WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Проблема забруднення Світового океану - Реферат

Проблема забруднення Світового океану - Реферат

їх долю доводиться більш ніж 50% усіх СПАВ , що виробляють у світі. Присутність СПАВ у стічних водах промисловості пов`язаноіз використання їі у такмк пройесах , як флотаційне збагачення руд , поділ продуктів хімічних тенолологій , отримання полімерів , покращення умов буріння нафтових і газових свердловин , боротьба із корозією обладнання. У сілському господарстві СПАВ використовується у складі пестицидів.
Сполуки із канцентрогенними властивостями
Канцентрогенні речовини - це хімічно однорідні сполуки , що проявляють трансформуючу активність і властивість викликати канцерогенні , тератогенні(порушення процесів ембріонального розвитку) і мутагенні зміни в організмах. В залежності від умов дії вони можуть призводити до інгібування росту , прискорення старіння , порушення індивідуального розвитку організму і зміни генофондів організмів. До речовин . маючих канцерогенні властивості , відносяться хлоровані аліфатичні вуглеводні (ПАУ) . Максимальна кількість ПАУ у сучасних данних опадах Світокого окену ( більше 100 мкг/км масси сухої речовини) виявлено у тектонічно активних зонах , що підлягають глибокій термічній дії. Основні антропогенні джерела ПАУ у навколишньому середовищі - піроліз органічних речовин при спалюванні різноманітних матеріалів , дерева та палива.
Важкі метали
Важкі метали(ртуть , свинець , кадмій ,цинк , мідь , миш`як) відносяться до числа розпосюджених і досить токсичних забруднюючих речовин. Вони широко використовуються у різноманітному промисловому виробництві , тому , не дивлячись на очисні заходи , вміст важких металів у промислових стічних водах досить високий. Великі масси цих з`єднань поступають до океану через атмосферу. Для морських біоценозів найбільш небезпечні ртуть , кадмій і свинець. Ртуть переноситься в океан разом із материковим стоком і через атмосферу. При вивірюванні осадових і вулканічних порід щороку виділяється 3,5 тис тонн ртуті. До складу атмосферного пилу входить десь 121 тис тонн ртуті , при чому значна частина - антропогенного походження. Близько половини річного виробництва ртуті попадає в океан різноманітними шляхами. У районах , забруднених промисловими відходами , концентрація ртуті у розчині сильно підвищується. При цьому деякі бактерії переводять хлориди у високотоксичну метил-ртуть. Зараження морепродуктів неодноразово призводили до отруєння прибережного населення. До 1977 року нараховувалось 2800 жертв хворобо Міномата , причиною якої стали викиди підприємств по виготовленню хлорвінілу і ацетальгіду , на яких у якості каталізатора використовувалась хлориста ртуть. Недостатньо очищені стічні води підприємств поступали до очищенних стічних вод підприємств а потім - до затоки Мінамата.
Свинець - типовий розсіяний елемент , що міститься у всіх компонентах навколишнього середовища : у гірських породах , грунтах . водах , живих організмах. Зрештою , свинець активно розсіюється у навколишне середовище у процесі господарської діяльності людини .Це викидди із промисловими і побутовими стоками , із димом і пилом промислових підприємств , із вихлопними газами двигунів внутрішнього згорання. Міграційний потоксвинцю із континенту до океану іде не тільки річними стоками , а і через атмосферу. Із континентальним пилом океан отримує (20-30)*10? тонн свинцю на рік.
Викиди в море відходів з ціллю поховання
Багато країн , що мають вихід до моря , практикують морське похолвання різноманітних матеріалів і речовин , зокрема грунту що залишився після днопоглиблювальних робіт , бурового шлаку , промислових відходів , радіоактивних відходів. Обєм поховань склав десь 10 % від всієї масси забруднюючих речовин , що поступили до світового океану. Основою для дампінгу у морі слугує можливість морського середовища до переробки великої кількості органічних та неоргакічних речовин без значного пошкодження води. Але ця здібність ця не безкінечна. Тому дампінг розглядається , як вимушений захід , тимчасова данина суспільства недосконалості технології. У шлаках промислових підприємств існують різноманітні органічні речовини і з`єднання важких металів. Побутове сміття у середньому містить(на массу сухої речовини) 32-40% органічних речовин , 0,56% азоту , 0,44% фосфору , 0,155 % цинку , 0,085% свинцю , 0,001% ртуті , 0,001% кадмію. Під час проходу матаріалу через воду , частина забрудннюючих речовин перетворбється у розчин і переходять у донні відкладення. Одночасно підвищується мутність води . Наявність органічних речовин призводить до швидкої втрати кисню у воді і не рідко до його повного зникнення, накопиченню металів , появі сірководню. Присутність великоі кількості органічних речовин стврює у грунтах стйке відновлювалбне середовище , в якому утворюється особливий тип мулових вод , що містять сірководень , аміак , іони металів. Дії скинутих матеріалів у різній степені підлягають організми бентосу та ін. У випадку утворення поверхневих плівок , що містять нафтові вуглеводи І СПАВ , порушується газообмін на кордоні повіря-вода. Забруднюючі речовини , що поступають у розчин , можуть аккамулюватися у тканинах і органах гідробіантів і завдавати їм шкоду. Скидання матеріалів дампінгу на дно і довгочаснаа мутність води призводить до смерті від задухи малорухливих жителів бентосу. У риб , моллюсків і ракоподібних , що вижили скорочується швидкість росту за рахунок погіршення умов дихання і харчування. Нерідно змінюється і видовий склад данної спільноти. При організаціїї системного контролю за викидами відходів до моря вирішальне значення має визначення оайонів дампінгу , визначення динаміки забруднення морської води і донних відкладів. Для виявлення можливих об`ємів викидів у море необхідно проводити розрахунки всіх забруднюючих речовин у складі матеріального викиду.
Теплове забруднення
Теплове забруднення поверхні водойм і прибережних морських акваторій виникає внаслідок викиду нагрітих стічних вод електростанціями і деякими промисловими підприемствами. Викиди нагрітих вод у багатьох випадках зумовляє підвищення температури води на 6-8 ррадусів Цельсію. Площе плям нагрітих вод у прибережних районах може досягати 30 кв. км. . Більш стійка тампературна сетифікація перешкоджає водообміну між поверхневим і донним шарами. Розчинність кисню зменшується , а його споживання зростає , оскільки із ростом температури посилюється активність ааеробних бактерій , що розвладають органічні речовини.
Висновки ;
На основі узагальнення матеріалу можна зробити висновки , що еффекти антропогеннї дії на водне середовище проявляються на індивідуальному і популяційно-біоценотичному рінях , і тривала дія забруднюючих речовин призводить до спрощення екосистеми.
Використана література ;
1)Р . Керрінгтон - "Біологія моря"; Ленінград 1986 р.
2)Дитяча енциклопедія
3) В.В.Плотніков "На перехрестях екології" Москва "Мисль" 1989 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...