WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Особливості лісівничих проектів та їх аналізу їх впливів на довкілля - Реферат

Особливості лісівничих проектів та їх аналізу їх впливів на довкілля - Реферат


Реферат з екології
на тему :
"Особливості лісівничих проектів та їх аналізу їх впливів на довкілля "
Вступ
Лісове господарство і лісопромислова діяльність мають важливе значення для економіки України. Гостра необхідність вироблення виваженої політики використання і відновлення лісових ресурсів сьогодні вже стала очевидною. Повені останніх років ^Європі та Україні, зокрема на Закарпатті, загибель людей, чималі збитки, принаймні частини з яких можна було б уникнути,. - все це яскраве тому свідчення. Дієвими інструментами втілення вироблених рішень у цій галузі є лісівничі проекти. Незалежно від цілей, вони вимагають використання обмежених ресурсів - праці, капіталу, самих екологічних систем, їх впливи на довкілля і соціум різноманітні, важливі, але, як правило, не враховані ринковими трансакціями, часові горизонти проектів досить великі. Все це робить економічний аналіз впливів ЛП одним із найскладніших випадків аналізу проектів з урахуванням їх впливів на довкілля, тому й виникла потреба у методиці, яка б дозволяла повно та адекватно проаналізувати широкий спектр вигід і витрат цих проектів. Розглянемо таку методику, розроблену РАО і представлену у документах
ЛІСІВНИЧІ ПРОЕКТИ
ЛІСІВНИЧІ ПРОЕКТИ, ЇХ ЦІЛІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ
Лісівничі проекти об'єднує те, що дерево водночас є предметом і продуктом праці людини. Цілі такого типу проектів різноманітні - від лісопоновлення , задоволення рекреаційних потреб, створення національних парків - до лісозаготівлі з метою
задоволення потреб власної країни чи експорту, закладення плантацій цінних і швидкоростучих порід із подальшим використанням отриманої деревини підприємствами деревообробної і целюлозно-паперової промисловості. З-поміж інших проектів ЛП вирізняють такі риси:
o величезне різноманіття біологічних процесів, на які впливають ЛП;
o велика кількість виходів та непрямих ефектів, пов'язаних із виник
ненням екстерналій. Крім того, питання використання різноманітних
супутніх продуктів часто спричиняються до виникнення конфліктних
ситуацій, вимагають співпраці, координування та взаємних поступок;
o сильна залежність від екзогенних біологічних чинників, що зумовлює
суттєву невизначеність ЛП;
o висока інерційність ЛП - наслідки оптимальних чи далеких від
оптимальних рішень відчутні впродовж тривалого періоду;
o горизонт ЛП, як правило, вимірюється десятками років, це довгострокові
проекти, а звідси випливає необхідність особливо ретельного й вива
женого їх планування і моніторингу;
o різноманітність масштабів проектів - від закладення промислової план
тації до інтегрованого проекту, котрий залучає підприємства лісового
господарства, лісозаготівельної, деревообробної та целюлозно-паперової
промисловості, транспорт і ринкові структури.
Приватні підприємці та корпорації розпочинають ЛП з метою отримання прибутку або розширення можливостей для його отримання, чи зменшення небезпеки, що очікувані прибутки не будуть отримані. Державний сектор зацікавлений у розгортанні або підтримці Ж, розпочатих у приватному секторі, з ряду причин, пов язаних Із такими цілями суспільства, як:
o підвищення економічної ефективності, зростання вигід від використання
обмежених національних (ресурсів;
o покращання добробуту бідніших прошарків населення;
o посилення економічної, соціальної та політичної стабільності;
o покращання довкілля та землекористування;
отримання державою більших прибутків, які можуть бути використані
на різні соціальні потреби.
Для ЛП, які розпочинаються державою, характерне поєднання всіх чи деяких з цих цілей. Для аналізу ЛП важливо з'ясувати чи дійсно виходи, передбачені проектом, аринесуть суспільству найкраще використання обмежених ресурсів. Відповідь на це запитання дає економічний аналіз - один із найкращих засобів надання такої інформації для прийняття рішень. За своєю суттю це систематизований аналіз ЛП, який з'ясовує фінансові, економічні та соціальні впливи проектів чи політичних заходів на певну ситуацію.
- Лісівництво і лісопромислова діяльність важливі для різних країн. Незалежно від цілей - лісовідновлення, рекреації, вирубування для задоволення потреб власної країни чи для експорту - вони вимагають використання обмежених ресурсів - праці, капіталу, а отже повинні бути розроблені засоби вибору кращої з альтернатив.
Традиційний підхід включає встановлення певного критерію вибору, відтак оцінення вартісне чи кількісне ) кожного запропонованого альтернативного використання ресурсів з точки зору цього критерію. Головна частина концепцій розроблена з позицій "планування проекту, оцінення та аналізу", де під терміном проект розуміється певне використання ресурсів, яке повинно бути оцінене. Проект охоплює входи (витрати), виходи (доходи) і заходи або діяльність, які перетворюють входи у виходи. Процес планування проекту охоплює виявлення альтернатив шляхів досягнення цілі, звуження кола альтернатив до однієї, що видається найкращою для досягнення цілі, детальне планування відібраної альтернативи та послідуюча її оцінка) з точки зору прийнятого критерію, яка встановлює вплив альтернативи на суспільство через призму цього критерію. (1979)
- Проекти (1992)- це головний засіб підтримки і формування розвитку, який використовується урядовими та неурядовими організаціями. Успішний розвиток залежить від прийнятого рівня визначення, планування, впровадження та управління проектами.
Проект встановлює набір входів, які через діяльність перетворюються у набір виходів. Проекти впливають на людей як через зміни у виходах, так і через діяльність, яка виробляє ці виходи. Усі ці різноманітні впливи є предметом економічної оцінки. Процес формування проекту складається з різноманітних стадій (фаз), як показано на рис. 1. Оцінка економічних наслідків виконується на різних стадіях процесу формування проекту для надання ОПР інформації щодо фінансових та економічних наслідків розгортання процесу (1992).
-- Особливості лісівничих проектів (ЛП) (1979). ЛП різні за природою, ролем діяльності і розмірами. Це може змінюватися від проекту створення невеликої плантації для палива до інтегрованого проекту, який залучає лісозаготівельну, деревообробну промисловість, транспорт, маркетинг; відвиробничого) проекту_до проекту створення національного парку чи охорони вододілу Відмінності між лісівничими проектами та іншими типами -проектів в більшості питанням рівня ніж унікальності . Однак їм притаманні / деякі особливості: а) тривалий виробничий період або період між початковими інвестиціями і вихідними результатами (проекти лісонасаджень); дерево є предметом і продуктом праці;
с) згідно а) і Ь) для ЛП характерно одностороння, гнучкість виробництва. Дерево можна не врожаювати (), але якщо вже o врожай зібраний, то зруйновано і виробничі умови ??? і на їх відновлення потрібно багаточасу. Отож існує
ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ЛІСІВНИЧИХ ПРОЕКТІВ
Згідно рекомендацій ГАО. виділяють п ять груп типових запитань,
1. Чи проект фінансова прийнятний для інвесторів? Чи мають інвестори достатньо фінансових мотивів, щоб розпочати проект; які потоки видатків
і вигід фермерів, землевласників та інших груп, що підтримують проект; чи проект достатньо фінансове привабливий, чи потрібна йому підтримка з боку держави?
2.Як розподіляються витрати і вигоди між зацікавленими групами? Хто
платить і хто скористається вигодами проекту? Які соціальні наслідки
проекту?

 
 

Цікаве

Загрузка...