WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Поняття екології як науки - Реферат

Поняття екології як науки - Реферат

числі проблеми в-ва продуктів харчування;
- урбанізація, проблема населених пунктів;
- вплив НПС та його змін на здоров'я людей;
- проблеми розвитку промислового виробництва;
- проблеми, пов'язані з виробництвом і споживанням енергії;
- проблеми, пов'язані з розвитком транспорту;
- проблеми розвитку природо-охоронної освіти й розуміння громадськістю проблем НС;
- проблеми пов'язані з впливом на НС воєн. та їхні можливі екологічні наслідки.
Отже, досягнення екології пов'язані з вирішенням низки найактуальніших завдань сучасності. Екологічні принципи поступово проникають у все ширше коло проблем діяльності людини.
До недавнього часу розвиток людського суспільства і самоочищення НПС від техногенних забруднень перебували в динаміці екологічної рівноваги. Проте останніми роками інтенсивність зростання населення планети, надзвичайно інтенсивний розвиток промисловості, с/г й комунального господарства та інші чинники антропологічні дії на НПС, незважаючи на колосальні екологічні резерви біосфери, призвели до різних негативних наслідків, з якими біосфера впоратися не здатна. Насамперед, це стосується забруднення біосфери хімічними речовинами - ксенобіотиками (не властивими природі), порушення природних геохімічних циклів, а також інтенсивного нераціонального використання ПР, що підриває саму можливість природи до само відтворення відновних ресурсів. Невідновні ресурси вичерпуються швидше ніж людське суспільство здатне перебудувати власну економіку, та господарську діяльність.
Нинішня екологічна ситуація в Україні характеризується як кризова. Цьому сприяють структурні деформації господарства, за яких перевага віддавалась сировинно-видобувним галузям промисловості, використання значною мірою енерго- та ресурсомістких технологій без будівництва ефективних очисних споруд.
Серед головних причин, що призвели до незадоволеного стану довкілля, можна назвати такі:
- застарілі технології виробництва з високою енерго- та матеріаломісткістю, що перевищують у 2-3 рази відповідні показники в розвинених країнах;
- високий рівень концентрації промислових об'ктів у деяких регіонах;
- відсутність ефективних природо-охоронних технологій, незадовільний рівень експлуатації існуючих природо-охоронних споруд;
- відсутність ефективних правових й економічних механізмів, які сприяли б використанню екологічно безпечних технологічних процесів.
Найбільшими забрудниками атмосферного повітря є п-ва теплоенергетики, які викидають 29% усіх шкідливих забруднень.
Тепло-енергетика сприяє також значному забрудненню земель внаслідок накопичення великої кількості таких відходів, як золи, шлаки та пил. Металургійна промисловість разом із суміжними та допоміжними виробництвами є однією з найбільш "забруднених" галузей промисловості її викиди становлять 38% загальної кількості забруднених районів виробництва нафтохімічного комплексу у великій кількості викидають у довкілля вуглеводні, сірководень, сульфатну кислоту, ртуть та інше.
Висока концентрація в окремих регіонах хімічного та нафтохімічного виробництва призвела до значного забруднення джерел водопостачання хімічного виробництва викидають у відкриті водойми 70 млн.м3 неочищених або недостатньо очищених стоків, утворюють великі обсяги відходів, серед яких значна кількість - токсичні.
Підприємства нафтобаз промислу за рівнем шкідливого впливу на довкілля вважають об'єктами підвищеного екологічного ризику. Вони є потенційними джерелами забруднення, що може статися в разі порушення технологічних режимів роботи устаткування або аварій.
Україна з її багаторічною енергетично-сировинною спеціалізацією та низьким технологічним рівнем п-ті належить до числа країн з найвищими абсолютними обсягами утворення та накопичення відходів. Щороку в поверхневих сховищах складується понад 1,5 млрд.т. твердих відходів. У різних звалищах, хламосховищах, відвалах та териконах нагромаджено понад 20 млрд.т. відходів, які займають 130 тис. га земель. Значна кількість відходів (до 90%) утворюються на підприємствах гірничо-добувної промисловості під час розробки родовищ та збагачення КК. На сьогодні утилізують лише третину загальної кількості відходів. При цьому частка вторинної сировини в загальному споживанні ресурсів не перевищує 15%.
До категорії високотоксичних належать до 2% усіх промислових відходів. Однак до цього часу в Україні не збудовано жодного спеціалізованого підприємства з переробки таких відходів.
Порушення норм якості води досягли рівнів, що призводять до деградації водних е.с., зниження продуктивності водойм. Значна частина населення країни вживає недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації.
Поверхневі води України належать здебільшого до дуже забруднених. Найбільш забруднені ріки - Дніпро, Сіверський Донець і ріки Призов'я, Чорне море, відоме своїми рибними багатствами, за останні 30 років перетворюється на стічну яму для половини Європи. До основних забруднених районів належать нафтопродукти, феноли, сполуки фосфору, нітрогену, меркурію, важких металів, тощо.
Без киснева зона, яка у 1973 році займала площу 3.5 тис.км2, нині поширилась до 50 тис. км2, що становить понад 10% усієї акваторії Чорного моря. З 26 видів риб, які виловлювали рибалки в 60-ті роки, залишилося лише 5. Чорне море перебуває на межі загибелі.
Основними джерелами забруднення поверхневих вод є скидання неочищених чи недостатньо очищених комунально-побутових і промислових стічних вод, поверхневі стічні води з с/г угідь та забудованих територій, а також ерозія грунтів на водозабірній площі.
В Україні здійснюється нераціональне використання ПР. Розорюваність є найвищою в світі і досягла 56% території країни і 80% с/г угідь. Це призводить до зниження родючості грунтів через їх переущільнення. Значної шкоди завдають земним ресурсам забруднення грунтів викидами промисловості та використання засобів хімізації в аграрному секторі.
Значного забруднення зазнала велика територія країни після аварії на ЧАЕС. Радіонуклідами забруднено понад 4,6 млн.га с/г угідь, у тому числі 65 тис.га ріллі.
Значною проблемою є використання відвалів видобутку КК. та відходів збагачення й переробки мінеральної сировини. Вже нині обсяги цих відходів перевищують 20 млрд.т. Що-року викидається в атмосферу 12 млрд.т. забруднених речовин. Лише за останнє десятиріччя від промислових відходів загинуло 2,5 тис. га лісів та насаджень.
Площа ПЗФ становить 1,5 млн. га, або 2.5%, а за деякими даними - до 4% території країни, що є недостатнім. До Червоної Книги України внесене 151 вищих рослин і 85 видів та подвидів тварин (ссавців-29, птахів-28, плазунів-6, земноводних-4, комах-18. забруднення внутрішніх природних водойм, порушення природнього гідрологічного режиму, відсутність ефективних рибозах. пристроїв на водозабірних спорудах негативно позначається на відтворенні запасів цінних видівриби.
Л-ра:
1. Джиги рей "Основи екології та охорона НПС"
2. Кучерявий В. П. "Екологія.
3. За польський "Основи екології".

 
 

Цікаве

Загрузка...