WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Суть і зміст основних екологічних законів - Реферат

Суть і зміст основних екологічних законів - Реферат

екосистемі, як і в будь-якому цілісному природному утворенні, всі її компоненти функціонально відповідають один одному; випадання однієї частини системи (знищення виду) неминуче призводить до виключення всіх тісно пов'язаних з цією частиною системи інших її частин і до функціональної зміни цілого в рамках дії закону внутрішньої динамічної рівноваги.
Незважаючи на велику різноманітність екологічних факторів, у характері їх впливу на організми і у відповідних реакціях живих істот можна виявити ряд загальних закономірностей:
1) Закон оптимальності;
2) неоднозначність дії фактора на різні функції організму чи угру-повання;
3) мінливість, варіабельність і різноманітність відповідних реакцій на дію факторів середовища в окремих особин виду;
4) пристосування видів до кожного з факторів середовища відбувається відносно незалежним шляхом;
5) несумісність екологічних спектрів окремих видів;
6) взаємодія факторів;
7) правило лімітуючих факторів.
(Закон толерантності, Закон мінімуму, Аксіома адаптованості Ч. Дарвіна, Принцип генетичної перед адаптації, Закон відносної незалежності адаптації, Правило відповідності умов середовища генетичної обумовленості організму, Закон єдності "організм-середовище" тощо).
В жартівливій формі, але, мабуть, найбільш ємко, принципи екології сформулював американський еколог Баррі Коммонер. Їх чотири:
1. Все пов'язано з усім
2. Все повинно кудись діватися
3. Природа знає краще
4. Ніщо не дається задарма або за все приходиться платити
Інші екологи додають ще один:
5. Правда очищає (Принципи екології Б.Коммонера).
Зрозуміти сутність процесів, що проходять в оточуючому середовищі допоможуть й інші екологічні закони, принципи та правила:
Сформульовані В.І. Вернадським:
" Закон біогенної міграції атомів Закон константності
" Закон максимуму біогенної енергії (Вернадський-Бауер)
" Закон фізико-хімічної єдності живої речовини Закон збільшення розмірів (зросту) та ваги (маси) організмів у філогенетичній гілці,
А також:
" Закон конкурентного виключення
" Закон внутрішньої динамічної рівноваги
" Закон генетичної різноманітності
" Закон кореляції (Ж. Кюв'є)
" Закон максимізації енергії (Г. і Ю. Одум, М. Реймерс)
" Закон односпрямованості потоку енергії
" Закон зменшення енерговіддачі в природокористуванні
" Закон ґрунтостомлення (зниження родючості)
" Закон емерджентності
" Закон необхідної різноманітності
" Біогенний закон (Е. Геккель)
" Закон нерівномірності розвитку частин системи
" Закон збереження життя
" Принцип збереження впорядкованості (І. Пригожий)
" Принцип Ле Шательє-Брауна
" Принцип економії енергії (Л. Онсагер)
" Закон максимізації енергії та інформації
" Періодичний закон географічної зональності (А. А. Григор'єв-М. М. Будико)
" Правило затухання процесів
" Термодинамічне правило Вант-Гоффа-Арреніуса
" Правило Шредінгера "про живлення" організму негативною ентропією
" Правило походження нових видів від неспеціалізоваиих предків
" Принцип дивергенції Ч. Дарвіна
" Принцип прогресуючої спеціалізації
" Правило більш високих шансів вимирання глибоко спеціалізо-ваних форм (О. Марш)
" Екологічне правило С. С. Шварта
" Закон обмеженого росту (Ч. Дарвін)
" Принцип мінімального розміру популяцій
" Правило А. Уоллеса
" Закон збіднення живої речовини в його згущеннях (Г. Ф. Хільмі)
" Правило біологічного підсилення
" Правило екологічного дублювання
" Правило обов'язковості заповнення екологічних ніш
" Правило екотону, або крайового ефекту
" Правило взаємопристосованості організмів у біоценозі (К. Мебіус -Г.Ф. Морозов)
" Принцип формування екосистеми
" Правило максимуму енергії підтримання зрілої системи
" Правило константності числа видів у біосфері
" Правило множинності екосистем
Серед законів природи зустрічаються звичні в науці закони детермі-ністського типу, котрі жорстко регулюють взаємини між компонентами екосистеми, але більшість є законами-тенденціями, котрі діють не у всіх випадках. В деякому сенсі вони нагадують юридичні закони, що не перешкоджають розвиткові суспільства, якщо зрідка порушуються деякою кількістю людей, але заважають нормальному розвиткові, якщо порушення стають масовими. Є і закони-афоризми, котрі можна віднести до типів законів як обмежень різноманітності.
Питання про те, наскільки закони екології можна переносити на взаємовідносини людини з навколишнім середовищем, залишається відкритим, оскільки людина відрізняється від всіх інших видів. Наприклад, у більшості видів швидкість зростання популяції зменшується зі зростанням її щільності; у людини, навпаки, зростання чисельності населення в цьому випадку прискорюється. Таким чином, деякі регулюючі механізми природи відсутні у людини. І це може бути додатковим приводом для технологічного оптимізму для одних, а для екологічних песимістів - свідченням небезпеки такої катастрофи, котра неможлива для жодного іншого виду.
Пізнання законів гармонізації, краси й раціональності природи допоможе людству знайти вірні шляхи виходу з екологічної кризи.

 
 

Цікаве

Загрузка...