики не складаються з полікристалічних зерен. Багато видів кристалів та мікроскопічних тіл мають широке застосування . полікристалічні речовини широк овикористовуються у конструюванні різноманітних машин і споруд.
Перша модель атомів сворена Дж. Томпсоном у 1904 р. Він вважав , що атом - це заряджена куля , розмір иякої визначають розмір атома ( 10 -10м).
Електрони , розміри яких малі порівняно з розмірами атома , ніби "вкраплені " чи " плавають "у середині цієї кулі. Кількість електронів у атамі така , що їх від'ємні заряди у нормальному стані атома компенсують додатній заряд цієї кулі . атоми різних речовин мають різну кількість електронів. Образно кажучи , за цією моделлю атом уявляється ,як шматок кексу, в якому роль родзинок відігравали структура атома вважалася статичною , його частини нерухомими, а ми знаємо , що формулою існування матерії є - рух. Вона також суперечила результатам дослідів з вивчення розподілу позитивного заряду в атомі , які в перше було здійснено великим англійським фізиком Ернестом Резерфордом у 1914 р.
Атом у нормальному стані електрично нейтральний , тобто сумарний негативни заряд електронів дорівнює позитивному заряду ядра атома . атоми різниз хімічних елементів відрізняються кількістю електронів , що обертаються навколо ядра. Зондування ядер атома швидкими елементарнимим частинками та інші досліди дали змогу встановити склад ядер. Ядро складається з позитивних заряджених протонів та нейтральних нейтронів .
Планетарна модель атома Резерфорда була далі розвинута і уточнена видатним датським вченим Нільсом Бором у 1913 році. Ця модель давала змогу визначити характер руху електронів навколо ядра, вид орбіт.
Взаємодя ядер з частинками або один з одним , в результаті яких відбувається іскуственне перетворення одного хімічного елемента в другий , називається ядерними реакціями .
Вивчаючи природу радіоактивного випромінювання , англійський фізик Е.Резерфорд встанрвив ,що воно неоднорідне : під дією електричного поля подідяються на три пучки , один з яких незмінює свого початкового положення , напрямку , отже , не несе електричного заряду ,- - промінення ( електричні хвилі), а два інших відхиляються у протилежні боки від зарядів електричного поля . Це - проміння ( електричні хвилі , а два іншіх відхиляються ) у протилежні боки до зарядів електричного поля . Це - - проміння ( ядра елемента гелію ), і - - проміння ( потік електронів) . Вивчення радіоактивності підтвердило складність будови атома.
6. клітина будьякого організму - цілістна жива система . Вана складається з трьох нерозривно зв'язаних між собою частин : оболонки , цитоплазми і ядра. Клітинна оболонка здійснює безпосередню взаємодію із зовнішнім середовищем і взаємодію із зовнішнім сердовищем і взаємодію із сусідніми клітинами.
Клітинна оболонка має складну будову. Вона складається із зовнішнього шару і розташованої під ним плазматичної мембрани . клітини рослин і тварин відрізняються будовою їхнього зовнішнього шару . в рослин , атакож і в бактерій ,синьо - зелених водорослей і грибів на поверхні клітин є щільна оболонка , або клітинна стінка . у більшості рослин вона складається з клітковини .
Основними методами селекції рослин є гібридизація і добір. Звичацно ці методи поєднюються . Методидобору залежать від форм ирозмноження одного виду рослин . розрізняють дві основні форми добору - масовий та індивідуальний. Масовий добір зводиться до виділення з з вихідного матеріалу групи особин, які мають бажані для селекціонера ознаки. Масовий добір звичайно застосовується багато разово в ряді наступних поколінь, але й можебути одноразовим індивідуальний добірзводиться до виділення окремих особин з ознаками , які цікавлять людину , і одержання від них потомства. Він иакож може бути одноразовим або повторним.
7. Найціннишим багатством природи є грунти і корисні копалини. Без грунту неможливий розвиток рослин , немислимий позвиток рослин , немислиме житття тварин Людина неможебез мінеральних ресурсів. Тому їхнє раціональне використання й охорона - важлива всенародна справа.
Грунт - це самостійно історичне тіло , що виникло у результаті сукупної дії на поверхневі горизонти гірських порід живих організмів ,кліматичних факторів ,рельєфу і виробничої діяльності людини .
Видобування із земних надр корисних копалин ,

 
 

Цікаве

Загрузка...