WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Головні всепланетні процеси за К. В. Корсаком - Реферат

Головні всепланетні процеси за К. В. Корсаком - Реферат

зусиллями тих-таки наднаціональних ЗМІ старше покоління й уся система освіти швидко втрачають можливість контролювати ту інформацію, яка надходить до молоді і на основі якої формується її самосвідомість. Ніколи у минулому системи освіти не поставали перед ситуацією переваги у знаннях і вміннях молоді над вчителями, а саме це спостерігається в оволодінні інформаційними технологіями.
26. Інтенсивна "атака" мозку немовлят, дітей і підлітків рухомими зображеннями і звуками блокує необхідні для традиційного текстового навчання канали сприйняття й осмислення інформації - молодь вміє, але не любить читати, оскільки швидко втомлюється. З цим явищем зустрічається кожен вчитель і викладач, але його наукове вивчення не розгорнуто належним чином навіть у розвинених країнах, тому потрібно дбати про вирішення проблеми відновлення ефективності навчання в нових умовах.
27. Розпад СРСР і припинення "холодної війни" прискорили зміну лідерства у природничих науках, а надмірне залучення науковців до виготовлення зброї спричинило громадську антипатію, відторгнення навіть корисних досягнень, нічим не вмотивований потяг до припинення або скорочення викладання точних наук у школах. Фізика, хімія і матеріалознавство обсягом наукової продукції поступаються групі наук, що поглиблено вивчають живу речовину і людину на молекулярному рівні. Специфіка цих наук додатково загострює непрості етичні проблеми визначення науково і морально виправданих меж втручання людини в генофонд всього людства і в сукупність індивідуальних характеристик конкретної людини.
28. Дедалі помітнішою стає універсальна тенденція злиття роботи і навчання в єдине ціле, оскільки постійно збільшується присутність інтелектуальної складової в усіх видах діяльності, прискорюється старіння фахів і посилюється потреба постійно оновлювати свої знання, піклуватися про здобуття нового фаху або спеціалізації.
29. Відбувається постійна диференціація наук і з'являються щораз нові поля досліджень (їх вже понад 8 000). Спроби здійснити по-справжньому серйозну інтеграцію знань (наприклад, про людину) закінчилися повним провалом. Наприклад, створений у Росії для інтеграції даних близько 70 точних і гуманітарних наук Інститут Людини спромігся поєднати за 10 останніх років інформацію аж... чотирьох гуманітарних наук - філософії, історії, культурології і теології. Потрібно виробити якісь нові засоби інтегрування знань з різних наук.
30. Практично вся надійна інформація про людину є цілком новою. Досягнення молодих точних наук про людину й досі ігноруються всією сферою навчання і виховання, що значно гальмує пошуки шляхів подолання багатьох недоліків, насамперед у формуванні нового менталітету і засад поведінки. Створені нашою Вищою атестаційною комісією правила майже виключають захист дисертацій з тем, де перехрещуються дві чи більше наук. Це дуже знижує потяг науковців до дослідження багатьох перспективних інтегральних проблем. Існують труднощі з публікацією інформації інтегративного плану, яка охоплює кілька сфер знань. Наприклад, поки що перший автор лише двічі дістав змогу більш-менш детально пояснити корисність використання досягнень етології, генетики, теорії інформації, нейромолекулярної біології та інших наук про людину в педагогіці (Корсак К. Homo Sapiens: сущность и мотивы поведения)
31. Зміни стилю людського життя і засобів забезпечення як фундаментальних фізіологічних потреб, так і різноманітних індивідуальних прагнень свідчать, що відбувається тенденція до збільшення можливостей безпосереднього збудження септуму (septum - активі-затор системи задоволення) і всієї системи задоволення, активізація якої є головною природною основою отримання людиною позитивних емоцій і відчуттів. Спостерігається дедалі більше поширення наркотиків, шокуючих порновідеоматеріалів та ін. Легко передбачити, що перелік хімічних і фізичних засобів впливу на людський мозок збільшуватиметься, а разом з цим - небезпека ментальної деградації, збільшення відсотка збочень та ін. Дуже негативним явищем ми вважаємо недооцінку цих загроз, неувагу до них всього комплексу сучасних наук, концентрацію висвітлення таких проблем у засобах масової інформації в руках людей, які не володіють сучасною інформацією і на кожному кроці засвідчують загострення ефекту хоттабізації.
32. Згадані негативні явища і тенденції можна подолати лише спільною взаємодією всіх трьох сучасних частин повної системи соціумізації нових поколінь:
o формальної освіти (система визнаних закладів різних форм власності, основою якої були і будуть школи);
o неформального навчання (вся сукупність позашкільних закладів та інших засобів додаткового навчання і надання різноманітних послуг);
o інформальної освіти: Інтернет, радіо- і телебачення, засоби інших форм надання і поширення інформації разом з іншими видами подразнень тощо.
Діяльність цієї розгалуженої системи має бути не лише скоординованою, а й підпорядковуватися угодженим правилам незастосу-вання методів і непоширення інформації, яка могла б шкодити циві-лізаційному формуванню нових поколінь, гальмувати розвиток уяви і менталітету суто комерційною чи іншою "шумовою" інформацією, нав'язувати хибні стереотипи, виховувати споживачів та безвідповідальних егоїстів.
33. В умовах поглиблення глобалізації й зникнення міждержавних бар'єрів актуалізуються загрози всьому національному, що перебуває під тиском всепланетних стандартів чи норм найбільш впливових країн. Відтак, збільшується важливість пошуків шляхів збереження національної унікальності та ідентичності, знаходження рівноваги у змісті і цілях навчання і виховання дітей і молоді.
34. Очевидно, що наближається момент відмови від пристосованого до потреб індустріальної епохи і суто національного ринку праці змісту первинної освіти і професійної підготовки. Діти і молодь мають отримувати цілковито нове бачення світу і більш правильні знання про природничі та соціальні закони. У загальній методології потрібно припинити акцентування суто механістичних і лінійних підходів й далекої від реалій життя примітивізованої причинності. Прогрес у науках і суспільному житті, правильні уявлення про природні й соціальні процеси і явища можливі лише на основі нелінійних теорій і синергетичних підходів. У сфері екології і середньострокових прогнозів старі (класичні) знання і науки взагалі незастосовні, тому розвиток освіти та економічно доцільних наукових досліджень має спиратися на нові розділи математики і нанонауки.
36. Останніми роками дуже прискорився перехід дедалі більшої кількості розвинених країн від старих "алхімічних" технологій до набагато досконаліших, якіназивають "високими". Старі технології полягали у виділенні з руд природних речовин та їх подальшій трансформації за рахунок плавлення, додавання домішок, механічної та іншої обробки тощо. На кожній стадії використовується багато енергії, втрачаються корисні речовини і дуже пошкоджується природне середовище. "Високі" технології не мають зазначених недоліків і дають змогу нарощувати валовий національний продукт, водночас знижуючи споживання енергії і невідновних природних речовин.
Точкою росту сучасних знань про природу стали "нанонауки" - велика група точних наук, метою яких

 
 

Цікаве

Загрузка...