WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Система органів управління в екологічній сфері - Реферат

Система органів управління в екологічній сфері - Реферат

координації діяльності постійно діючих функціональних та територіальних підсистем у межах єдиної державної системи.
Важливе значення у системі органів управління в екологічній сфері мають сили та засоби захисту, до яких входять професійні аварійно-рятувальні служби, спеціалізовані (воєнізовані) аварійно-рятувальні служби та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, єдина державна система та добровільні рятувальні формування, які залучаються для проведення відповідних робіт.
Аварійно-рятувальні служби згідно із Законом України від 14 грудня 1999 р. "Про аварійно-рятувальні служби" - це сукупність організаційно-об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих її наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Професійна аварійно-рятувальна служба уособлює особовий склад, який працює на постійній, а рятувальники - на професійній основі, яка передбачає їх спеціальну психічну та психологічну підготовку.
Спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба - професійна служба, яка заснована на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності.
Спеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна служба, яка має підготовлений і споряджений особовий склад для ліквідації окремих класів і підкласів надзвичайних ситуацій та відповідні аварійно-рятувальні засоби.
Аварійно-рятувальні служби громадських організацій - служби, які створені об'єднаннями та спілками об'єднань громадян для проведення аварійно-рятувальних заходів та робіт.
Особливим видом аварійно-рятувальних служб є Державна служба медицини катастроф, створена відповідно до постанови КМ України від 14 квітня 1997 р. № 343. До складу якої входять Український науково-практичний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, державні та територіальні медичні формування, лікувальні заклади та створені на їх базі спеціальні бригади постійної готовності. Основним її завданням є надання громадянам та рятувальникам в екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, катастрофи, аварії, масові отруєння, епідемії, епізоотії, радіаційне, бактеріологічне, хімічне забруднення тощо) безкоштовної медичної допомоги.
На сьогоднішній день чільне місце у системі займає Національна система сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, яка є складовою частиною Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та Ситуаційного центру при Президентові.
З метою об'єднання, поширення та використання міжнародного досвіду у сфері прогнозування та експертної оцінки рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій, запобігання їм на потенційно небезпечних підприємствах, а також сприяння виконанню Україною зобов'язань за міжнародними договорами і угодами в галузі техногенно-екологічної безпеки постановою КМ України від 17 жовтня 1996 р. № 1259 схвалено Концепцію створення і діяльності Європейського центру техногенної безпеки (TESEC).
Новаційною організаційно-правовою формою вирішення питань екологічної безпеки є структурно-функціональна діяльність Регіонального екологічного центру "РЕЦ-Київ", утвореного відповідно до постанови КМ України від 24 квітня 2000 р. № 689 на виконання Угоди між Україною та США, укладеної у м. Вашингтоні 8 грудня 1999 р. Діяльність РЕЦ спрямована на підтримку ініціатив, проведення досліджень, організації відкритих слухань та обговорень актуальних екологічних проблем і екологічної політики, сприяння участі громадськості у процесі підготовки рішень з питань екологічної безпеки, освіти, розвитку потенціалу зацікавлених юридичних і фізичних осіб.
Висновок
Викладене дозволяє констатувати, що на сьогодні в Україні створені юридичні засади різноманітних організаційно-правових форм попередження настання екологічної небезпеки внаслідок дії стихійних сил природи або техногенного негативного екологічного впливу, які здатні створювати надзвичайні екологічні ситуації. Їх сукупність створює Систему запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації. Проте, як системне утворення вона потребує суттєвого нормативно-правового вдосконалення без розпорошення діяльності організаційних структур на виконання ними вимог забезпечення екологічної безпеки незалежно від джерела походження небезпеки та створення надзвичайних ситуацій.
Нажаль, на сьогодні не вдається за допомогою наявних організаційно-правових форм унеможливити настання надзвичайних екологічних ситуацій внаслідок природних стихій. Певною мірою це зумовлено тим, що зазначена сфера ще не забезпечена достатньо науково, технічно, технологічно, фінансово. Дається взнаки й та обставина, що правова організація системи органів в екологічній сфері перебуває на стадії свого становлення й формування, вироблення стратегії і тактики, запровадження новаційних форм та методів діяльності.
Використана література:
1.Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим: Зб.нормат.актів.- К.:Юрінком Інтер, 1999.
2.Декларація про державний суверенітет від16 липня 1990 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №31. - Ст. 429.
3.Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. Схвалена постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. // Відомості ВерховноїРади України. - 1997. - № 10. - Ст. 85.
4."Про охорону навколишнього природного середовища" Закон України від 25 червня 1991 р. (із наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 546.
5."Про Раду національної безпеки і оборони України" Закон України від 5 березня 1998 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 35. - Ст. 237.
6."Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" положення , затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 174 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 7. - Ст. 80.
7.Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.
8.Положення "Про Міністерство екології та природних ресурсів України", затверджене Указом Президента України від 29 травня 2000 р. № 724 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 22. - С. 31.
9."Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру" Закон України від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 337.
10."Про аварійно-рятувальні служби" Закон України від 14 грудня 1999 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 4. - Ст. 25.
11."Про екологічну експертизу" Закон України від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 8. - Ст. 54.
12."Про охорону атмосферного повітря" Закон України від 16 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст. 678.
13."Про природно-заповідний фонд України" Закон України від 16 липня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. __ 1992. - № 34. - Ст. 502.
14."Про тваринний світ" Закон України від 3 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №18. - Ст. 181.
15.Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах. - К.,1996.
16.Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. АпрН В.І.Андрейцева. - К.: Істина, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...