WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

заходів екологічної безпеки; створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу; врахування питань охорони тваринного світу під час
встановлення екологічних нормативів; обмеження вивезення за кордон окремих об'єктів тваринного
світу; стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і відтворення тваринного світу; проведення інших заходів і встановлення інших вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.
58 Поняття, принципи і види права природокористування
Право природокористування - система юридичних норї і засобів, спрямованих на врегулювання відносин щоді ефективного використання, відновлення і охорони при родних ресурсів, забезпечення багатогранних матеріаль них, економічних і соціальних інтересів та законних пра суб'єктів природокористування
Ознаки права природокористування
ў Об'єктивні -Міждисциплінарний інститут екологічного (природноресурсового) права. Полівидовий інститут екологічного (природноресурсового) права. Юридичний засіб, спрямований на задоволення багатогранних матеріальних, екологічних і соціальних інтересів особи. Механізм правового забезпечення ефективного ви-користання, відтворення і захисту природних ресурсів, в основу якого покладено внутрішню біологічну цілісність (комплексність), видову диференційність природних ресурсів
ў Суб'єктивні - Персоніфіковане право особи щодо використання природних ресурсів. Юридичний титул суб'єктів природокористування. Правовий гарант захисту законних прав (повноважень) суб'єктів природокористування. Формально-визначена форма виникнення, зміни та припинення правосуб'єктності природокористувачів.
Принципи права природокористування - правові ідеї, закладені в основу правового регулювання відносин по використанню, відновленню і охороні природних ресурсів
Коштовність і безкоштовність природокористування, Багатогранність цільового використання природних ресурсів, Диференційність правових форм права природокористування, Комплексність використання і охорони природних ресурсів, Оплата за погіршення якості природних ресурсів, Нормування видового природокористування, Екологічна безпека при-родокористування, Нормативність і лімітування природокористування, Множинність правових форм природокористування, Стабільність права природокористування, Стимулювання ефективного природокористування, Ефективність і економічність природокористування.
Види права природокористування - поділ права користування на окремі групи згідно класифікаційних критеріїв (показників)
Критерії поділу - Підстави виникнення права природокористування
1. Право загального природокористування 2. Право спеціального природокористування
Об'єкти природокористування
Право землекористування, Право надрокористування, Право водокористування, Право лісокористування,
Право користування тваринним світом, Право користування рослинним світом нелісового походження,
Право користування атмосферним повітрям в якості сировини основного виробництва, Право користування об'єктами природно-заповідного фонду
59. організаційно правові заходи охорони лісів. (см. 62)
61. підстави винекнення права природокористування
Підстави виникнення права природокористування - юридично значимі обставини, з якими пов'язується виникнення повноважень користувачів природних ресурсів
ў Юридичний склад - Видача дозволу на спеціальне природокористування
1) Подання клопотання (матеріалів)
2) Погодження: а) з місцевою Радою народних депутатів, органами державної виконавчої влади б) виконкомом (постійним користувачем) в) органами державного управління і контролю
3) Розгляд, підготовка, винесення рішення і видача офіційного документа (дозволу)
ў Юридичний факт - Прийняття правової норми (заг гальне природо-користування). Укладання угоди . на користування (тимчасово, по-стійно). Укладання угоди на оренду природних ресурсів.
ў Надання природних ресурсів у користування
1) Подання клопотання
2) Погодження
3) Підготовка проекту виділення (надання)
4) Погодження, експертиза
5) Прийняття рішення
6) Визначення природного ресурсу в натурі
7) Видача уповноважуючого документа (укладання договору)
8) Реєстрація державних актів (договорів)
ў Надання інших уповноважуючих документів (ордерів, квитків тощо)
1) Клопотання (заяви)
2) Обгрунтування матеріалів їх погодження, експертиза
3) Розгляд матеріалів і винесення рішення
4) Відведення природного ресурсу на місці (в натурі)
5) Надання управомочуючого документу і реєстрація
62. Ліс як об"єкт правової охорони
Стаття 4. Лісовий фонд Україн Усі ліси на території України становлять її лісовий фонд. До лісового фонду належать також земельні ділянки, не вкриті ісовою рослинністю, але надані для потреб лісового господарства.До лісового фонду не належать:усі види зелених насаджень у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів; окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних, дачних і садових ділянках. Питання створення, охорони і використання насаджень, що не належать до лісового фонду, регулюються іншими актами законодавства.
Землі лісового фонду поділяються на:
а) лісові: вкриті лісовою (деревною і чагарниковою) рослинністю; не вкриті лісовою рослинністю, які підлягають залісенню (зруби, згарища, рідколісся, пустирі та інші), зайняті лісовими шляхами, просіками, протипожежними розривами тощо;
б) нелісові: зайняті спорудами, пов'язаними з веденням лісового господарства, трасами ліній електропередач, продуктопроводів та підземними комунікаціями тощо; зайняті сільськогосподарськими угіддями (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, надані для потреб лісового господарства); зайняті болотами і водоймами в межах земельних ділянок лісового фонду, наданих для потреб лісового господарства.
Усі ліси в Україні є власністю держави.Від імені держави лісами розпоряджається Верховна Рада
Ради народних депутатів в межах своєї компетенції надають земельні ділянки лісового фонду у постійне користування або вилучають їх в порядку, визначеному Земельним та Лісовим кодексами.
Стаття 85. Організація охорони і захисту лісів
Ліси України підлягають охороні і захисту, що передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на їх збереження від знищення, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб, а також раціональне використання. Забезпечення охорони та захисту лісів покладається на
центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, Верховну Раду Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів та постійних лісокористувачів відповідно до законодавства України. Місцеві Ради народних депутатів, Уряд Республіки Крим для охорони лісів від пожеж: щорічно організовують розробку і здійснення лісокористувачами заходів протипожежної профілактики у лісах; залучають до гасіння лісових пожеж

 
 

Цікаве

Загрузка...