WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

-Протиправність, Причинний зв'язок між - заподіяною шкодою і протиправністю, Наявність вини заподіячів шкоди, Підвищений екологічний ризик та небезпечна діяльність
31. Види екологічних прав громадян
Види екологічних прав громадян України
1. Екологічні права громадян, що реалізуються переважне на галузевому рівні (галузеві)
- Права громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище
- Право на одержання повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища і його вплив на здоров'я людей
- Право на участь в проведенні громадської екологічної експертизи
- Право на участь в розробці і здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання при-родних ресурсів
- Право на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів
2. Екологічні права громадян, що реалізуються на міжгалузевому рівні (міжгалузеві)
- Право на участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних та господарських органів, установ та організацій з цих питань
- Право на одержання екологічної освіти
- Право на об'єднання в громадські природоохоронні формування
- Право на подання до суду позовів на державні органи, підприємства, установи, організації і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище
32. земля як об"єкт правової охорони
Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на
землю і господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю.
Відповідно до цільового призначення всі землі України поділяються на:
1) землі сільськогосподарського призначення;
2) землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів);
3) землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;
4) землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
5) землі лісового фонду;
6) землі водного фонду;
7) землі запасу.
Власність на землю в Україні має такі форми: державну, колективну, приватну. Усі форми власності є рівноправними.
Охорона земель включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необгрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості грунтів,
продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Охорона земель здійснюється на основі комплексного підходу до угідь як до складних природних утворень (екосистем) з урахуванням цілей і характеру їх використання, зональних і регіональних особливостей. Система раціонального використання земель повинна мати
природоохоронний, ресурсозберігаючий, відтворювальний характер і передбачати збереження грунтів, обмеження негативного впливу на них, а також на рослинний і тваринний світ, геологічні породи, водні джерела та інші компоненти навколишнього середовища.
Стаття 84. Зміст і порядок охорони земель Власники землі і землекористувачі, в тому числі орендарі,
здійснюють: раціональну організацію території; збереження і підвищення родючості грунтів, а також поліпшення
інших корисних властивостей землі; захист земель від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, висушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами та від інших процесів руйнування; захист від заростання сільськогосподарських угідь чагарниками і дрібноліссям, інших процесів погіршення культур технічного стану
земель; рекультивацію порушених земель, заходи щодо підвищення їх родючості та поліпшення інших корисних властивостей землі; знімання, використання і збереження родючого шару грунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель; тимчасову консервацію деградованих сільськогосподарських угідь, якщо іншими способами неможливо відновити родючість грунтів. Державні органи здійснюють необхідні заходи у рамках
міжнародних, державних і регіональних програм щодо охорони земель.
33. кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства про надра
кримінальна відповідальність за екологічний злочин - стан розвитку суспільних відносин, в якому реалізуються засоби кримінально-правового покарання осіб, винних у здійсненні екологічного правопорушення з високим рівнем екологічного ризику і екологічної небезпеки для нпс, природних ресурсів, життя і здоров"я людей.
34. Обов"язки громадян в галузі екології
1. Загальні обов'язки громадян передбачені Законом України про охорону навколишнього природного середовищі
- Берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства
- Здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, екологічних нормативів та лімітів природовикористання
- Не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єкті
- Вносити плату за спеціальне приро-довикористання
- Сплачувати штрафи за екологічні правопорушення
2. Спеціальні обов'язки громадян передбачені системою екологічного законодавства і та випливають із умов права власності наприродні ресурси, природокористування і реалізації громадянами екологічно небезпечної діяльності
а. Обов'язки майнові
- Своєчасно вносити плату за забруднення навколишнього природного середовища та понадлімітне використання природних ресурсів
- Ефективно використовувати природні ресурси, здійснювати комплекс заходів щодо їх відновлення
- Проводити заходи щодо попередження негативного впливу діяльності на стан навколишнього середовища (забруднення, засмічення, виснаження)
- Запроваджувати новітні технології, устаткування та методи діяльності спроможної негативно впливати на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей
Б. Обов'язки немайнові
- Одержувати дозволи на здійснення діяльності, спроможної негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей
- Передавати екологічно небезпечні об'єкти на екологічну експертизу
- Дотримуватись висновків державної екологічної експертизи
- Надавати органам екологічного контролю відомості про характер екологічно-небезпечної діяльності
35. організційно-правові заходи охорони земель (см. 32)
37 Гарантії реалізації екологічних прав громадян
Гарантії реалізації

 
 

Цікаве

Загрузка...