WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Проблема забруднення Світового океану - Реферат

Проблема забруднення Світового океану - Реферат


Реферат на тему :
Зміст :
1) Нафта та нафтопродукти.
2) Пестециди.
3) Синтетичні поверхнево-активні речовини.
4) З`єднання з кансерогенними властивостями.
5) Важкі металли.
6) Викиди відходів у море з ціллю поховання (дампінг).
7) Теплове забруднення.
Нафта і нафтопродукти
Нафта представляє собою в`язку маслянисту рідину , що має темно-коричневий колір , із слабкою флуорісценсією. Нафта складається переважно із насичених аліфватичних та гідроароматичних вуглеводнів. Основні компоненти нафти - вуглеводи( до 98%) - діляться на 4 класси :
1.Парафіни(алкени).(до 90% від загального складу) - стійкі речовини ,молекули яких виражені прямим та розбрунькованим ланцюгом атомів вуглецю. Легким парафінам властива максимальна летючість і розчинність у воді.
2.Циклопарафіни.(30-60% від загального складу) насичені циклічиі сполуки із 5-6 атомами вуглецю у кільці. Крім циклопентану і циклогексану у нафті зустрічаються біоциклічні і поліциклічні з`єднання цієї группи. Ці сполуки дуже стійкі і погано піддаються біорозкладу.
3.Ароматичні вуглеводи. (20-30 % від загального складу) - ненасичені циклічні з`єднання ряду бензолу , що містять у кільці на 6 атомів бензолу меньше , ніж циклопарафіни. У нафті наявні леткі з`єднання із молекулою у вигляді одинарного кільця (бензол , тоуол , ксенол) , також біоциклічні (нафталін) , напівциклічні (пірен).
4. Олефіни(алкени). - (до 10% від загального складу) - ненасичені нециклічні з`єднання із одним чи двома атомами водню у кожного атома вуглецю в молекулі , що має прямий чи розбрунькований ланцюг.
Нафта і нафтопродукти є найбільш поширеними забруднюючими речивинами у Світовому океані. До початку 80-их років до океану щороку надходило десь 16 млн. тонн нафти . що складало 0,23% світового видобутку. Найбілбші втрати нафти пов`язані із переміщенням її із місць видобутку. Аварійні ситуації , злив танкерами за борт промивочних та балластичних вод , - все це обумовлює постійну наявність полів забруднення на трассах морських шляхів. У період за 1962-79 роки у результаті аварій у морське середовище надійшло десь 2 млн. тонн нафти. За останні 50 років пробурено десь 2000 свардловин у Світовому океані , З них лше у Північному морі 100 і 350 свердловин промислово обладнані, Через незначні втрати щороку втрачається 0,1 млн. тонн нафти. Великі масси нафти поступають 3 моря по рікам , із побутовими і дощовими стоками.Об`єм забруднення із цього джерела складає 2,0 млн. тонн/рік.Із стокоми промисловості - щороку 0, 5 млн. тонн нафти . Попадаючі до морськго середовища , нафта спочатку розтікається у виді плівки , утворюючи шари різної потужності. По кольору плівки можна визначити її товщину :
Зовнішній вигляд Товща , мкм Кількість нафти , л. / кв. км
Ледве помітна 0,038 44
Срібний відблиск 0,76 88
Сліди забарвлення 0,152 176
Яскраво забарвлені розводи 0,303 352
Блідо зафарбовані 1,016 1170
Тамно зафарбовані 2,032 2310
Нафтова плівка змінює склад спектру іінтансивність пронивнення в воду світла. Пропускання світла тонкоми плівками сирої нафти складає 11-10%(280 нм) , 60-70% (400 нм) . Плівка товщиною 30-40 мкм повністю поглинає імфрачервоне випромінення . Змішуючись із водою , нафта цтворює емульсію двох типів : пряму "нафту у воді" і зворотню - "вода у нафті". Прямі емульсії , складені з крапельк нафти діаметром до 0,5 мкм . менш стійкі і характарні для нафт .що містять поверхнево активні речовини. При вилученні летючих фракцій ,нафта утворює в`язкі обернені емульсії , які можуть зберігатися на поверхні , переноситися течією , викидатися на берег і осідати на дно.
Пестециди
Пестециди складають группу штучно створених речовин , що використовуються для боротьби з шкідниками і хворобами рослин. Пестециди діляться на такі группи :
1. Инсектициди для боротьби з шкідливими комахами,
2. фунгіциди і бактерициди - для боротьби з бактеріальними хворобами рослин,
3. гербіциди проти бур`янів.
З`ясовано . що пестециди , зищуючи шкідників, наносять шкоду багатьом корисним речовинам і піривають здоров`я біогенеценозів. У сілському господарстві вже стоїть проблема переходу від хімічних (забруднюючих середовище) до біологічних(екологічно чистих) методів по боротьбі з шкідниками. У наш час більш ніж 5 млн. тонн пестецидів поступає на світовий ринок. Десь 1,5 млн. тонн цих речовин уже увійшло в склад наземних і морських екосистем золовим та водним шляхом. Промислове виробництво пестецидів супроводжується появою великої кількості побічних продуктів , що забруднюють сточні води. У водному середовищі частіше інших зустрічаються представники інсектидицидів . фунгецидів та гербіцидів. Синтезовані інсектидициди діляться на три основні группи : хлороорганічні , фосфороорганічні і карбонати.
Хлороорганічні інсектидициди отримують шляхом хлорування ароматичних і гетероциклічних рідких вуглеводнів. До них відносяться ДДТ і його похідні , в молекулах яких стійкість аліфатичних та ароматичних групп у взаємній присутності зростає , різноманітні хлоровані похідні хлородиєну(елдрин). Цим речовинам властивий період піврозпаду до декількох десятків років і велика стійкість до біодеградації. У водному сеоедовиші часто зустричаються поліхлорбіфеніли - похідні ДДТ без аліфатичної частини , що нараховують 210 гомологів та ізомерів. За останні 40 років використано більш ніж 1,5 млн. тонн поліхлорбіфенілів у виробництві пластмасс , фарбників . трансформаторів , конденсаторів. Поліхлорбіфеніли(ПХБ) попадають до навколишнього середовища у резчльтаті викидів промислових залишкових вод і спалювання твердих відходів на звалищах. Останнє джерело поставляє ПХБ до атмосфери , звідки вони з атмосферними опадами випадають ни усі райони земної кулі. Так , у пробках снігу , взятих у Антарктиді , вміст ПХБ склав 0,03 - 1,2 кг./л.
Синтетичні поверхнево-активні речовини
Детергенти(СПАВ) відносяться до обширної группи речовин . що знижують поверхневий натяг водо. Вони входять до складу синтетичних миючих засобів(СМС) , широко використовуваних у побуті і в промисловості. Разом із стічними водами СПАВ потрапляють до до материкових вод та до морського середовища. СМС містять поліфосфати натрію , у яких розчинені детергенти , а також ряд додаткових інгрідієнтів . токсичних для водних організмів: ароматизуючі речовини . відбілюючі речовини(персульфати , перборити), кальційована сода , карбоксиметилцелюлоза , силікати натрію. У залежності від природи та структури гідрофільної частини молекули СПАВ діляться на аніоноактивні , катіоноактивні , амфотарні танеіоногенні, отанні не утворюють іонів у воді . Найбільш розповсюдженими серед СПАВ є аніонні речовини. На

 
 

Цікаве

Загрузка...