WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виробництва (Курсова обота) - Реферат

Проблеми екології та ресурсозабезпечення металургійного виробництва (Курсова обота) - Реферат

земель щорічно вимивається близько 6 млн.т. солей. ДО 2000 року можливе збільшення їхньої маси до 12 млн.т./рік. Відходи, що містять ртуть, свинець, мідь локалізовані вокремих районах у берегів, однак деяка їхня частина виноситься далеко за межі територіальних вод. Забруднення ртуттю значно знижує первинну продукцію морських екосистем, придушуючи розвиток фітопланктону. Відходи, що містять ртуть, звичайно накопичуваються в донних відкладеннях чи заток естуаріях рік. Подальша її міграція супроводжується нагромадженням метилової ртуті і її включенням у трофічні ланцюги водяних організмів. Так, сумну популярність придбала хвороба Минамата, уперше виявлену японськими вченими в людей, що вживали в їжу рибу, виловлену в затоці Минамата, у який безконтрольно скидали промислові стоки з техногенною ртуттю.
Органічне забруднення.
Серед внесених в океан із суші розчинних речовин, велике значення для мешканців водяного середовища мають не тільки мінеральні, біогенні елементи, але й органічні залишки. Винос в океан органічної речовини оцінюється в 300 - 380 млн.т./рік. Стічні води, що містять суспензії органічного чи походження розчинена органічна речовина, пагубно впливають на стан водойм. Осаджуючи, суспензії заливають дно і затримують чи розвиток цілком припиняють життєдіяльність даних мікроорганізмів, що беруть участь у процесі самоочищення вод. При гнитті даних опадів можуть утворюватися шкідливі з'єднання й отруйні речовини, що приводять до забруднення усієї води в річці. Наявність суспензій ускладнюють також проникнення світла в глиб води і сповільнює процеси фотосинтезу. Одним з основних санітарних вимог, пропонованих до якості води, є зміст у ній необхідної кількості кисню. Шкідливу дію роблять усі забруднення, що так чи інакше з- діють зниженню змісту кисню у воді. Поверхнево-активні речовини - жири, олії, мастильні матеріали - утворять на поверхні води плівку, що перешкоджає газообміну між водою й атмосферою, що знижує ступінь насиченості води киснем. Значний обсяг органічних речовин, більшість з який не властиво природним водам, скидається в ріки разом із промисловими і побутовими стока-ми. Наростаюче забруднення водойм і водостоків спостерігається у всіх промислових країнах. Інформація про зміст деяких органічних речовин у промислових стічних водах надана нижче:
ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ КІЛЬКІСТЬ У СВІТОВОМУ СТОЦІ
МЛН.Т./РІК
1. Нафтопродукти - 26,563
2. Феноли - 0,460
3. Відходи виробництв синтетичних волокон - 5,500
4. Рослинні органічні залишки - 0,170
5. Усього - 33,273
У зв'язку зі швидкими темпами урбанізації (урбанізація, зосередження населення, матеріального і духовного життя в містах) і трохи уповільненим будівництвом очисних чи споруджень їхньою незадовільною експлуатацією водяні басейни і ґрунт забруднюються побутовими відходами. Особливо відчутне забруднення у водоймах з уповільненим чи плином непротічних (водоймища, озера). Розкладаючи у водяному середовищі, органічні відходи можуть стати середовищем для патогенних організмів (патогенний організм тобто хвороботворний.). Вода, забруднена органічними відходами, стає практично непридатної для питва й інших потреб. Побутові відходи небезпечні не тільки тим, що є джерелом деяких хвороб людини (черевний тиф, дизентерія, холера), але і тим, що вимагають для свого розкладання багато кисню. Якщо побутові стічні води надходять у водойму в дуже великих кількостях, то зміст розчинного кисню може понизиться нижче рівня, необхідного для життя морських і прісноводних організмів.
Забруднення ґрунту.
Ґрунтовий покрив Землі являє собою найважливіший компонент біосфери Землі. Саме ґрунтова оболонка визначає багато процесів, що відбуваються в біосфері.
Найважливіше значення ґрунтів складається в акумулюванні органічної речовини, різних хімічних елементів, а також енергії. Ґрунтовий покрив виконує функції біологічного поглинача, руйнівника і нейтралізатора різних забруднень. Якщо ця ланка біосфери буде зруйновано, то сформоване функціонування біосфери необернено порушиться. Саме тому надзвичайно важливе вивчення глобального біохімічного значення ґрунтового покриву, його сучасного стану і зміни під впливом антропогенної діяльності. Одним з видів антропогенного впливу є забруднення пестицидами.
Пестициди як забруднюючий фактор.
Відкриття пестицидів - хімічних засобів захисту рослин і тварин від різних шкідників і хвороб - одне з найважливіших досягнень сучасної науки. Сьогодні у світі на 1 га. наноситься 300 кг. хімічних засобів. Однак у результаті тривалого застосування пестицидів у сільському господарстві медицині (боротьба з переносниками хвороб) майже повсюдно відрізняється зниження з ефективності внаслідок розвитку резистентних рас шкідників і поширенню "нових" шкідливих організмів, природні вороги і конкуренти яких були знищені пестицидами. У той же час дія пестицидів сталася виявлятися в глобальних масштабах. З величезної кількості комах шкідливими є лише 0,3% чи 5 тис. видів. У 1250-ти видів виявлена резистентність до пестицидів. Це збільшується явищем перехресної резистенції, що полягає в тім, що підвищена стійкість до дії одного препарату супроводжується стійкістю до з'єднань інших класів. З загальбіологічних позицій резистентність можна розглядати як зміну популяцій у результаті переходу від чуттєвого штаму до стійкого штаму того ж виду внаслідок добору, викликаного пестицидами. Це явище зв'язане з генетичними, фізіологічними і біохімічними перебудовами організмів.
Непомірне застосування пестицидів (гербіцидів, інсектицидів, дефоліантів) негативно впливає на якість ґрунту. У зв'язку з цим посилено вивчається доля пестицидів у ґрунтах і можливості і можливості їх знешкоджувати хімічними і біологічними способами. Дуже важливо створювати і застосовувати тільки препарати з невеликою тривалістю життя, вимірюваної чи тижнями місяцями. У цій справі вже досягнуті визначені успіхи і впроваджуються препарати з великою швидкістю деструкції, однак проблема в цілому ще не вирішена.
Кислі атмосферні випади на сушу.
Одна з найгостріших глобальних проблем сучасності і доступного для огляду майбутнього - це проблема зростаючої кислотності атмосферних опадів і ґрунтового покриву. Райони кислих ґрунтів не знають посух, але їхня природна родючість зменшена і хитливо; вони швидко виснажуються і врожаї на них низькі. Кислотні дощі викликають не тільки підкислення поверхневих вод і верхніх обріїв ґрунтів. Кислотність зі спадними потоками води поширюється на весь ґрунтовий профіль і викликає значне підкислення ґрунтових вод. Кислотні дощі виникають у результаті господарської діяльності людини, що супроводжується емісією колосальних кількостей оксилов сірки, азоту, вуглецю. Ці оксили, надходячи в атмосферу переносяться на великі відстані, взаємодіють з водою і перетворюються в розчини суміші сірчистої, сірчаної, азотистої,

 
 

Цікаве

Загрузка...