WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічне право України - Реферат

Екологічне право України - Реферат

та тваринний світ). Інші елементи природного середовища не здатні за об'єктивними властивостями бути об'єктами власності (атмосферне повітря, вітрова та сонячна енергія тощо);
o природні ресурси, хоча і є самостійними об'єктами власності, проте знаходяться у нерозривному екологічному взаємозв'язку один з одним, їх не можна відокремлювати від природного середовища;
o природні ресурси як об'єкт природного походження складають національне багатство України.
Форми права власності на природні ресурси
Форми права власності на природні ресурси - юридичне оформлені напрями суб'єктно-об'єктної належності природних ресурсів та їх організаційно-правове забезпечення.
В Україні юридичне виголошені такі форми власності (ст. 13, 14, 41 Конституції України): державна, колективна (комунальна), приватна, загальнонародна.
Право державної власності становить собою сукупність правових норм, що закріплюють і охороняють належність природних ресурсів народу України в особі обраного ним представницького органа державної влади, а також встановлюють порядок придбання, використання та відчуження державної власності.
Особливість - вона виступає у вигляді виняткової власності народу України (у держави є лише компетенція з управління цими ресурсами в загальнонародних інтересах).
Право колективної власності - це сукупність норм, що встановлюють правові підстави виникнення права колективної власності, порядок колективного володіння, користування та розпорядження природними об'єктами.
Особливість - окремий громадянин, який вступає в колективне підприємство, самостійно відмовляється від свого права власності на природний ресурс, але зберігає право зобов'язального характеру його повернення при визначених умовах.
Право приватної власності являє собою правовий інститут, що закріплює індивідуальну належність природних об'єктів, тобто право приватної власності юридичне закріплює власність громадян як економічну категорію, що охоплює всі форми індивідуального привласнення.
Особливість - права приватної власності можуть виникнути тільки з участю громадян.
Підстави для виникнення відносин права власності на природні ресурси
Правовідносини власності і, отже, об'єктивне право власності виникає і припиняється на підставі правових норм і за наявністю певних, юридичних фактів. Це обставини, з якими законодавство пов'язує зміни у формах права власності на землю, надра, води, ліси, тваринний світ та об'єкти природно-заповідного фонду.
Виникнення права власності на конкретний природний об'єкт є: припинення права власності на цей об'єкт у іншої особи, спадщина, застава, дарування, купівля-продаж, обмін.
Однією з підстав виникнення права державної власності на природні ресурси є націоналізація, конфіскація або перехід у власність держави безгосподарного природного об'єкта.
Право власності на природні ресурси може виникати на підставі цивільно-правової угоди.
Основним засобом виникнення права колективної і приватної власності на природні ресурси виступає приватизація.
Об'єкти і суб'єкти права власності на природні ресурси
Об'єктами права власності на природні ресурси є природні або штучно створені ресурси, які виконують біологічні, економічні, екологічні та соціальні функції, зареєстровані в обліково-кадастрових та інших юридичне визнаних документах як об'єкти володіння, користування і розпорядження: земля, надра, води, ліси, "тваринний і рослинний світ, природно-заповідний фонд, континентальний шельф, виключна (морська) економічна зона.
Об'єкти права власності на природні ресурси розрізняються залежно від форм власності: державної, колективної чи приватної.
Спеціальні об'єкти права власності відповідно до форм власності:
1) землі:
o державної власності (лісового фонду, транспорту, зв'язку, оборони тощо);
o колективної власності (колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, садівничих товариств тощо);
o приватної власності (земельні ділянки, садові ділянки, дачні ділянки тощо);
2) водні об'єкти:
o державної власності (територіальні моря, підземні води, внутрішні моря тощо);
o колективної власності (водойми колективних сільськогосподарських підприємств тощо);
o приватної власності (копанки фермерів тощо);
3) лісові об'єкти:
o державної власності (ліси загальнодержавного значення);
o колективної власності (ліси колективних сільськогосподарських підприємств до 5 га);
o приватної власності (ліси фермерських господарств до 5 га);
4) надра як об'єкт:
o державної власності (корисні копалини);
o колективної власності (торф);
o приватної власності (загальнопоширені корисні копалини);
5) тваринний світ як об'єкт:
o державної власності (дикі тварини у стані природної волі);
o колективної власності (ферми тощо);
o приватної власності (ферми тощо);
6) природно-заповідний фонд як об'єкт:
o державної власності (заповідники, надра, парки тощо);
Раціональне природокористування передбачає відтворення спожитих відновних первинних природних ресурсів і мінімальне споживання невід-новних при одночасному мінімальному утворенні неутилізовуваних відходів, які потрапляють у навколишнє природне середовище.
Концептуальною основою Державної програми раціонального вико-ристання природних ресурсів є принцип дотримання балансу між негатив-ним впливом антропогенної діяльності на об'єкти навколишнього при-родногосередовища та їх здатністю до самозбереження і самовідновлення. Державна політика охорони і раціонального використання природних ресурсів визначається системою правових, організаційних, економічних та інших заходів, що мають природоохоронний, ресурсозбережний та відтворювальний характер.
Об'єктами правової охорони навколишнього природного середовища і водночас об'єктами раціонального використання є :
- земельні ресурси;
- водні ресурси;
- корисні копалини;
- атмосферне повітря;
- рослинний світ;
- тваринний світ (водний і наземний).
Принципи охорони навколишнього природного середовища:
- пріоритетність вимог екологічної безпеки;
- гарантування екологічно безпечного становища для життя та здоров'я людей;
- екологізація матеріального виробництва;
- науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства;
- збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;
- гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього середовища, формування у населення екологічного світогляду;
- науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище;
- стягнення плати за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища та зниження якості природних ресурсів;
- вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міжнародного співробітництва.
Закон закріплює екологічні права громадян України:
- право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;
- участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення та реконструкції об'єктів, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища;
- участь у проведенні громадської екологічної експертизи;
- одержання повної і достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та

 
 

Цікаве

Загрузка...