WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Особливості лісівничих проектів та їх аналізу їх впливів на довкілля - Реферат

Особливості лісівничих проектів та їх аналізу їх впливів на довкілля - Реферат

Розглядаються питання справедливості та перерозподілу вигід
від державних інвестицій (бідніші прошарки суспільства повинні отриму
вати більше), інтереси статі, різних культурних і регіональних груп.
3.Який бюджет проекту і фінансова стійкість вкладень? Чи залишається
проект
4} рамках бюджетних обмежень, чи потрібні додаткові кошти на
покриття операційних витрат, якими є грошові потоки, як вони розподіляються у часі, які періоди є критичними, чи проекту властива сезонність.
4.Як впливає проект на баланс іноземного обміну регіону чи країни? Такі
питання важливі для країн з великим чистим відпливом капіталу, вони
можуть впливати на рішення щодо витрат обміну у проекті, на субсидії
й тарифи.
5.Чи передбачає проект економічно ефективне використання^ обмежених
ресурсів.Чи вигоди проекту перевищать витрат якщо ті, оцінені та дисконтовані?
прибутковість проекту, усунувши певні відносно самостійні збиткові
компоненти? .Чи існують дешевші засоби досягнення цілей проекту?
Аналіз економічно ефективності може бути виконаний з позицій держави, регіону,
чи певної території, тому початкові дані, а отже" й результати будуть різними. Іноді ОПР не усвідомлюють усіх можливих впливів проекту й упускають потребу виконання аналізу з позицій усіх його потенційних учасників. Тому на стадії ідентифікації проекту особливо корисна співпраця усіх груп, торкається проект. Адже економічно ефективний з точки зору держави оскільки його фінансова ефективність невисока. У такому випадку уряд повинен проаналізувати можливість надання державних субсидій проекту, якщо він приносить помітний приріст у надлишок споживачів і, таким чином, значно покращує добробут суспільства. Якщо ж фінансове привабливий проект передбачає економічно
неефективне використання ресурсів, то урядові агенції повинні продумати шляхи
інтерналізації негативних зовнішніх ефектів проекту, щоб запобігти погіршенню
добробуту суспільства.
Питання фінансового та економічнопотрібно розглядати з урахуванням етапів формування процесу, як це вже було показано у таблиці
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЛІСІВНИЧИХ ПРОЕКТІВ
Для вироблення загального підходу до процесу аналізу впливів лп необхідно розглянути загальні принципи та обмеження, які накладаються на цей процес.
Головним принципом аналізу ЛП є принцип "із та без проекту", оскільки саме він дозвеяяє адекватно і повно виявити та~оцїнити усі витрати і вигоди ЛП. Виконувати
аналіз Ж потрібно з дотриманням принципу взаємозалежності та відокремленості компонент проекту, який теж є обов'язковим у формуванні загального підходу до виконання аналізу. На особливостях застосування цих принципів до аналізу ЛП ми зупинимося пізніше. Процес аналізу має бути реалістичним у своїх підходах, тобто потрібно враховувати практичні обмеження, в рамках яких виконується аналіз. Урахування цих обмежень допоможе аналітику спланувати й організувати сам процес аналізу. Типові обмеження, що накладаються на процес аналізу, показані на рис. .
ОСНОВНІ КРОКИ АНАЛІЗУ
Для отримання відповіді на питання фінансової та економічної ефективності, незалежно від стадії формування проекту, виконуються такі завдання (рис. 4.1):
1. Ідентифікація та кількісна оцінка входів і виходів. Першим кроком
аналізу є встановлення фізичних входів та виходів проекту, тобто його
витрат і вигід, прямих і непрямих, а також особливих впливів ЛП. Це
потрібно зробити для кожної окремої компоненти проекту, яка буде
виділена у процесі аналізу. Результати аналізу представляються у вигляді
таблиці фізичних потоків входів і виходів проекту в розрізі виділених
компонентів
2. Визначення вартості входів і виходів. На цьому кроці виконується
розрахунок майбутніх ринкових цін на входи і виходи ЛП, визначається
їх адекватність економічній, вартості ресурсів, у разі потреби, якщо це
можливо, визначаються економічні вартості найбільш важливих входів
та виходів проекту, формується таблиця вартості одиниць входів і
виходів. Якщо економічні вартості можливо, тоді краще
озглянути ефекти проекту у кількісному виразі, даючи чіткі пояснення
звіті. Аналітик не повинен розробляти некоректні міри вартості, які
призведуть лише до непорозуміння і введуть в оману ОПР.
3. Виконання аналізі. На цьому кроці розраховують грошові та вартісні
потоки проекту, порівнюють його витрати і вигоди у розрізі компонент
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВІВ ЛІСІВНИЧИХ ПРОЕКТІВ
Поняття і роль економічної оцінки впливів лісівничих, проектів.
Економічна оцінка впливів-, зіткнень (Есопотгс ітрад^аззеззтепі) - один із засобів надання інформації для прийняття рішень щодо лісівничих проектів.
Роль економічної оцінки впливів. За своєю суттю оцінка - це систематичний аналіз. Економічна оцінка впливів досліджує соціальні, економічні та фінансові впливи діяльності чи ряду змін на певну ситуацію.
Оцінка імовірних економічних впливів, зіткнень потенційних або
запропонованих проектів називається попередньою оцінкою впливів. Вона виконується на стадії визначення і підготування проекту. Оцінка, зроблена після ( "впровадження проекту, оглядаючись на події, які вже відбулися, називається послідуючою оцінкою. Методика проведення обох оцінок подібна. Різниця полягає у тому, з якою ціллю виконується оцінка, з якою інформацією виконується робота/, як отримується Як правило, попередня оцінка впливів проводиться на стадії визначення і підготування проекту. Вона використовує прогнози подій умов- виконується для того, щоб надати ОПР/ІнформацІю, достатню гщоб зробити кількісну. Вона,базується на непевних кошторисах і долає проблему відсутності інформації, яку можна було ".застосувати в аналізованій ситуації. Оскільки вона має справу із прогнозами на майбутнє, то ключова роль у цьому виді оцінки належить стратегії поводження із непевністю.
Послідуюча оцінка впливів виконується після завершення проекту в цілому або його окремий стадій. Метою її виконання є забезпечення ОПР інформацією ,"яка необхідна для вирішення питань про ефективність завершення проекту, покращання впровадження аналізованого проекту, покрашення попередньої оцінки майбутніх проектів. Оскільки хюєлідуючйи аналіз має справу з подіями і процесами, які вже відбулися, то для складання кошторисів аналітик використовуєзаписи минулих подіи і матеріали спеціальних досліджень, якщо це дозволяють зробити кошти, час, результати експертиз. На жаль, записи минулих подій можуть не зберегтися як правило, є фрагментарними, неспівставимими,
Економічна оцінка впливів не є механістичною вправою з бухгалтерського обліку. Це намагання оцінити різними способами дійсну вартість проекту для суспільства та окремих груп індивідуумів. Метою її є надання підґрунтя '(передісторії) для прийняття більш інформованих рішень щодо використання обмежених ресурсів. Моніторинг і вартісна оцінка важливі на стадії впровадження проекту. Вони мають справу з подіями, які відбуваються на даний момент, а тому отримана інформація використовується для керування проектом у відповідь на зміни обставин та їх, покращені розуміння. Моніторинг і вартісна оцінка також надають інформацію в напрямку'закінчення проекту, що є необхідн відбувається у прибутковий спосіб через поступові зміни .
Список використаної літератури :
1.Л.Д Загвойська, Т.Є. Масенко , М.М. Якуба , "Економічний аналіз інвестиційних проектів " Львів 2004.
2. Аналіз вигід і витрат . Практичний посібник Ред. Кілієвича О. - Київ :
Основи , 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...