WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виробництва (Курсова обота) - Реферат

Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виробництва (Курсова обота) - Реферат

більшості металургійних заводів України відбулося по суті в останній чверті XIX ст. З 1872 по 1899 pp. їх було збудовано 14. Частина їх з різних причин через короткий час припинила своє існування.
У радянський період розвиток чорної металургії в Україні від-бувався швидкими темпами. Були реконструйовані і розширені старі малопотужні заводи - Алчевський, Макіївський, Єнакієв-ський, Донецький, Маріупольський ім. Ілліча, Дніпропетровський ім. Петровського та ін.
Одночасно булизбудовані такі гіганти чорної металургії, як "Азовсталь", "Запоріжсталь", Криворізький ім. В. І. Леніна.
Нині в Україні налічується 50 основних підприємств чорної ме-талургії, у складі яких 14 металургійних комбінатів і заводів, 3 фе-росплавних заводи, 16 коксохімзаводів, 6 трубних заводів, 8 гірничо-збагачувальних комбінатів і 3 основних заводи металоконструкцій.
Розвиток металургії як інтегральної галузі промисловості не міг бути забезпечений без одночасного інтенсивного розвитку органічно зв'язаних з нею галузей і виробництв, які створюють разом потужний металургійний комплекс.
До складу металургійного комплексу України включається ряд підгалузей і виробництв, без яких неможливо забезпечити виробництво металу. Це такі:
видобуток, збагачення і агломерація залізних, марганцевих та Інших руд;
виробництво чавуну, доменних феросплавів сталі і прокату;
виробництво електроферосплавів;
повторна переробка чорних металів;
коксування кам'яного вугілля;
видобуток сировини і виробництво вогнетривких будівельних матеріалів (глин, доломітів та ін.), а також флюсових вапняків; випуск металевих конструкцій тощо.
Металургійний комплекс України досяг найвищого рівня розвитку в 1980-1990 pp. У зв'язку з розривом інтенсивних економічних зв'язків з Росією та іншими країнами СНД, економічною кризою і занепадом економіки та значним скороченням внутрішнього споживання металу в тяжкому стані опинилася і металургійна промисловість. Про це свідчать такі дані (табл. 20):
Таблиця 20
ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ у 1980-1997 pp., млн. т*
Роки Види продукції
Чавун Сталь Готовий прокат Стальні труби Видобуток руд Вироб-ництво коксу
млн. т
млн. м
заліз-ної
марганцевої
1980 46,5 53,7 36,0 6,3 586 125,5 6,9 38,9
1985
47,1
55,0
37,7
6,7
615
120,0
7,1
34,5
1990
44,9
52,6
38,6
6,5
599
105,0
7,1
34,7
1991
36,6
45,0
32,8
5,6
535
85,5
6,6
28,4
1993
27,1
32,6
24,2
3,1
426
65,5
4,3
20,6
1995
18,0
22,3
16,6
1,6
191
50,7
3,2
15,2
1997
20,6
25,6
20,8
1,8
215
53,4
3,0
16,4
* Статистичний щорічник України за 1997 р. - К.: Українська енциклопедія, 1998. - С. 186; За даними Міністерства промислової політики України.
З наведених даних видно, що за останні сім років різко скоротилося виробництво всіх видів продукції металургійного комплексу. Криза у вугільній промисловості позначилась на скороченні видобутку коксівного вугілля і виробництві коксу. Металургійні заводи не працюють на повну потужність. Виробництво основних видів продукції комплексу - чавуну і сталі скоротилося більш ніж удвічі, прокату - майже вдвічі. А видобуток залізної руди зменшився майже в 2,5 раза, марганцевої руди - більше ніж у 2 рази.
Сучасний стан чорної металургії України характеризується небувалим кризовим спадом, який різко проявився з 1995 р. З 50 доменних печей простоювали або працювали не на повну потужність 27; з 65 мартенівських печей - відповідно 28, з 23 конвертерів - 11, з 69 прокатних станів - 30. На окремих заводах рентабельність знизилася до 4-5%. Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського став збитковим, а Макіївський - збанкрутів.
Сучасна металургія характеризується наявністю заводів з повним і неповним металургійним циклом. Повний металургійний цикл включає виробництво чавуну, сталі і прокату. Заводи неповного циклу мають, як правило, один або два з трьох технологічних циклів: виробництво чавуну і сталі, сталі і прокату, тільки чавуну, тільки сталі, тільки прокату. Такий розрив повного металургійного циклу обумовлюється різними причинами, а саме:
o історичними - будівництво заводу здійснювалося, виходячи з можливостей і технічного рівня того часу, а невелика потужність заводу не вимагала крупних джерел водопостачання та інших ресурсів. Для розширення заводу в більш пізніший час виявлялась відсутність резервних територій, зони санітарних розривів навколо заводу, сприятливих транспортних зв'язків тощо;
o економічними - орієнтація заводу на старі, близько розташовані джерела палива і сировини змінилася в зв'язку з їх виснаженням, а нові джерела розташовані на великих віддалях, тому завод залишився на виробництві тільки одного із трьох видів основної продукції;
o екологічними - в крупних машинобудівних районах і центрах, де висока концентрація промислових підприємств, які забруднюють природне середовище, з екологічних міркувань краще мати поруч завод тільки з виробництва сталі і прокату чи тільки прокату із сталі, доставленої з віддалених заводів.
Заводи переробної металургії розміщуються в основному в районах розвинутого машинобудування, де нагромаджуються значні відходи металообробки і металобрухт.
Крім зазначених металургійних заводів, є ще і так звана "мала металургія". Вона представлена окремими цехами по виробництву сталі і прокату на крупних машинобудівних заводах, які створюються з метою використання відходів металу і забезпечення безперебійного постачання конструкційного матеріалу.
Чорна металургія України відзначається високою виробничою і територіальною концентрацією підприємств. В результаті реконструкції і розширення старих заводів середня потужність одного металургійного заводу становить близько 2,5 млн. т чавуну і більше ніж 2 млн. т сталі на рік. Основна частина металу в країні випускається заводами потужністю понад 2 млн. т на рік. Переважна більшість металургійних підприємств України являє собою сучасні потужні комбінати.
Металургійні комбінати України, як і в індустріальне розвинутих країнах, є основними підприємствами галузі. На них забезпечується комбінування виробництва - технологічний зв'язок виплавки металу з коксохімічним виробництвом, що сприяє досягненню більш високої економічної і екологічної ефективності виробництва (таке комбінування робить також металургійне виробництво менш екологічно шкідливим; коксовий газ, як паливо, по трубах передасться в мартенівський цех виплавки сталі, а доменний газ використовується як паливо для коксових батарей і як хімічна сировина.)
Найбільшими металургійними комбінатами України, потужність яких становить 5 млн. т і більше металу за рік, є "Азовсталь", "Запоріжсталь",

 
 

Цікаве

Загрузка...