WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи) (Курсова обота) - Реферат

Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи) (Курсова обота) - Реферат

значно знизитися за рахунок відносно дешевих заходів у наш час. Найбільш значними з цих довгострокових пріоритетів є ті, що пов'язані з проблемою подальшого спаду якості повітря в містах через збільшення транспортних потоків. Зараз ця проблема не стоїть так гостро, як, наприклад, викиди свинцю, шкідливих домішок та частинок від стаціонарних джерел,проте в таких містах як Будапешт, Москва і навіть Варшава автомобільний рух поступово стає, а в майбутньому і стане основною причиною середнього та високого рівня забрудненості повітря. Наступні типи видатків - високоокупні, завдяки зниженню викидів у наш час, а також за рахунок уникнення набагато більших проблем у майбутньому.
и) Організація станцій з перевірки автомобілів в поєднанні з установкою на автотранспорті необхідного регулювального обладнання. Це потрібно для посилення дії обгрунтовано суворих стандартів щодо вихлопних газів дизельних автомобілів. Як відомо, автобуси та вантажівки - основні джерела викидів твердих частинок.
і) Виконання програми із поступового припинення використання бензину із високим вмістом свинцю. Також суттєво могло б допомогти введення нових правил, згідно з якими всі нові автомобілі (легкові, вантажні та автобуси) мають відповідати новим стандартам ЄС. Основні витрати із втілення в життя даної програми понесуть нафтопереробні підприємства, виробники автомобілів та їх покупці. Разом з тим певні інвестиції для надання технічної допомоги та подолання проблем перехідного періоду сприятимуть швидкому виконанню цієї програми.
ї) Кошти також необхідні для фінансування прикладних досліджень щодо вирішення екологічних проблем. Їх вартість може бути досить високою, наприклад, очистка земної поверхні при забрудненні її нафтою. Такі дослідження можуть звернути увагу на екологічно допустимі способи ведення сільського та лісового господарства, особливо на засадах економічних витрат та прибутків. Фінансова підтримка може стосуватися і спеціалізованих дослідницьких установ, що займаються проблемами збереження флори і фауни (наприлад, ботанічні сади), і організації конкретних дослідницьких робіт щодо визначення екологічних збитків, які були завдані масштабними, але не добре продуманими проектами (будівництво заплав, каналів, активний розвиток туризму тощо).
й) Знадобляться також ресурси на підтримання на належному рівні системи збору та поширення інформації щодо стану навколишнього середовища та природних ресурсів.
ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ В ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Як загальний принцип можна взяти варіант, згідно з яким державна допомога при інвестиціях в програму підприємств щодо охорони навколишнього середовища буде здійснюватися лише в тому випадку, коли підприємство також бере участь у фінансуванні. Крім того, має виконуватися ще одна умова: вартість таких інвестицій повинна бути відшкодована за час функціонування даного підприємства. Це означає, що даний вид інвестицій не стосуватиметься тих підприємств, що нежиттєздатні в умовах світових цін. Такі підприємства підлягають якнайшвидшій ліквідації.
Разом з тим є можливість продовжити короткострокові програми урядової або іноземної допомоги для боротьби із забрудненням навколишнього середовища в ряді екологічно небезпечних галузей промисловості. При цьому перед кожним з підприємств має стояти запитання: чи зможуть майбутні прибутки мати додатній баланс у цінах на даний час, якщо справжня вартість основних фондів оцінюється як нульова (тобто залишкові основні фонди не мають ніякої цінності)?
Якщо ці умови виконуються‚то уряд може брати участь в таких природоохоронних інвестиціях‚ пропонуючи гранти (базуються на надходженнях від зборів) або позики з реальнимим ставками‚що мають повертатися за 5-7 років.
Підприємства із від'ємним балансом можуть продорвжувати свою діяльність на тимчасовій основі‚ якщо вони отримали субсидії для забезпечення зайнятості або випуску продукції. У цьому випадку треба шукати компроміс між розміром витрат на охорону довкілля та часом‚ протягом якого дане підприємство може існувати.
Майбутня конкурентоспроможність та попит на продукцію різних підприємств невизначені. Але мало галузей промисловості‚ попит на продукцію яких знизиться більш ніж на 50% у середньостроковій перспективі. В зв'язку з цим можливо використовувати простий механізм відбору підприємств для здійснення природоохоронних інвестицій. Нижче запропонована схема‚ яку легко реалізувати.
? Організація спеціального фонду для боротьби із промисловим забрудненням навколишнього середовища (ФПЗ) для фінансування екологічних інвестицій в найбільш забруднюючі галузі промисловості‚ такі як металургія‚ хімічна‚ целюлозно-паперолва промисловість‚ виробництво металовиробів немінерального походження.фонд забезпечить комбінацію грантів та позик в розмірах не більших, наприклад, за 2.5 млрд доларів США для фінансування високопріоритетних екологічних капіталовкладень. Дуже велика ймовірність того, що цей Фонд буде функціонувавти як спеціалізований підрозділ Національного екологічного фонду і звітувати одночасно перед міністерствами промисловості та Мінекобезпеки.
? Підприємства зможуть отримувати фінансову допомогу від ФПЗ‚ якщо увійдуть до першої частини списку підприємств своєї галузі за наступними двома категоріями: рентабельність та середня новизна основних засобів виробництва.
Рентабельність розраховується за формулою:
R = (P - S) / P‚
Де Р - прибутки‚ S - витрати.
? ФПЗ повинен мати консультантів‚ які могли б швидко проводити екологічні ревізії підприємства‚ яке звернулося з проханням про інвестиції‚ за умови його відповідності наведеним вище критеріям. Консультанти мають визначати‚ чи приведуть капіталовкладення до стабільного зниження викидів речовин‚ небезпечних для здоров'я працівників підприємства‚ а також осіб‚ що живуть поблизу. Необхідно також з'ясувати, чи є запропонований підприємством метод зниження викидів екологічно ефективним. Такі роботи мають проводитися протягом місяця‚ і у випадку позитивної відповіді пропозицію підприємства слід прийняти.
Від підприємств необхідно вимагати‚ щоб витрати точно відповідали (із розрахунку долар до долара) сумі‚ що інвестується Фондом. Фінансові кошти надаються‚ в основному‚ у вигляді позик з умовою виплати протягом 5 років при помірному розмірі відсоткової ставки‚ наприклад‚5% річних.
?Фонд можуть підтримувати зовнішні донори‚як безпосередньо‚ так і на утримання співробітників на термін не менший за 6 місяців (для начання персоналу‚ відповідального за проведення термінових екологічних ревізій та оцінки фінансової ситуації підприємств).
Додатково до тих типів видатків‚ що оприсані у пп а)‚ б)‚ г) ФПЗ може також фінансувати наступні заходи:
к) Встановлення спеціального обладнання, що зменшить витоки важких металів‚ токсичних газів у атмосферу‚ промислові води чи в тверді відходи виробництва. Це особливо стосується нафтохімічних та інших хімічнихмпідприємств‚ розташованих поблизу населених пунктів.
л) Встановлення обладнання для

 
 

Цікаве

Загрузка...