WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічна свідомість як фактор розвитку українського суспільства - Дипломна робота

Екологічна свідомість як фактор розвитку українського суспільства - Дипломна робота

перед своїм керівником і, коли це необхідно, мати повноваження приймати на себе відповідальність від імені своїх відомств. Кожен член групи незалежно від його положення в ієрархії свого департаменту повинен розглядатися як рівний. Початково група може бути під керівництвом будь-якого чиновника з департаменту, який організував цю групу, хоча згодом керувати може другий член групи.
Таким чином ми розглянули декілька можливих варіантів організації екологічних підрозділів в місцевих органах державної виконавчої влади та самоврядування в Україні, структури яких можуть буди запропоновані для практичного використання.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
У першій частині роботи ми здійснили теоретичний аналіз уявлень побутової свідомості про відношення "людина-природа". Вважалось, що побутові екологічні уявлення є складною системною освітою, основу якого складає антропоцентризм, який поєднується з вжитком у безпосередній взаємодії з навколишнім середовищем.
Проведений аналіз дозволив сформулювати такі висновки:
1. Моральний смисл дій, які відображають відношення суб'єкта до природного оточення, не визначає актуального змісту побутових екологічних уявлень.
2. Екологічний зміст вчинків, які були зроблені по відношенню до природного оточення, показано у побутовій свідомості в неактуалізованому вигляді. Актуальними при щоденній оцінці таких вчинків виявляються практичну суть, яка задається соціальними аспектами людської життєдіяльності.
3. Екологічні побутові уявлення є системною багаторівневою освітою, яка функціонує на різних рівнях рефлексії.
4. Традиційно основу навчання складав антропоцентризм, який приводив до формування (закріплення) уявлень про людину - господаря природи. В останні часи намітилась деяка тенденція до відмови від категоричних тверджень про пануючу роль людини і до визнання небезпеки, яка породжується прагненням людини домінувати над природою. Але екологічна ситуація досі оцінюється з позицій антропоцентризму. Наголос робиться на тих наслідках людської діяльності, які завдають шкоди насамперед людським інтересам, і лише тоді, коли ці наслідки набувають характеру незворотності.
Отримані результати аналізу можуть бути застосовані при вирішенні проблем екологічної пропаганди. Виявлена базисна категоріальна структура може служити в якості теоретичної моделі побутової екологічної свідомості при розробці конкретних методів та прийомів екологічної інформації та пропаганди.
У другій частині роботи ми розкрили роль громадськості у здійсненні природоохоронної діяльності. Залучення громадськості є вирішальним чинником у створенні та впровадженні доцільного і ефективного режиму охорони довкілля. Також розкрито суть стосунків громадськості промисловості та держави в галузі охорони природи. Показано спільні інтереси сторін і взаємовигідну співпрацю.
Показано місце і роль науки про довкілля у системі сучасного світогляду. Екологія повинна визначати сучасні технології.
Створена теоретична основа організації екологічних (природоохоронних) структур в місцевих органах влади, та їх ефективного функціонування.
Результати теоретичного дослідження підводять також до висновку, що стабільність розвитку суспільства і людства у цілому на Землі і його подальше існування повністю залежить від самих людей, чи зможе людина усвідомити себе не "царем" природи, а складовою її частиною. Чи зможе людина змінити своє ставлення до довкілля - не взяти скільки необхідно і зашкодити щонайменше, а взяти стільки, щоб не зашкодити взагалі? Тільки абсолютна гармонія з довкіллям визначає шлях до виживання людства на планеті Земля.
З практичної точку зору результати теоретичних досліджень роботи можуть бути використані як основа для розробки навчального модуля при підготовці державних службовців в Українській Академії державного управління при Президентові України. Це суттєво вплине на розуміння і підхід до вирішення екологічних проблем з боку органів державної виконавчої влади й органів самоврядування, а значить створить передумови для стабільного майбутнього розвитку українського суспільства і людства в цілому.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. - К.: Юрінком, 1996.-79с.
2. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№12.-Ст.10.
3. Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" //Відомості Верховної Ради України.-1991.-№33-Ст.443.
4. Закон України "Про екологічну експертизу" //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№8.-Ст.54.
5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" //Голос України.1994.-8квітня.
6. Закон України "Про звернення громадян" //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№47.-Ст.256.
7. Закон України "Про інформацію" //Відомості Верховної Ради України.-1992.-№48.-Ст.650.
8. Закон України "Про об'єднання громадян" //Відомості Верховної Ради України.-1992.-№34.-Ст.504.
9. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" //Відомості Верховної Ради України.-1992.-№50.-Ст.678.
10. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" //Відомості Верховної України. - 1991. - № 41. - Ст.546.
11. Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" //Відомості Верховної ради України.-1995.-№27.
12. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" //Відомості Верховної Ради України.-1992.-№34.-Ст.502.
13. Закон України "Про тваринний світ" //Відомості Верховної Ради України.-1993.-№18.-Ст.191.
14. Земельний кодекс України //Відомості Верховної Ради України.-1992.-№25.Ст.354.
15. Водний кодекс України //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№24.-Ст.189.
16. Кодекс України про надра //Відомості Верховної Ради України.-1994.-№36.-Ст.340.
17. Лісовий кодекс України //Відомості Верховної Ради України.-1994.-№17.-Ст.99.
18. Основи законодавства України "Про охорону здоров'я" //Відомості Верховної Ради України.-1993.-№4.-Ст.19.
19. Абраменкова В.В. Образ ядерной энергетики в детской картине мира //Вопросы психологии, 1990,№5.-С.48-56.
20. Агацци Э. Человек как предмет философии //Вопросы философии. 1989, №2.-С.24-34.
21. Аллен Р. Как спасти Землю.-М.:Мысль,1983.-172с.
22. Античная басня.- М.: Художественная литература,1991.-510с.
23. Арутюнов С.А. Культурологические исследования и глобальная экология //Вестник Академии наук СССР, 1979,- №12-с.86-108.
24. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.- М.: Мысль,1988.- 393с.
25. Василенко Л.И. Отношение к природе: "традиция управления" и "традиция сотрудничества" //Вопросы философии,1987,№ 7.-С.145-154.
26. Василенко Л.И. Поиски оснований и источников экологической этики //Вопросы философии,1986,№2.-С.145-152.
27. Вебер Э.А. Структура ценностного отношения к природе //Проблемы природоохранного образования и воспитания.-М.: Наука,1982.-С.26-34.
28. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.- М.: Наука, 1982.-С.26-34.
29. Викторов В.И. Исследование устойчивости канонической факторной структуры

 
 

Цікаве

Загрузка...