WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічний менеджмент на підприємствах лісового комплексу - Реферат

Екологічний менеджмент на підприємствах лісового комплексу - Реферат

велику рухливість нітратного азоту вони легко
вилуговуються та забруднюють ріки та водойми. Наслідком потрапляння азотних добрив у водойми є швидкий ріст водоростей, що призводить до дефіциту кисню та вимиранню риб.
Для захисту молодняку та лісу від шкідників та грибків використовують різноманітні пестициди та гербіциди, проте вони не є безпечними для усіх видів тварин , птахів та корисних комах.
При обробці деревини також у великих кількостях утворюються відходи деревини, кори, тирси та стружки, шліфувального пилу, які або зберігаються просто неба або спалюються у котельних підприємств.
З цього ми можемо зробити висновок, що основними екологічними проблемами підприємства є :
відходи лісозаготівлі (гілки, листя, хвоя, сучча, кора та коряжі) та деревообробки (кускові відходи деревини, тирса, стружка, кора, шліфувальний пил та інші);
викиди котелень, автотранспорту, машин та механізмів; стічні води;
токсичні речовини від догляду за лісом (добрива, гербіциди та пестициди). Для вирішення цих проблем існують такі шляхи:
1) маловідходне та безвідходне виробництво;
2) встановлення додаткових фільтрів та очисних споруд;
3) використання циркуляційної системи водопостачання та біологічна
очистка стічних вод;
4) використання дизельного палива та заміна вугілля біопаливом;
5) використання малотоксичних пестицидів та гербіцидів;
6) зменшення використання азотних добрив та пошуки більш
перспективних добрив на основі кори та інших відходів.
Для зменшення відходів виробництва необхідно для кожного виду відходів розробити перспективні шляхи їх використання, які б дозволили не
тільки зменшити обсяги відходів на ділянках підприємства та у лісі, але й принесли екологічну та економічну вигоду.
Оскільки найбільший негативний вплив виробництва спостерігається на атмосферне повітря, тому для вирішення проблеми поводження з відходами тирси необхідно в першу чергу звернути увагу на такі шляхи вирішення проблеми, які б дозволили зменшити вплив виробничої діяльності на навколишнє середовище.
Еколого-економічна характеристика продукції
Основним видом продукції підприємства СПТзОВ "Верховинська лісова компанія" є деревина та пиломатеріали, оскільки ці види продукції не є кінцевими то іх собівартість включає в основному доставку та попередню обробку деревини. На даний час деревина є дуже прибутковим товаром і оскільки її заготівля не потребує значних капіталовкладень, а ринкова вартість її досить висока, цей товар є досить рентабельним та конкурентко спроможнім.
Оскільки СПТзОВ "Верховинська лісова компанія" відноситься до підприємств по попередній обробці деревинні у процесі її виробництва життєвий цикл продукції від виробництва до споживання складається з таких ланок:
1) вирощування необхідних сортів деревини;
2) заготівля деревини;
3) окорення;
4) розпилювання на колоди;
5) доставка до місця збуту.
На всіх етапах вихідними продуктами є деревина.
Обґрунтування необхідності внесення виробничих змін
В наш час природоохоронна діяльність більше заснована на вирішенні проблем пов'язаних з раціональним використанням природних ресурсів та пошуку шляхів виробництва, які б виключали можливість негативного впливу виробництва на якість навколишнього середовища. Мова іде про мало- та безвідходні, а також енергоекономні технології, які одночасно забезпечують комплексне використання сировини та відходів виробництва.
Раціональне використання та відтворення лісових ресурсів набуває все більшого значення в соціально-економічній діяльності людини. Тому сучасне поводження з відходами деревини потребує негайних шляхів вирішення.
Таке підприємство, як СПТзОВ "Верховинська лісова компанія" кожного року втрачає величезні обсяги сировини у вигляді відходів виробництва і вирішення проблеми має ґрунтуватися не тільки на економічних показниках, але й бути доцільним з екологічної точки зору.
Для вирішення питання про повноцінне використання сировини в даному курсовому проекті пропонується такий метод використання відходів деревини, як виробництво паливних брикетів.
Такий шлях вирішення проблеми обраний через такі свої переваги: наявність великих обсягів сировини; простота технологічного процесу;
використання брикетного виду палива дозволить заощадити кошти на видобувних видах палива;
при спаленні брикетів в атмосферне повітря виділяється набагато менше шкідливих сполук і вони є екологічним видом палива.
Крім цього, паливні брикети планується як для опалення самого підприємства, так і для продажу іншим підприємствам та населенню.
СПТзОВ " Верховинська лісова компанія" має великий потенціал деревної біомаси, доступний для отримання енергії. Технології утилізації біомаси знаходяться тільки на початку свого розвитку в Україні, але мають добрі перспективи в найближчому майбутньому.
Впровадження проекту виробництва паливних брикетів є економічно обґрунтованим, і в залежності від потужності об'єкту дозволяє досягти цілком прийнятного терміну окупності (1-4 роки).
Впровадження проекту на СПТзОВ " Верховинська лісова компанія" дозволить заощадити видобувне паливо, що може бути вагомим джерелом економії коштів, які витрачаються на закупівлю та транспортування видобувного палива.
При впровадженні проекту по переробці деревної біомаси у паливні брикети та використання їх як повноцінного джерела енергії досягаються також і екологічні цілі. При спалюванні деревина виділяє таку ж кількість СО2, яка була поглинута при її зростанні. Крім цього, в деревині не містяться сполуки хлору, сірки та інші шкідливі сполуки.
Список використаної літератури
1. Аренс В.Ж. Дефицит сырья и новые технологии. - Экономика и орг. Пром. Пр-ва, 1983 ,№2, с. 48-52.
2. Балацкий О.Ф. Экономика и качество окружающей среды. - Л.:
Гидрометеоиздат, 1984-84с.
3. Ильев. Рекреационные леса.- Мир науки, 1984 №1, с. 2-25.
4. Николаенко В.Г. Лес й охрана окружающей среды.- Лесн. Хоз-во,
1981 №2, с.72-77.
5. Екологічне право України/ за ред. Попова В. К., Гетьмана А. П. - Х., 2001. - 480 с.
6. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: навчальний та науково-практичний посібник.- К., 2002. - 332 с.
7. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування. - Суми, 2000. - 317 с.
8. Сєров Г. П. Екологічний аудит. Концептуальні й організаційно-правові основи. - М., 2000. - 768 с.
9. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затверджена постановою Верховної Заради України від 27.02.97 р. № 123/97-ВР.
10. ДСТУ ІСО 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. - К.: Держстандарт, 1998.
11. Stephen George, Arnold Weimerskirch. Total QualityManagement: Strategies and Techniques Proven at Today's Most Successful Companies.- New-York- St. Petersburg, 2002. - 256 c.

 
 

Цікаве

Загрузка...