WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

середовищеохоронних відносин, Антропоохо- ронних відносин.
Трансформація соціальних регуляторів - звичай, мораль, право, ідеологія, психологія, свідомість, культура, освіта, наука.
5. Система органів управління в галузі екології
Органи управління в галузі екології - юридично відособлені державні, самоврядні і громадські інституції, уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, координаційні, консультативні, організаційно-експертні, контрольні та інші функції в галузі забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища
1. Органи державного управління
Органи загального державного управління
Органи спеціального державного управління
2. Органи місцевого самоврядування
Органи регіонального самоврядування
Органи локального самоврядування
3. Органи громадського управління
Органи Всеукраїнського громадського управління
Органи регіонального (міжрегіонального) громадського управління
Органи місцевого громадського управління
Органи загального державного управління - уповноважені законодавчими актами органи державної виконавчої влади, на які покладені, поряд із загальними, повноваження в сфері соціально-культурного розвитку від функції щодо забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища
Глава виконавчої влади України - Президент України, Рада Національної безпеки
Органи центральної державної виконавчої влади - Ка б і н е т Міністрів України, Постійна урядова комісія з питань техно-генно-екол о г і ч н о ї безпеки і надзвичайних ситуацій
Органи державної виконавчої влади Автономної Республіки Крим - Уряд АРК
Органи місцевої державної виконавчої влади - Обласна державна адміністрація, Київська і Севаст-ка міська державна адміністрація, Районна державна адміністрація, Районна в М.Києві та Сев-лі державна адміністра-ція
Органи спеціального державного управління - спеціально уповноважені органи центральної виконавчої влади, що реалізують функції управління в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки
1.Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології -Міністерство охорони нпс та ядерної безпеки, МОЗ.
2.Органи спеціального поресурсового управління - Державний комітет Ук-раїни по земельних ресурсах, Державний комітет України по водному госпо-дарству, Державний комітет України по геології і використанню надр, Міністерство рибного господарства України, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Державний комітет України по гідрометео-рології, Міністерство лісового господарства України
3. Органи спеціалізованого функціонального управління -Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, Державна автомобільна інспекція МВС, Державний комітет України по стандарти-зації, метрології та сертифікації, Українська державна інспекція Реєстру та безпеки судноплавства
4.Органи спеціалізованого галузевого управління - Державний комітет нафтової, газової та нафто-переробної промисловості України Міністерство вугільної промисловості України.
Органи місцевого самоврядування - спеціально уповноважені представницькі інституції регіонального і місцевого рівня, які здійснюють управлінські функції в галузі екології - Міські Ради народних депутатів, Селищні Ради народних депутатів, Сільські Ради народних депутатів, Обласні Ради народних депутатів, Районні Ради народних депутатів, Районні у містах Ради народних депутатів
Органи громадського управління в галузі екології - громадські об'єднання і формування в галузі екології, які створюються на національному та місцевому рівні - Українське товариство охорони природи (Загальні збори (конференція), Українська екологічна академія наук (Загальні збори), Українська екологічна асоціація "Зелений світ", Національний екологічний центр (Конференція), Український екологічний фонд
6. Правовий режим національних природних парків
З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про природно-заповідний фонд України"
Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність..
До складу територій національних природних парків можуть включатися ділянки землі та водного простору інших землевласників та землекористувачів. На національні природні парки покладається виконання таких
основних завдань:
збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів;
створення умов для організованого туризму, відпочинку та ін. видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та
об'єктів; проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища
та ефективного використання природних ресурсів; проведення екологічної освітньо-виховної роботи
На території національних природних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, їх особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання згідно з
функціональним зонуванням:
заповідна зона - призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників;
зона регульованої рекреації - в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок; тут забороняються рубки лісу головного
користування, промислове рибальство й мисливство, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони;
зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування відвідувачів парку;
господарська зона - у її межах проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська діяльність
здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони нпс.
На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється

 
 

Цікаве

Загрузка...