WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

Декрети Кабміну
3. Підзаконні акти - постанови ВРУ, НПА Президента України (укази, розпорядження)
4. Урядові нормативні акти
5. Галузеві НПА в галузі екології (інструкції, такси, методики, правила) - Мінекобезпеки,Мінлісового господарства..
6. Локальні НПА (рішення місцевих референдумів, акти органів місцевого самоврядування…)
20. Відповідальність як засіб реалізації екологічного права
Юридична відповідальність в галузі екології - особливий стан суспільних екологічних правовідносин, при якому правовими засобами забезпечується виконання відповідальними особами спеціальних обов'язкових вимог зако-нодавства в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки чи застосування до винних осіб заходів державно-правового примусу
Правові форми юридичної відповідальності в галузі еклогії - позитивна, негативна (дія і бездіяльність)
Форми реалізації - добровільна і примусова
21. Стандартизація і нормування у галузі охорони атмосферного повітря : поняття і види
Екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення, шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів та забезпечення екологічної безпеки.
Стаття 5. Державні стандарти у галузі охорони атмосферного повітря є обов'язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режим використання та охорони атмосферного повітря, методи контролю за
станом атмосферного повітря, вимоги щодо запобігання шкідливому впливу на атмосферне повітря, встановлюють інші вимоги щодо охорони і використання атмосферного повітря.
Стандарти у галузі охорони атмосферного повітря розробляютьсяь і вводяться в дію Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством охорони здоров'я України у порядку, що визначається законодавством України.
У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються: нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарними джерелами; граничні нормативи утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів; нормативи використання атмосферного повітря як сировини
основного виробничого призначення…
Для оцінки стану атмосферного повітря встановлюються єдині для території України нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря…
22. Система учбового курсу "Екологічне право"
Система екологічного права (учбового курсу) - цілісна послідовна і взаємообумовлена сукупність теоретичних поглядів, ідей і положень про екологічне право, законодавство, його внутрішню структуру і зміст
І. Загальна частина - Науково-методологічні засади екологічного права,Предмет, принципи і система екологічного права
Екологічні правовідносини, Об'єкти екологічного права, Джерела еколо-гічного права, Екологічні права і обов'язки громадян, Право власності на природні ресурси
ІІ. Особлива частина - природноресурсове право(правове регулювання використання, відтворення і охорони природних ресурсів), природоохоронне право, право екологічної безпеки.
23. Види юридичної відповідальності за екологічні правоппорушення
Екологічне правопорушення за ступенем екологічної небезпеки і заходами державного примусу - еколого-правовий проступок, еколого-майновий-делікт, еколого-адміністративне правовпорушення, екологічний злочин
Відповідальність - майнова, еколого-правова, адміністративна, дисциплінарна, кримінальна.
Еколого - правова відповідальність - перевищення лімітів використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів, екологічних стандартів, вимог екобезпеки
Санкції - обмеження діяльності, її зупинення, або припинення
Дисциплінарна відповідальність - дисциплінарні проступки в галузі екології (в галузі використання природних ресурсів, охорони нпс, в галузі забезпечення екологічної безпеки)
Умови настання дисціплінарної відповідальності - протиправність, вина, професійна правосуб"єктність в галузі екології, (не)виконання екологічних вимог, які складають коло службових професійних обов"язків
Види дисц. Стягнень - догана, звільнення з посади.
24. Види і порядок водокористування (см. 9).
25. Об"єкти екологічного права
Об'єкти екологічного права -сукупність природних, природно-соціальних умов і процесів природних ресурсів, ландшафтів, природних і природно-антропогенних комплексів, екосистем та життя і здоров'я громадян, що підлягають охороні за допомогою норм екологічного законодавства
- Диференційні - земля надра води, ліси (рослинний світ), тваринний світ,атмосферне повітря
- Інтеграційні - Навколишнє природне середовище, Життя і здоров'я громадян від небезпечної екологічної обстановки
- Комплексні - 1.Природні комплекси і ландшафти - об'єкти і території природно-заповідного фонду
2.Природно-соціальні умови і процеси - курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні зони
3. Екосистеми - виключна (морська) економічна зона, континентальний шельф
4.Природно-антропогенні комплекси (зони) - території, що зазнали екологічної катастрофи
26. Законодавчі засади раціонального природокористування
27. Адміністративно-правова відповідальність за порушення законодавства про надра
Адміністративно-правова відповідальність - різновид суспільних відносин, у яких застосовуються заходи адмін. Впливу за винні і протиправні діяння, що порушують встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони нпс, забезпечення екобезпеки та екологічні права громадян.
28. Поняття екологічних прав громадян
Поняття екологічних прав громадян - сукупність юридичних можливостей і засобів, які спрямовані на задоволення потреб громадян в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпеченняекологічної безпеки
Еколого-поавові норми - Уповноважуючі норми, Дозволяючі норми, Регулятивні норми
Еколого-правові відносини за участю громадян - По використанню природних ресурсів, По охороні нав колишнього природного середовища, По забезпеченню екологічної безпеки, а також Упереджувальні норми і засоби, Стимулюючі норми і засоби , Норми заборони, Забезпечувані норми гарантії екологічних
прав громадян
29. зміцненння законності в галузі природокористування
30. цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про надра
Майнова відповідальність за екологічні правопорушення (делікти) - різновид юридичної відповідальності, яка передбачає виконання обов'язку фізичних чи юридичних осіб щодо компенсації шкоди, заподіяної власникам чи користувачам природних ресурсів порушенням екологічного законодавства або порушенням екологічних та інших прав громадян
Підстави майнової відповідальності - Наявність реальної шкоди (Майнової чи Моральної)
Умови майнової відповідальності

 
 

Цікаве

Загрузка...